5
Affiche uitgegeven in 1979 door de Ligue Révolutionnaire des Travailleurs (LRT) voor solidariteit met Tsjecho-Slowakije. Afbeelding: een persoon met rode ...

Full description

By LRT, Van Kerkhoven, Jan
Date 1979-1979
affiche
6
Affiche ontworpen door Roland Denaeyer, uitgegeven in 1972 voor een betoging in Brussel voor solidariteit met de bevolking van Indochina ...

Full description

By Denaeyer, Roland, Van Kerkhoven, Jan
Date 1972
affiche
7
Affiche uitgegeven in 1985 door Progressief Akkoord Kristenen Socialisten (PAKS) voor de parlementsverkiezingen. Afbeelding: zwart-witfoto van Rita Mulier. Tekst: progressief ...

Full description

By PAKS, Van Kerkhoven, Jan
Date 1985
affiche
8
Affiche uitgegeven in 1985 door het Progressief Akkoord Kristenen-Socialisten (PAKS) voor de parlementsverkiezingen. Tekst: Progressief Akkoord Kristenen Socialisten, PAKS. PAKS ...

Full description

By PAKS, Van Kerkhoven, Jan
Date 1985-1985
affiche
9
Affiche uitgegeven in 1985 door Progressief Akkoord Kristenen Socialisten (PAKS) voor de parlementsverkiezingen. Afbeelding: tekening van 2 gestileerde handen in ...

Full description

By PAKS, Van Kerkhoven, Jan
Date 1985
affiche