Showing 1 - 20 of 5,874 for search: 'BSP' in 0.08 seconds

S/00/514 Archief SP-afdeling Essen

By SP-afdeling Essen; BSP-afdeling Essen
Date 1960-
Other Authors: '; ...BSP-afdeling Essen...
periodiek
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1973 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) (Sint-Truiden) voor een bal. Afbeelding: zwart-witfoto van de hoofden van een massa mensen en vijf portretfotootjes in zwart-wit. Tekst: B.S.P. SINT-TRUIDEN. Groot Bal. The Nightingales en Louke. Zaterdag 3 februari 1973. Zaal Manege Rijschoolstraat Sint-Truiden. Vrij van zegel: Wetboek Art. 198,7°. Drukk. J. Eeckhout, Tiensesteenweg 33, St-Truiden. VOLKSGAZET UW DAGBLAD VOLKSGAZET.

By Eeckhout, J.(drukker); BSP(uitgever)
Date 1973
...Affiche uitgegeven in 1973 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) (Sint-Truiden) voor een...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1972 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) (Sint-Truiden) voor een bal. Afbeelding: groepsfoto in zwart-wit van het orkest Bobby Carnarius. Tekst: B.S.P. SINT-TRUIDEN. BAL met het orkest BOBBY CARNARIUS. ZATERDAG 5 FEBRUARI 1972. Zaal MANEGE Rijschoolstraat SINT-TRUIDEN. Vrij van zegel: Wetboek Art. 198,7°. Drukk. J. Eeckhout - Tiensestw. 33 St-Truiden. PRINTED IN BELGIUM. STELLA ARTOIS LA GRANDE BIÈRE - HET BIER.

By Eeckhout, J.(drukker); BSP(uitgever)
Date 1972
...Affiche uitgegeven in 1972 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) (Sint-Truiden) voor een...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Tjen Schroten uitgegeven in 1976 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor een tentoonstelling. Afbeelding: tekening van een man met pet voor fabrieken en erboven de roos in de vuist. Tekst: B.S.P. LOKEREN OPEN DEUR IN 'T VOLKSHUIS VAN 10 tot en met 19 april 1976. HET SOCIALISME VROEGER EN NU. OPENINGSUREN: Zaterdag 10: 17 - 19 u * zondag 11: 10 - 12 en 15 - 18 u * woensdag 14: 10 - 12 en van 15 - 19u30 * donderdag 15: 15 - 19u30 * zaterdag 17: 15 - 18 u * zondag 18: 10 - 12 en van 15 - 18 u * maandag 19: 10 - 12 u. Vrij van zegel (wet van 6-3-1927).

