350.1.5.3: Wetenschappelijke adviescommissie, afdeling Natuurbehoud (WALNAT)

Saved in:
Bibliographic Details
Reference code:350.1.5.3
Level of description:reeks
By: Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen
Date:1992-1994
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Date:1992-1994
Notes:Archiefgeschiedenis: Nadat de ABO opging in Natuurpunt Gent werd haar archief in 2003 gedeponeerd in het Amsab. Het archief is evenwel sterk verminkt tengevolge van een brand die het onthaalcentrum De Grutto in 1985 volledig in de as legde. Het archief beslaat 192 nummers, opgeborgen in 15 dozen (1,65 lopende meter). Het is toegankelijk mits toelating van de dienstdoende archivaris.
***********
Biografie: De Bourgoyen-Ossemeersen is een waardevol natuurgebied gelegen ten westen van Gent, tussen de Gentse agglomeratie en de Ringvaart. De bescherming van dit open graslandgebied dooraderd met talrijke sloten en beken tegen de verstedelijking is grotendeels te danken aan de inzet van de Actiegroep Bourgoyen-Ossemeersen (ABO). Deze actiegroep werd in november 1972 opgericht naar aanleiding van het plan van de Gentse professor Jan Hublé om van het gebied de Bourgoyen-Ossemeersen een educatief natuurreservaat te maken. Hublé stelde zijn plan op in 1971 op vraag van het Groenkomitee Drongen, dat bezorgd was over de illegale stortingen van afbraakmateriaal in de Ossemeersen. De ABO koos als symbool de Grutto, een steltloper die in het gebied neerstrijkt als pleisterplaats tijdens de voorjaarstrek. In haar beginjaren ijverde de ABO vooral voor de klassering van het gebied tot natuurreservaat. Wat uiteindelijk gebeurde op 7 juli 1977. Intussen begon de stad Gent delen van het gebied aan te kopen om het onder beheer van het Schoolmuseum Michel Thiery in te richten als educatief natuurreservaat. De ABO richtte een onthaalcentrum, De Grutto, in als de centrale uitvalsbasis voor haar werking, ondermeer: gerichte acties, natuurstudie, publicaties, cursussen en natuurbeheer. Toen de aankooppolitiek van de stad Gent stilviel begon de ABO en de vzw Natuurreservaten zelf gronden aan te kopen. Sinds de jaren negentig hervatte de stad Gent haar aankoopbeleid waardoor zij het grootste deel van het gebied in handen kreeg. Voor het beheer van het gebied werkte de ABO samen met de stad Gent en wetenschappers in een speciale beheerscommissie. Geleidelijk verbreedde de ABO ook haar werkgebied uit naar o.a. de Assels en de Keuzemeersen. Eind 2001 fusioneerden de ABO, De Wielewaal Gent en de Natuurreservaten-kern Sint-Martens-Latem tot de Gentse afdeling van Natuurpunt Vlaanderen.