1
Deze brochure bevat volgende liederen :
De expositie van Parijs
De pompiers van Ledeberg
De eerste vrouwe
De kas es leeg
Speculatie
Mijn zoete Lieze
De pater ...

Full description

By Ertvelt, Walter
Date 1974
bladmuziek
2
Deze publicatie bevat volgende liederen :
Als de nood het hoogst is...
Factory
Wij zijn zo gemeen
Mijne laatste frank
Out of work
Lied der werklozen
Geef ...

Full description

By Vandecaveye, Hendrik, Van Schandevyl, Mark
Date 1983
bladmuziek
3
Deze bundel bevat volgende liederen :
Visscherslied
De laster
Voddenlied
De belastingen
Sotkoor
De liedjeszanger
Geen wapens of geen oorlog meer
De Frank
De woeker
De klokluiders ...

Full description

Date s.a
bladmuziek
4
Deze brochure bevat volgende liederen :
De jonge garde
Wij schrijden onder 't sterrenheir
Broeders verheft u ter vrijheid
Beurt onze vlaggen
Als de zondag
De ...

Full description

Date [s.a.]
bladmuziek
5
Deze brochure bevat volgende liederen :
ABVV mars
Acht uren mars
Broeders, verheft u ter vrijheid
De Internationale
De jonge garde
Kameraadschapslied
Het kanailjelied
Mariannelied
Partizanenlied
Socialistenmars
Solidariteitslied
Uit der dagen grauwe ...

Full description

Date [s.a.]
bladmuziek
6
Deze bundel bevat volgende liederen :
Mijn Vlaandren heb ik haetelijk lief!
Aan U alleen
Wij reizen om te leeren
Zeg Kwezelken wilde gij ...

Full description

Date 1913
bladmuziek
7
Deze brochure bevat volgende liederen :
Camarade!
La Marche des Faucons Rouge
Quitte la ville
Nous sommes Jeunes & Décidés
Nous sommes Jeunes!
Marchons
Hardi, camarades
Faldera
Frère au ...

Full description

Date [s.a.]
bladmuziek
8
Deze brochure bevat volgende liederen :
De Lier des Grijsaards
Het Jonge Gent
Verschijning
De Zang des laatsten Dichters
Tieste's beklag (gentsch Volksliedje)
Wanhoop
Aan mijne Noord-Nederlandsche ...

Full description

By Moyson, Emiel
Date 1909
bladmuziek
9
Deze publicatie bevat volgende liederen :
Sjouwermans liedje
De jonge geuzen van Antwerpen
Charlotte-Mieken een potpourieke
Catharina van Hoogemoed
Mijnheer en Madame van Dooren
Rijmelarij
Mieken Regtuit
De ...

Full description

By Wilmars, Dirk
Date 1975
bladmuziek
10
Deze bundel bevat volgende liederen :
De Internationale
Socialistenmarsch
De Jonge Garde
Ijzeren Frontmarsch
Wir sind das bauvolk
SJW-Lied
Arbeiders, Boeren
Broeders, laat ons...
broeders, verheft u!
Solidariteitslied
Onsterfelijke offers
Banniera Rossa
Deensche ...

Full description

Date [s.a.]
bladmuziek
11
Deze brochure bevat volgende liederen :
De Internationale
Weg de oorlog
Ons Meilied
Wij zijn jong
Als wij marsjeeren
De jonge garde
Het lied van Marianne
Socialisten Marsch ...

Full description

Date [s.a.]
bladmuziek
12
Deze brochure bevat volgende liederen :
De Vlaamsche Leeuw
Groeninge!
De Zwarte Leeuw
Wilhelmus van Nassouwe
Het Lied der Vlamingen
Ons Vaderland
Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk ...

Full description

Date [s.a.]
bladmuziek
13
Deze brochure bevat volgende liederen :
De internationale
ABVV-marsch
Bandiera Rossa (avanti populo)
Solidaritetislied
Morgenrood
Vriendschapslied
Uit ter dagen grauwe zorgen
Mariannelied
Kameraden, wij marcheren
De gedachten zijn vrij
Broeders, verheft ...

Full description

By Galle, Marc
Date [s.a.]
bladmuziek
14
Deze publicatie bevat volgende liederen :
De Internationale
Broeders, verheft u...
Socialistenmars
De jonge garde
Kameraadschapslied
ABVV-mars
Het kanailjelied
Mariannelied
Solidariteit
Links, twee, drie
Russisch partisanenlied
De veensoldaten
Bannelingenlied
Le drapeau rouge
Les temps des ...

Full description

Date 1980
bladmuziek
15
Deze brochure bevat volgende liederen :
Mamita mia
Das Bataillon Edgar André
Hans Beimler
Die Thälmannkolonne
Ballade der XI. Brigade
Lied der Moorsoldaten
Jaramafront
Ernst Busch in Paris ...

Full description

Date [s.a.]
bladmuziek
16
Deze brochure bevat volgende liederen :
Klokke Roeland
Mijn Vlaanderen heb ik hartlijk lief
Vlaanderen
Aan U alleen
De verworpelingen van den Yzer
Archief Leo Magits ...

Full description

Date [s.a.]
bladmuziek
17
Deze publicatie bevat volgende liederen :
De voordeln van den yzeren weg
Den nieuwen a vapeur van Aelst
Vreeselijke spoorwegramp te Contich
De bareelwachter
Huldezang ...

Full description

By Demoen, Erik, De Herdt, René
Date 1985
bladmuziek
18
Deze brochure bevat volgende liederen en gedichten :
De leerling van Christus
Hulde aan den arbeid (1893)
De roode Vaan
Wij zijn zoo gemeen
Het ...

Full description

Date 1894
bladmuziek
19
Deze brochure bevat volgende liedern :
De Internationale
Liga-lied
Vooruit
Solidariteitslied
Beurt onze vlaggen
Socialistenmarsch
Neen
De jonge garde
Als wij schrijden
"Neen"
Broeders, verheft u ter vrijheid!
Vrijheidsmarsch
Deensche socialistenmarsch
Uit der dagen ...

Full description

Date [s.a.]
bladmuziek
20
Deze brochure bevat volgende liederen :
De stormram
Lentelied
Kom mee
De lente
Jan de Mulder
Vier weverkens
Er was een oorlogsschip
Afrikaans bruiloftslied
S/92/031 ...

Full description

By Tiggers, Piet
Date 1935
bladmuziek