By Schroten, Tjen(aquarellist); BSP(uitgever)
Date 1976
...Affiche van Tjen Schroten uitgegeven in 1976 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor een...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Jozef Cantré uitgegeven in 1948 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) en de Textielarbeiderscentrale van België (TACB) voor de inhuldiging van het standbeeld van Edward Anseele. Afbeelding: tekening van het hoofd van Edward Anseele met een rode vlag errond gedrapeerd. Tekst: STAD GENT. INWIJDING MONUMENT ANSEELE. 50e VERJARING TEXTIELARBEIDERSCENTRALE VAN BELGIË. Vrijdag 25 Juni 1948 te 9.30 ure: OPENING van het Nationaal Coöperatief Congres, in het Feestlokaal Vooruit, St. Pietersnieuwstr. Zaterdag 26 Juni te 9.30 ure: JUBILÉ - CONGRES van de Textielarbeiderscentrale van België, in het Feestlokaal Vooruit, St. Pietersnieuwstraat. te 18 ure: Speelplein Henri Story, Opening van het MASSAKAMP van de Socialistische Jeugd en de Natuurvrienden. te 19 ure: Koninklijke Stadsopera, ACADEMISCHE ZITTING, opgeluisterd door het Groot Orkest van het N.I.R. te 20 ure: op de Kouter: GROOT INTERNATIONAAL Muziek- en Zangfeest 3000 uitvoerders. te 22 ure: GROTE FAKKELOPTOCHT door de Socialistische Jeugd en de Natuurvrienden, (Vertrek: Kouter; ontbinding: St. Pietersplein). Verlichting van de Stadsmonumenten. BSP. STAD GENT. INWIJDING MONUMENT ANSEELE. 50e VERJARING TEXTIELARBEIDERSCENTRALE VAN BELGIË. Zondag 27 Juni te 10 ure: Frankrijkplaats, Plechtige Onthulling van het Monument E. ANSEELE in de aanwezigheid van: verschillende ministers en Staatsministers, leden van Kamer en Senaat, Provinciale Goeverneurs, het Stadsbestuur van Gent en verschillende afgevaardigden uit het binnen- en buitenland. Te 10.30 ure: GROTE FEESTSTOET. Deelname van 100 MUZIEKKORPSEN. VERSCHILLENDE PRAALWAGENS, gewijd aan de Textielnijverheid. Vorming Stadspark te 10 ure. te 15 ure: Feestpaleis (Stadspark) opvoering van het Massaspel: STRIJD! Grootse toneelschikking - 3000 uitvoerders. Vooraf van 13 tot 14.30 ure muziek- en zangtornooi; uivoering van turnoefeningen en balletten. ALG. INKOMPRIJS: 10 FRS. TACB. m.z.w. Anseele-stichting. IMPRIMIERIE S.A. COLIER N.V. - GENT.

By Cantré, Jozef(ontwerper); Colier, Robert(drukker); BSP(uitgever); Textielarbeiderscentrale van België(uitgever)
Date 1948
...Affiche van Jozef Cantré uitgegeven in 1948 door de Belgische Socialistische Partij (BSP...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1952 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) van Menen voor de viering van 80 jaar August Debunne, het 50-jarig bestaan van coöperatieve en het 25-jarig bestaan van de Rode Apotheek. Afbeelding: tekening van het volkshuis van Menen en tekening van de apotheek van de mutualiteit. Tekst: STAD MENEN - Op 4 & 5 October 1952. 50 jaar Cooperatieve. A. Debunne 80 jaar. 25 jaar Rode Apotheek. PROGRAMMA. ZATERDAG 4 OCTOBER. Om 18.30 uur - Fakkeloptocht der Socialistische Jeugd ter opening der Nationale Pioniersdagen. Om 19.30 uur - In de Schouwburg van het Volkshuis FEESTAVOND. I Huldiging van Kameraad AUGUST DEBUNNE Oud-Volksvertegenwoordiger - Burgemeester. II Optreden der Socialistische Jeugd van Vlaams België, met de medewerking van: Conferencier, Zanger, Zangeres, Koor, Vlaggenzwaaiers, Dansen en Orkest, behorende tot de groepen van Brussel, Antwerpen, Gent, Willebroek, enz... ZONDAG 5 OCTOBER. Om 10 uur - Ontvangst in 't Volkshuis van de FANFARE et CLIQUE OUVRIERES SOCIALISTES van PATURAGES (Borinage). Om 10.30 uur - Op 't Astridplein TURNDEMONSTRATIE door de Soc. Turngroep "Germinal" uit Harelbeke. Om 11.30 uur - Afhaling der Jeugdgroepen aan de Grens door de Fanfare et Clique Ouvrières Socialistes van Paturages. Om 13.30 uur - Op het Astridplein Jeugddemonstraties door de Socialistische Jeugd, met Volksdansen, Zang, Vlaggenzwaairen, Volley-Ball, enz... Om 15.30 uur stipt - Vertrek Volkshuis Grote Verjarings- en Huldebetoging. Deelneming van 12 muziekkorpsen, sterke deelname der Socialistische Jeugd. Na de betoging, onder voorzitterschap van Kameraad JULES DECONINCK, Volksvertegenwoordiger, Spreekbeurten door de Kameraden: EDWARD ANSEELE, ondervoorzitter der Belgische Socialistische Partij (in 't Vlaams) en JULIEN PAPART, leider der COOPERATIEVE BEWEGING (in 't Frans). Vanaf 17 uur - in de danszaal Huldigingsbal verzorgd door het Radio-Orkest JOHNNY-WALTER. Vanaf 18 uur - in de café van 't Volkshuis Gezellig Samenzijn met concert door Hammond, Orgel en Zang, Conferencier. De Feestcommissie. Gedurende de Feestelijkheden VERLICHTING en VERSIERING van het VOLKSHUIS. Dr. Bosteels, Menen.

