2
Date 1972-1978
periodiek
3
Periodiciteit: halfmaandelijks Date 1985-
periodiek
7
8
9
11
Bibliotheek E. Anseele Date 1918-
krant
12
Fonds Suzan Daniel (FSD)
In: De Groene Amsterdammer, 117(1993)42 By Schutte, Xandra, Sanders, Stephan, Raddatz, Fritz J.
Date 1993
monografie
13
Fonds Suzan Daniel (FSD)
De Groene Amsterdammer, 110(1986)26 By Van Kampen, Joke, Sanders, Stephan, de Wit, Bernadette
Date 1986
monografie
16
18
19
Document ter voorbereiding van de 2de zitting van het internationaal volkerentribunaal over Afghanistan By Houtart, Kannunik François
brochure