1
Periodiciteit : verschint minstens 4x per jaar Date 1983-1984
...Fem-soc groepen...
periodiek
2
Fonds Suzan Daniel (FSD)
Periodiciteit : tweemaandelijks Date 1978-1999
...Fem-soc groepen...
periodiek
3
Periodiciteit : maandelijks Date 1981
...Fem-soc groepen...
periodiek
4
Affiche uitgegeven tussen 1977 en 1981 door de Feministisch-socialilstische groepen (Fem-soc groepen) voor propaganda. Afbeelding: strijdbare vrouwen in optocht en ...

Full description

By Drukkerskollektief De Wrikker, Fem-soc groepen
Date 1977-1981
affiche
5
Affiche uitgegeven in 1979 door de Feministisch-socialistische groepen (Fem-soc groepen) voor een fuif. Afbeelding: het vrouwenteken waarin een vrouw met ...

Full description

By Agitat, Fem-soc groepen, Leger, Siska
Date 1979-1979
affiche
6
Fonds Suzan Daniel (FSD) Date 1980
...Fem-soc groepen...
monografie
7
Date 1977
...Fem-soc groepen...
brochure
8
Date 1981
...Fem-soc groepen...
brochure
10
Date 1978
...Fem-soc groepen...
brochure
11
Affiche uitgegeven in 1978 door de Fem-soc groepen voor de oprichting van het tijdschrift Schoppenvrouw. Tekst: Feest: Schoppenvrouw, blad van ...

Full description

By Agitat, Fem-soc groepen, Blancke, Clara
Date 1978-1978
affiche