Volledige werken : kindergedichten, liederen en toneeltjes, socialistische zangen en cantaten, toneelwerken en zangspelen [Bladmuziek]

Deze publicatie bevat volgende liederen, gedichten en toneelstukjes :

Saved in:
Bibliographic Details
Reference code:Bladmuziek 0249
MAD/5129.03
By: Bogaerts, Aimé (inleider)
Type: bladmuziek
Language:Nederlands
Published: Gent: Het Licht
Date:1925
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Reserveren

Description
Summary:Deze publicatie bevat volgende liederen, gedichten en toneelstukjes :
Mijn katje
Op school
Rozen plukken
Mijne vrienden
Zingen ne 't leeren
Klein en rein
De Beek
Op den buiten
Kinderen op school
Huis te koop
Klein Duimpje
Het schaapken
De Molen
De morgen
Het dondert!
Spelen en zingen
Het schaapken
De soep
De naald
De tanden
Nanette
De neus
Hebt uwe Moeder lief
Turnlied
Zing maar!
Wie ons bloemen geeft
De rozelaar
De pauw
Bloempjes plukken
Op de baren
Het sterreken
Oogst!
Nachtrust
Het schoonste land
In de duinen
Lied van het koren
Wandellied
O stille nacht
Roeierslied
In de lente
Vroolijk zijn!
Geluk
Beloven
Alles juicht!
Werkzaamheid
Bloemen kweken
Zingen wij!
Elkaar helpen
Vogellijn!
De Zang
O denneboom!
Bootjeslied
Morgenzang
Bloemen in huis
Wie, bosch en beek
Wat rusten
Laat ons gaan!
De kleine visschen
De kleine hovenier
Als ik mijn beste doe!
Arme bloem!
Vertrek der zwaluwen
Kleine zangers
De rots en het keitje
Bloemkens
Gekwetst
Het paardje
Aan de zon
Pier-Jan-Klaas!
Zonsopgang
Mijn vader is een arbeidsman
's Avonds
Het eerelint
De regen
Nut van de sneeuw
De mijnwerker
Het blaadje
Geen rijker kroon dan eigen schoon
Jeugd en Lente
Op Klaasavond
Belgenland!
Minnen wij 't Vaderland
Leeren wij
Het "Onze vader"
Wandellied
Baantje glijden
Jonge visschersweduwe
Naar 't nieuwe vaderland
De mijnwerkers
Het spinnewiel
Het lachen
Werken en leeren
Vrij zijn!
School-Branbançonne
Vlaamsche gewesten
De ledige stoel
Twee oude visschers
De oude visscher
De dood regeert
Aan 't werk
Wereldverbond
De winter is daar!
In de schoolkolonie
Het Lied van 't Onderwijs
Weldadigheid
Lentegroet
Het lied der toekomst
Heilwensch
Aan de primus
De dood van Polichinelle
De snorren van minet
De vier ratten
De straf
Het spook
De steenput
De pleisters
De boomgaard
Napoleon de Groote
Goede liefdadigheid
Ook een klaasfeest
Oorlog en Vrede
De dochter van den veroordeelde
Goede harten
De schilder
De verlatene
Kreupele Jan
Mietje Kervelsoep!
De hoed van Madame!
Jezus!
De nachtwact
Serenade!
Gouden Bruiloft
Haar oogjes
Samen
Liefdegroet
Voor U...
Herinnering
Triolet
De laatste roosjes
De kolenlaadster
In 't Elfenwoud
Het woud
Ons Forum
Jubelcantate bij het gouden verjaardagfeest der wevers en katoenbewerkers
Kloeke geesten
Vooruit's roem
De Arbeid
Wereldsch requiem
Pro Memorium
Feestzang
De arbeid
De bouwwerklieden
Liva
Loreley
Eene vrouw uit Mahrapoera
Freya
De Volkskinderen
Groet aan onze Dooden
Sociaal Credo
Acht-urenmarsch
Weg de oorlog!
Strijdzang bij de werkstaking
Verdeelers!
Welkomlied
Op breeder wegen
Onze roode vaan
Vrede-Marseillaise
Ons Meilied
Het lied van de landbouw
Meizang
Het Meifeest
Leifdegroet aan den Mei
Mei!
Op voor Mei!
Eerste Mei!
Hij is niet meer!
't Is Mei!
Er is op aarde!
De roode vlag
Feest der jeugd
Communards
De Internationale
Aan den Multatuli's kring
Arbeiders aller lander, vereenigt U!
De Schollaert's wet
De drie kruisen
De dochter der petroleuse (proza)
Het geweer
Landbouwerslied
Vrijdenkerslied
Kent gij dat volk?
Marianne
Zang der fabriek
Ons lijden
Zang der spelen
Heft uw zangen
Geuzen-Marseillaise
Triomfzang
Hulde
Sinter Klaas
Georges Stephenson
De zoon van den metserdienaar
De zwarte schilder
Een heldin der Commune
De laatste nacht
de dweepster
Een bloedig raadsel
De brand
Met korte levensschets van Aimé Bogaerts
Physical description:686 p.
Illustrated:foto