By Bosteels, Alphonse(drukker); BSP(uitgever)
Date 1952
...Affiche uitgegeven in 1952 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) van Menen voor de vie...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1957 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) van Brugge voor een huldigingsplechtigheid. Afbeelding: zwart-witfoto van Achille Van Acker. Tekst: HOMMAGE A Achille Van Acker BRUGES, 21 & 22 SEPTEMBRE 1957.

By BSP(uitgever)
Date 1957
...Affiche uitgegeven in 1957 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) van Brugge voor een...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1958 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) van Menen voor een huldigingsplechtigheid. Afbeelding: zwart-witfoto van August Debunne. Tekst: FEESTEN A. DEBUNNE 30 MAART 1958.

By BSP(uitgever)
Date 1958
...Affiche uitgegeven in 1958 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) van Menen voor een...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1957 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) van Brugge voor een betoging. Afbeelding: kleurenfoto van Achille Van Acker. Tekst: ACHILLE VAN ACKER. BRUGGE 21-22 SEPTEMBER 1957 NATIONALE BETOGING. Vrij van zegel. Verantwoord. Auteur: J. Luyten, Fazantenhoklaan 11, St Piet. Woluwe. Uitg. EST-OUEST, Brus.

By Editions Est-Ouest(uitgever); BSP(uitgever); Luyten, Jan(verantwoordelijke uitgever)
Date 1957
...Affiche uitgegeven in 1957 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) van Brugge voor een...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Joseph Cayet uitgegeven in 1978 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de parlementsverkiezingen. Afbeelding: zwart-witfoto van Karel Hagenaar. Tekst: HAGENAAR KAREL 2de kandidaat 11. 2de HAGENAAR K. Advocaat bij het Hof van Beroep. Nationaal Secretaris Europese Socialistische Beweging. Voorzitter August Vermeylenkring S.A.B. Secretaris Vlaamse B.S.P. afdeling S.A.B. SOCIALISTISCH kandidaat op lijst VLAAMSE EENHEID. Verantwoordelijk uitgever: H. BONNIJNS P. Hauwaertsplantsoen 36 — 1140 Brussel. Drukkerij - Morvy - Brussel.

By Cayet, Joseph(fotograaf); Morvy(drukker); BSP(uitgever); Bonnijns, Hendrik(verantwoordelijke uitgever)
Date 1978
...Affiche van Joseph Cayet uitgegeven in 1978 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1956 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) van Hasselt voor een huldigingsplechtigheid. Afbeelding: zwart-witfoto van Camille Huysmans met op de achtergrond een grote menigte met vlaggen. Tekst: HULDE AAN CAMILLE HUYSMANS op zijn Limburgse geboortegrond. 1871-1956. 85 JAAR. HASSELT 27 MEI 1956. Vrij van zegel. Drukk. "Excelsior" N.V., Somersstr. 22, Antwerpen.

By Drukkerij Excelsior(drukker); BSP(uitgever)
Date 1956
...Affiche uitgegeven in 1956 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) van Hasselt voor een...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1957 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) van Brugge voor een huldigingsplechtigheid. Afbeelding: zwart-witfoto van Achille Van Acker. Tekst: HULDE AAN Achille Van Acker BRUGGE, 21 & 22 SEPTEMBER 1957.

