262: Archief van het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO) en het Steunpunt Lokale Agenda 21 (SLA21)

Het archief van VODO overspant de periode 1990-2011 en is, met uitzondering van enkele hiaten, volledig. De belangrijkste lacune zijn de jaarverslagen (1995, 1997-1999 en 2011 ontbreken) en vermoedelijk is ook heel wat briefwisseling niet overgedragen. De verslagen van de stuurgroep, het bureau de a...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Raadpleegbaarheid:raadpleegbaar mits toestemming van de dienstdoende archivaris
Reference code:262
Level of description:archief
By: Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO)
Date:1990-2012
Subjects:
Online access:http://hdl.handle.net/10796/8F79C82B-2B10-407C-B0A7-E5EC92A277B3?locatt=view:level2
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Het archief van VODO overspant de periode 1990-2011 en is, met uitzondering van enkele hiaten, volledig. De belangrijkste lacune zijn de jaarverslagen (1995, 1997-1999 en 2011 ontbreken) en vermoedelijk is ook heel wat briefwisseling niet overgedragen. De verslagen van de stuurgroep, het bureau de algemene vergadering en de raad van bestuur zijn echter wel zo goed als volledig. Daarnaast zijn er ook heel wat dossiers bewaard van de vele activiteiten en evenementen die VODO organiseerde. Het archief van het Steunpunt Lokale Agenda 21 is minder volledig. Zo ontbreken er verschillende jaarplannen en jaarverslagen. Het is ook niet meteen duidelijk waar dit materiaal zich zou kunnen bevinden.
Date:1990-2012
Physical description:Het archief is verpakt in 22 archiefdozen, goed voor 2,42 strekkende meter. Verder zijn er nog 6,60 gigabyte digitaal archief, 2 affiches, 53 foto's, 46 dia's, 3 videocassettes en 18 audiocassettes.
Notes:Archiefgeschiedenis: Het secretariaat van VODO is gedurende de volledige bestaansperiode bij 11.11.11 gehuisvest geweest. Het archief werd er bewaard bij de archieven van het NCOS, 11.11.11 en Coprogram. Voor zover bekend zijn nergens anders relevante archieven bewaard, al kunnen er zeker nog stukken uit de vroegste (informele) periode van VODO te vinden zijn bij de lidorganisaties en de afgevaardigden in VODO van die organisaties.
***********
Biografie: Het Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling (VODO) was een koepelorganisatie die een twintigtal NGO’s verenigde uit de Noord-Zuidbeweging, de milieubeweging, de vredesbeweging en het sociaal-cultureel werk. VODO werd op 19 november 1990 gecreëerd als een informeel overlegorgaan om de werking van de NGO's rond duurzame ontwikkeling beter te coördineren. Na de UNCED-conferentie in Rio de Janeiro van juni 1992 werd besloten om VODO om te vormen tot een permanent netwerk van organisaties. Dit netwerk werd officieel opgericht op 1 maart 1993 en in 1998 omgevormd tot een vzw. De focus van VODO lag op de link tussen armoede, sociale uitsluiting, milieudegradatie, onrecht en geweld. Het wou proberen deze negatieve spiraal te doorbreken, o.a. door het consumptiemodel in het noorden aan te passen en een nieuwe invulling te geven aan de verhoudingen tussen productie, consumptie, het milieu en een rechtvaardige verdeling van welvaart. Verder wou VODO het maatschappelijk debat over duurzame ontwikkeling stimuleren en de lidorganisaties ondersteunen bij gezamenlijke initiatieven. De kern van VODO waren de werkgroepen, die de lidorganisaties fysiek bijeenbrachten. Ze waren georganiseerd rond een aantal thema’s, zoals biobrandstoffen, ecofiscaliteit (de Magische Driehoek), landbouw e.d.m. Een van de belangrijkste actiepunten was het implementeren van de Agenda 21, een actieplan dat werd opgesteld door de Verenigde Naties in het kader van de conferentie van Rio en dat gericht is op het bereiken van globale duurzame ontwikkeling. In Vlaanderen vertaalde VODO de Agenda 21 naar concrete doelstellingen op lokaal vlak voor gemeentebesturen, de Lokale Agenda 21 (LA21). Binnen VODO werd het Steunpunt Lokale Agenda 21 (SLA21) opgericht om gemeentebesturen te sensibiliseren en te helpen bij de implementatie van de LA21. VODO werd voornamelijk gefinancieerd door overheidssubsidies. Toen deze vanaf 2010 echter stevig werden teruggeschroefd, had VODO nog onvoldoende middelen om zelfstandig verder te gaan. In 2011 werd beslist om op te gaan in 11.11.11 en op de algemene vergadering van 20 oktober 2011 werd VODO officieel ontbonden.
***********
Affiches werden afgescheiden en ondergebracht in de affichecollectie . Audio- en videocassettes werden overgedragen aan de audiovisuele collectie . Foto's en dia's werden uit de dossiers gehaald en samen met losse foto's naar de fotocollectie overgebracht . Brochures, monografieën, kranten en periodieken werden overgedragen aan de bibliotheekcollectie . Bij het archief zaten ook 36 digitale dragers. Dragers die dubbels bevatten of die enkel ter documentatie dienden, werden vernietigd. In totaal werden 1 diskette, 12 cd's en 12 dvd's verwijderd. Dubbels en blanco formulieren werden vernietigd. Nietjes, paperpclips, plastic mapjes en andere metalen of plastic bindsystemen werden verwijderd.
***********
Bij een archiefophaling in de bureaus van 11.11.11 begin 2011 werden ook al stukken van VODO overgedragen. Het was toen al duidelijk dat VODO zou ophouden te bestaan, maar voor de correcte afwikkeling van de opheffing, moesten nog heel wat documenten beschikbaar blijven. Toen werd er vooral archief uit de periode 1990-2002 overgedragen. Bij een nieuwe overdracht van materiaal van 11.11.11 in 2018 werd ook de rest van het VODO-archief overgedragen.