Stad Vilvoorde "campingterrein"

Level of Description: stuk
By: Gelders, Frans; Gelders, Thérèse
Date: 1958
Tags:
No Tags, Be the first to tag this record! Add Tag

Reserveren

Period: 1958-
Notes: Biografie: In de schaduw van zijn vader, groeit Frans Gelders (geboren 28 februari 1905) op binnen de wereld van het Volkshuis. Omdat zijn voornaam eveneens Frans is gaat hij al vlug door het leven als Gelders junior. De zoon wordt geconditioneerd binnen de verschillende socioculturele verenigingen van de partij. Na zijn Middelbaar Onderwijs wordt hij in 1920 binnengeloodst als bureeljongen bij de Centrale der Metaalbewerkers gevolgd door een betrekking bij de Federatie van Socialistische Gemeente- en Provincieraadsleden. Op zijn negentiende maakt Gelders de overstap naar de privé wanneer hij als bediende gaat werken bij de Fonderies Bruxellois. Ondertussen bleef hij voornamelijk actief als toneelspeler en regisseur bij verschillende socialistische toneelverenigingen. In 1927 trouwt Gelders jr. met Thérèse Vandersmissen die sinds haar zestiende actief was binnen de vrouwenorganisaties van de beweging. Gedurende hun huwelijk bleef ze actief, ondermeer als gemeenteraadslid, en onder haar impuls werden de Socialistische Vooruitziende Vrouwen (SVV) de grootste afdeling van BWP-afdeling Vilvoorde. In juli 1934 treedt Gelders in dienst bij sm La Maison du Peuple, waar het allemaal voor zijn vader begon. Ook voor de zoon is dit het moment dat hij finaal verweven raakt in de socialistische beweging. Onder de schuilnaam Tijl raakt hij betrokken bij de Socialistische Anti-oorlogsbeweging. Tijdens de oorlog wordt hij door zijn werkgever ter beschikking gesteld van de Winterhulp. Het is wanneer vader Gelders in 1946 afscheid neemt van de gemeentepolitiek, dat BSP-afdeling Vilvoorde aan junior vraagt om hem op te volgen. Dit ‘late mandaat’ betekent, na een lange periode van activiteit achter de coulissen, dat de politieke carrière van Gelders jr. in een stroomversnelling komt. Hetzelfde scenario speelt zich af bij het overlijden van vader Gelders op 2 december 1949 en de zoon met succes zijn plaats inneemt op de lijst voor de Kamerverkiezingen van dat zelfde jaar, een mandaat dat hij zou behouden tot 1978. Gelders jr. zou gedurende dertig jaar zetelen in de gemeenteraad en in de periode van 1947 tot 1949, net als zijn vader, het ambt van schepen van openbare werken waarnemen. Ondertussen neemt zijn carrière een internationale wending wanneer hij, voor de periode van 1960 tot 1963, aangesteld wordt als Belgisch vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1965, na een onderbreking waarin de socialisten ondanks een serieuze stemmenwinst naar de oppositiebank waren verwezen, komt de bekroning wanneer Frans Gelders de eerste socialistische burgemeester van Vilvoorde wordt. Ook op nationaal vlak betekende datzelfde jaar een belangrijke ommekeer voor Frans Gelders. De tegenvallende wetgevende verkiezingen en de opkomst van de Volksunie deden de communautaire tegenstellingen binnen BSP-federatie Brussel steeds scherper naar voor komen. Als reactie tegen de anti-Vlaamse koers genomen door de federatie nam Gelders ontslag als voorzitter, een functie die hij sinds 1954 bekleedde. Een slechte plaats op de poll voor de wetgevende verkiezingen van 1968 was de onmiddellijke aanleiding voor Gelders om samen met de andere Vlaams voormannen Fayat en Vermeylen op te komen met een aparte lijst onder de naam Rode Leeuwen. Bij de verkiezingen van 1971 was Gelders als lijsttrekker de enige verkozene voor de Rode Leeuwen. Het zou de laatste keer zijn dat hij nationaal op de voorgrond zou treden. Ondanks zijn plaats als lijstduwer zal hij nog een mandaat als volksvertegenwoordiger krijgen bij de verkiezingen van 1974. Toch trekt Gelders zich terug in Vilvoorde waar hij zijn laatste jaren, als politiek mandataris, doorbrengt als burgemeester. Op 21 mei 1985 overlijdt Frans Gelders jr.
Biografie: In 1927 trouwt Thérèse Vandersmissen met Gelders junior die sinds haar zestiende actief was binnen de vrouwenorganisaties van de socialistische beweging. Gedurende hun huwelijk bleef ze actief, ondermeer als gemeenteraadslid, en onder haar impuls werden de Socialistische Vooruitziende Vrouwen (SVV) de grootste afdeling van BWP-afdeling Vilvoorde.