1
Zwart-witfoto's van een socialistische meeting voor Het Plan van de Arbeid in de handelsbeurs in Gent. Links een zicht op ...

Full description

fotografische afdruk
2
Zwart-witfoto van Emile Vandervelde. Fotomontage.
fotografische afdruk
3
Zwart-witfoto van een groep kinderen en volwassenen aan het vakantiecentrum in het Kasteel van Astene, 1929. By Beheyt, Jules
Date 1929
fotografische afdruk
4
Zwart-witfoto van Jef Van der Meulen. Portret. By Vander Sypt-Boute
fotografische afdruk
5
Zwart-witfoto van Jef Van der Meulen. Portret. By Van Damme, R.
fotografische afdruk
6
Zwart-witfoto van een jonge Jef Van der Meulen. Portret. By Harry-Nevejans, A.
fotografische afdruk
7
Zwart-witfoto van het bestuur van de Textielbond - wevers.Groepsfoto. Opschrift achteraan op muur: "Tot nut en genoegen der volks". ...

Full description

fotografische afdruk
8
Zwart-witfoto van Jef Van der Meulen. Opschrift: "Aan den goeden vriend Jef Van der Meulen, in hartelijke herinnering. Vandenbroeckx." ...

Full description

fotografische afdruk
9
Zwart-witfoto van de bouw van het nieuw Circus in Gent, 1894. Opschrift onderaan: "1894 - Opbouw Nieuwe Cirkus Op 12 ...

Full description

Date 1894
fotografische afdruk
10
Zwart-witfoto van de leden van de Maatschappij "De lustige meezevangers der XXste eeuw". Groepsfoto tijdens een uitstap naar Deurnebrug op ...

Full description

By Vleminckx, Pierre
Date 1902-09-14
fotografische afdruk
11
Zwart-witfoto van een bijeenkomst aan het volkshuis van (?) naar aanleiding van de jubelstoet ter gelegenheid van 40 jaar TACB ...

Full description

fotografische afdruk
12
Zwart-witfoto van het bestuur van de textielbond, spinners en katoenbewerkers van Gent. Opschrift op vaandels: " Eendracht maakt macht, spinders ...

Full description

fotografische afdruk
13
Zwart-witfoto van de leden van de commune van Parijs, o.a. Felix Pyat, Gustave Flourens, Charles Delescluze en Pierre Vésinier. Montage ...

Full description

fotografische afdruk
14
Zwart-witfoto's van een socialistische meeting in de handelsbeurs in Gent, jaren 1930. Links een zicht op de toehoorders, rechts een ...

Full description

By Verberkt, Adolf
Date 1930
fotografische afdruk
15
Zwart-witfoto van de ravage na het bombardement op Deurne op het einde van de Tweede Wereldoorlog. Zicht op de verwoeste ...

Full description

By Van Cauwenbergh, Louis
Date 1940-1945
fotografische afdruk
16
Zwart-witfoto van slapende mensen in een schuilkelder tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945. By Van Cauwenbergh, Louis
Date 1940-1945
fotografische afdruk
17
Zwart-witfoto van de schade na een bombardement in Deurne tijdens de Tweede Wereldoorlog, 1940-1945. Opschrift achteraan: "Mestputteken". ...

Full description

By Van Cauwenbergh, Louis
Date 1940-1945
fotografische afdruk
18
Zwart-witfoto van een groep met o.a. Edward Anseele sr., Rudolf Vercammen en Victor Serwy in de Vooruit in Gent, jaren ...

Full description

By De Wilde, Charles
Date 1920-1929
fotografische afdruk
19
Zwart-witfoto van de volle zaal tijdens een coöperatief congres, met o.a. Louis Bertrand (achteraan), Victor Serwy, Adolf De Backer. ...

Full description

fotografische afdruk
20
Zwart-witfoto van een man in een bibliotheek.
fotografische afdruk