1
DIGITAAL TE RAADPLEGEN IN DE LEESZAAL
Periodiciteit : maandeliks,niet in juli en uagustus Date [2008-...]
...Stichting Gerrit Kreveld...
Get full text
nieuwsbrief
2
3
Date 2003
...Stichting Gerrit Kreveld...
monografie
4
Losbladig Date 2003
...Stichting Gerrit Kreveld...
monografie
5
6
9
Verschijnt 10x per jaar (niet in juli en augustus)
Hoofdredacteur: Wim Vermeersch
Redactiesecretariaat: Bagattenstraat 174, 9000 Gent ...

Full description

Date 1994-2021
...Stichting Gerrit Kreveld...
Get full text
periodiek