425: Archief van Raoul Miry

Het bevat vooral artikels en toespraken, maar ook enkele boeiende rapporten over de werkomstandigheden van de Gentse bedienden en over de mening van de socialistische syndicalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit rapport schreef hij in 1941 op vraag van Leopold III. Op een later verzoek van de k...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Raadpleegbaarheid:Het archief is raadpleegbaar mits toestemming van de dienstdoende archivaris.
Reference code:425
Level of description:archief
By: Miry, Raoul
Date:1919-1956
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:Het bevat vooral artikels en toespraken, maar ook enkele boeiende rapporten over de werkomstandigheden van de Gentse bedienden en over de mening van de socialistische syndicalisten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit rapport schreef hij in 1941 op vraag van Leopold III. Op een later verzoek van de koning (in 1948) om in Zwitserland te gaan spreken wou hij niet ingaan.
Date:1919-1956
Physical description:0,22 strekkende meter
Notes:Biografie: Raoul Miry werd geboren in Gent in 1889 en studeerde aan de Handelhogeschool, een onderwijsinstelling die verbonden was aan de Rechtsfaculteit van de Gentse universiteit. Hij behaalde er het diploma van licentiaat in de Handels-, Consulaire en Financiële Wetenschappen. Hij begon zijn carrière in de textielsector, eerst als secretaris van de Cercle commercial et industriel de Gand en vervolgens als bediende bij de Caisse commune des Industries textiles reunies. Hij was daardoor nauw betrokken bij de evolutie van de Gentse textielnijverheid tijdens en na de Eerste Wereldoorlog. Hij huwde met Mathilde De Vynck, dochter van de progressistische liberaal Eduard De Vynck die tegen de zin van de Liberale Associatie een kartel aanging met de BWP. De Vynck, een jeugdvriend van Eduard Anseele, leidde een succesrijk bedrijf in snoepgoed en werd in 1907 verkozen op de radicaal-socialistische lijst samen met Anseele. Leden van deze familie waren lid van de loge, en ook Raoul Miry was vrijmetselaar. Na het einde van de Eerste Wereldoorlog begon hij een wetenschappelijke carrière aan de Gentse universiteit, eerst als werkleider (1919), vervolgens als docent (1922) en als professor (1926). De jonge economist kreeg al snel onderzoeksopdrachten van de socialistische ministers en publiceerde bevattelijke artikels over economische onderwerpen in de socialistische pers. Hij gaf ook cursussen aan syndicale militanten en werd opgenomen in de leiding van Het Licht (de uitgever van de krant Vooruit). Belangrijker nog was dat hij de socialistische beweging vertegenwoordigde in de besturen van allerhande (semi-)overheidsinstellingen en adviesraden zoals de Hoge Raad voor Volkshuisvesting, de Raad voor Statistiek, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, de ASLK, de NMKN, het Nationaal Comité van Kivu, het Speciaal Comité van Katanga, de Regentenraad van de Nationale Bank…Toch liep hij niet veel in de schijnwerpers, hij was eerder een bereidwillig steunpunt voor de beweging, iemand die de gave had om onderwerpen op een eenvoudige wijze uit te leggen. Hij was eerder een pragmaticus dan een marxistisch theoreticus. Hij overleed op 16 februari 1952 op 62-jarige leeftijd en werd - volgens zijn wensen - in volstrekte eenvoud begraven.
***********
Het niet zo omvangrijke archief werd bewaard door zijn kleindochter Cora.