1
Periodiciteit : maandelijks Date 1980-
...Fondation Léon Lesoil...
periodiek
2
Date 1982-
...Fondation Léon Lesoil...
periodiek
3
Archief 'Belgische afdeling van de Vierde Internationale' Redactie: Pierre Tréfois (éditeur responsable), av. des Combattants 18, 1490 Court St. Etienne ...

Full description

Date [1977-...]
...Fondation Léon Lesoil...
periodiek
4
5
Affiche uitgegeven in 1977 door het Fondation Léon Lesoil voor politieke en culturele animatie. Tekst: LES VENDREDIS DE LA BUANDERIE ...

Full description

By Fondation Léon Lesoil, Corijn, Eric
Date 1977-1977
affiche
6
Affiche uitgegeven in 1983 door het Fondation Léon Lesoil voor politieke en culturele animatie. Tekst: LES VENDREDIS DE LA BUANDERIE ...

Full description

By Fondation Léon Lesoil, Corijn, Eric
Date 1983-1983
affiche
7
Affiche uitgegeven in 1976 door het Fondation Léon Lesoil voor politieke en culturele animatie. Tekst: LES VENDREDIS DE LA BUANDERIE ...

Full description

By Fondation Léon Lesoil, Corijn, Eric
Date 1976-1976
affiche
8
Affiche uitgegeven in 1978 door het Fondation Léon Lesoil voor politieke en culturele animaties. Afbeelding: kleren aan de wasdraad waaronder ...

Full description

By Fondation Léon Lesoil, Corijn, Eric
Date 1978-1978
affiche
9
Affiche van Nicole Van Goethem uitgegeven in 1988 door het Fondation Léon Lesoil, deSocialistische Arbeiderspartij (SAP) en de Socialistische Jonge ...

Full description

By Van Goethem, Nicole, Fondation Léon Lesoil, Socialistische Arbeiderspartij (SAP), Socialistische Jonge Wacht (SJW), Slegers, Frank
Date 1988-1988
affiche
10
Affiche uitgegeven in 1987 door het Fondation Léon Lesoil voor de Dag van de Arbeid. Tekst: 1 mei. Het feest. ...

Full description

By Fondation Léon Lesoil, Slegers, Frank
Date 1987-1987
affiche
11
Affiche uitgegeven in 1984 door het Fondation Léon Lesoil voor politieke en culturele animaties. Afbeelding: kleren aan de wasdraad waaronder ...

Full description

By Fondation Léon Lesoil
Date 1984
affiche
13
Affiche uitgegeven in 1977 door het Gents dopperskomitee, Elcker-Ik en de Leon Lesoilstichting voor solidariteit met de scheepsarbeiders van de ...

Full description

By Agitat, Gents Dopperskomitee, Elcker-Ik, Fondation Léon Lesoil, Kellens, Erik
Date 1977
affiche