By BSP(uitgever)
Date 1957
...Affiche uitgegeven in 1957 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) van Brugge voor een...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Salomon Grunhard (Momon) uitgegeven in 1960 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor hun 75-jarig bestaan. Afbeelding: tekening van een pijl (waarin BSP en 75e verjaring) wijzend naar de datum van de huldiging. Tekst: BSP 75e verjaring. Brussel 1960 29 mei. NATIONALE BETOGING. VERANTW. UITGEVER: J. LUYTEN, FAZANTENHOKLAAN 11, BRUSSEL 15 - VRIJ VAN ZEGEL - DRUK. HET LICHT, GENT. Grunhard.

By Grunhard, Salomon(tekenaar); Het Licht(drukker); BSP(uitgever); Luyten, Jan(verantwoordelijke uitgever)
Date 1960
...tij (BSP) voor hun 75-jarig bestaan. Afbeelding: tekening van een pijl (waarin BSP en 75e verjaring) wij...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Deheneffe uitgegeven in 1958 door BSP voor partijpropaganda. Afbeelding: tekening van het "modernistisch" paviljoen "Germinal" op de wereldtentoonstelling van 1958 te Brussel. Tekst: 58. HET GERMINAL PAVILJOEN OP DE ALGEMENE WERELDTENTOONSTELLING TE BRUSSEL 1958. 17 april - 19 october. PRINTED IN BELGIUM. DEHENEFFE BRUSSELS.

By Deheneffe(ontwerper); BSP(uitgever)
Date 1958
...Affiche van Deheneffe uitgegeven in 1958 door BSP voor partijpropaganda. Afbeelding: tekening van...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in (1960) door BSP met als trefwoord media: pers.

By Het Licht(drukker); BSP(uitgever)
Date 1960
...Affiche uitgegeven in (1960) door BSP met als trefwoord media: pers....
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1960 door BSP met als trefwoord media: pers.

By Het Licht(drukker); BSP(uitgever)
Date 1960
...Affiche uitgegeven in 1960 door BSP met als trefwoord media: pers....
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1976 door BSP ter promotie van de krant Vooruit. Afbeelding: foto van een deel van een voorpagina van Vooruit en tekening van het partijlogo van BSP, de roos in de vuist. Tekst: één dagblad MIJN UW ONZE VOORUIT. Verantw. Uitgever S.M. HET LICHT, St.-Pietersnieuwstraat 128 Gent - Zegel zie keerzijde.

By Het Licht(drukker); BSP(uitgever); Het Licht(verantwoordelijke uitgever)
Date 1976
...Affiche uitgegeven in 1976 door BSP ter promotie van de krant Vooruit. Afbeelding: foto van een...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1946 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor het 1 meifeest. Afbeelding: tekening van een rij mannen en vrouwen ergens op een landweg stappend achter een man met vlag waarop letter S staat, op de achtergrond rechts rokende fabrieken. Tekst: 1 mei FEEST VAN DEN ARBEID S. André VRIJ VAN ZEGEL IMPRIMERIE COOPÉRATIVE OUVRIÈRE, LA LOUVIÈRE.

By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); BSP(uitgever)
Date 1946
...Affiche uitgegeven in 1946 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor het 1 mei...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in (1946) of (1948) door BSP met als trefwoord 1 mei.

By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); BSP(uitgever)
Date 1946-1948
...Affiche uitgegeven in (1946) of (1948) door BSP met als trefwoord 1 mei....
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1947 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor het feest van 1 mei. Afbeelding: tekening van een hand dat het letterwoord BSP de hoogte insteekt boven de 1 van 1 mei. Tekst: BSP 1 MEI NEEMT DEEL AAN DE BETOOGINGEN EN VERGADERINGEN VAN DE BELGISCHE SOCIALISTISCHE PARTIJ VRIJ VAN ZEGEL I.C.O. LA LOUVIÈRE F.W. 47.

By Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); BSP(uitgever)
Date 1947
...Affiche uitgegeven in 1947 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor het feest van 1 mei...
affiche
Add to Favorites
Search Tools: Get RSS Feed Email this Search