De Werker : orgaan van het Volksverbond van Antwerpen : orgaan der Vlaamsche afdeeling van de Internationale Werkersvereenigingen

Wijziging ondertitel : 6 sep.1874: Orgaan der Vlaamsche Afdeelingen van het Internationaal Werkliedenverbond

Saved in:
Bibliographic Details
New title:Volksgazet : dagblad der Werklieden-Partij
Reference code:MTSF 086
MTSLF 0165
MFR 1-25
By: Coenen, Philip (stichter)
Corporate Authors: Volksverbond van Antwerpen; Internationaal Werkliedenverbond; Vlaamsche socialistische Arbeiderspartij; BWP-afdeling Antwerpen
Type: krant
Language:Nederlands
Published: Antwerpen: Internationaal Werkliedenverbond; Gent: Vlaamsche socialistische Arbeiderspartij; Antwerpsche Afdeeling der Werkliedenpartij
Date:1869-1914
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Reserveren

Description
Summary:Wijziging ondertitel : 6 sep.1874: Orgaan der Vlaamsche Afdeelingen van het Internationaal Werkliedenverbond
17 jun.1877: Orgaan der Vlaamsche Socialistische Partij en van het Internationaale Werklieden Verbond
7 okt.1877: Orgaan der Vlaamsche Socialistische Arbeiderspartij
12 okt.1879: Orgaan der Belgische Socialistische Arbeiderspartij
13 mei 1888: Orgaan der Antwerpsche Socialisten
10 nov.1889: Socialistische Weekblad
7 maa 1894: Socialistisch Dagblad
1 mei 1900: Orgaan der Antwerpsche Afdeeling der Werklieden-Partij"
Op 10 april 1881 verscheen voorlopig het laatste nummer van De Werker. Het blad smelt samen met "De Volkswil" tot "De Toekomst". "Geruimen tijd reeds bestonden er in het Vlaamsche land twee bladen, die, hoewel zij dezelfde richting verdedigden, toch voor den oppervlakkigen toeschouwer den schijn hadden eenheid te missen. Wij bedoelen "De Werker" en de "Volkswil". Welnu, de landelijke raad in overeenstemming met de partijgenoten van Antwerpen en Gent, heeft besloten een einde aan dien toestand te stellen en zelfs in de pers, die eenheid, welke zoo noodig is om den zege te bekomen, in te voeren. Op eene zitting uitsluitend tot dit doel bestemd, is er besloten beide bladen in een te smelten en maar één orgaan de partij waardig te laten verschijnen. Dit orgaan zal voor titel voeren "De Toekomst" en aan de abonementen in plaats van "de Werker" en den "Volkswil" worden toegezonden (De Werker, 3 april 1881)
Ondertitel varieert
Periodiciteit: wekelijks. - dagelijks
Motto: Geen Plichten zonder Rechten. Geene Rechten zonder Plichten. De arbeid is de bron van alle welvaart. De ontvoogding der arbeiders behoort hun zelven