1
Date 1929
Subjects: '; ...arbeidersjeugd...
periodiek
2
Fotocopie ; Motto: Vrij Vrank Periodiciteit: "Verschijnt zoo dikwijls mogelijk" Eerste nummer: jun 1902 Hoofdredactie: F. Engels en Arm. Harteel Beheer/Administatie: Dambruggestraat 5, Antwerpen Drukker/Drukkerij: ...

Full description

Date 1902-
Subjects: '; ...arbeidersjeugd...
periodiek
3
Date 1977-1980
Subjects: '; ...arbeidersjeugd...
krant
4
O.i. : Education-récréation ; Ondertitel: Bulletin de la Fédération Nationale des Jeunes Gardes Socialistes de Belgique Hoofdredactie: G. Vanderveken ...

Full description

Date 1925-1926
Subjects: '; ...arbeidersjeugd...
periodiek
5
Redactie: C. Mertens, Th. Bergers, J. Nihon, G. Schmook, V. Thijs, F. Noppens, F. Wagner, J. Galliaert, A. Fuss, ...

Full description

Date 1933-1936
periodiek
6
Eerste Nr.: mei 1937 Periodiciteit: maandelijks Redactie: Volksgebouw, Breydelstraat 12, Antwerpen .Drukkerij: Excelsior, Somersstraat 22, Antwerpen. Beheer: Jozef Stevensstraat 17, ...

Full description

Date 1937-
Subjects: '; ...socialistische jeugdbeweging Socialistische Arbeidersjeugd Vlaanderen (SAV)...
periodiek
7
Archief Bert Van Hoorick Date 1933-
Subjects: '; ...arbeidersjeugd...
periodiek
8
Periodiciteit: maandelijks
Wijziging ondertitel: dec.1929: orgaan van het Arbeidersjeugdverbond België
feb.1933: Orgaan van de Vlaamsche Arbeidersjeugdcentrale
Motto: feb.1930: Vrijheid beteekent verantwoordelijkheid. - ...

Full description

Date 1927-1936
Subjects: '; ...arbeidersjeugd...
krant
9
04(1914): gefotokopieerde specimina ; Wijziging ondertitel: okt 1912: Maandelijksche uitgave van den Bond van Vlaamsche Socialistische Jonge Wachten Periodiciteit: maandelijks. ...

Full description

Date 1908-1914
Subjects: '; ...arbeidersjeugd...
periodiek
10
Periodiciteit: maandelijks Hoofdredactie: L. Rommens, Ronse (verantwoordelijke uitgever) Redactie: R. Devers, A. Vranken Beheer: Tramwayman-huis, Priemstraat 17, Brussel ...

Full description

Date 1933-1937
Subjects: '; ...arbeidersjeugd...
periodiek
11
Redactie: J.Wincq, L. Jamar, I. Blume, A. Genot, F. Godefroid
Drukker/Drukkerij: Coop Typo-Litho, Liège
Ondertitel: 1945: Journal bimensuel. Organe de la Jeune ...

Full description

Date 1936-1945
Subjects: '; ...arbeidersjeugd...
krant
12
Periodiciteit: maandelijks Redactie: W. van Halm, Kr. Breur Beheer/Administratie: AJC, Reguliersgracht, Amsterdam-C Date 1933-1947
Subjects: '; ...arbeidersjeugd...
periodiek
13
Bijblad ingebonden in "De Kern" ; Periodiciteit: maandelijks Redactie: Reguliersgracht 78, Amsterdam Medewerkers: Rens Nieweg, Wim Mensink Organisatie: Arbeiders-Jeugd-Centrale Jeugdraad van het Nederlands Verbond ...

Full description

Date 1931-1932
Subjects: '; ...arbeidersjeugd...
periodiek
14
Voortgezet als: Vriendschap/Stuwing Wijziging ondertitel (maa 1987) Periodiek voor kernvalken, pioniers en leiding Periodiciteit: driemaandelijks Laatste nr.: dec 1989 ...

Full description

Date 1971-1989
Subjects: '; ...arbeidersjeugd...
periodiek
16
By Vorrink, Koos
Date [1923]
Subjects: '; ...arbeidersjeugd...
brochure
18
19
20
By Vanderheide, Mien
Date [1926]
Subjects: '; ...arbeidersjeugd...
brochure