1
Met Franstalige specimen
Periodiciteit : 3-maandelijks Date 1982-1987
...Afghanistan Komitee...
periodiek
2
Affiche uitgegeven in 1981 door Afghanistan Komitee met als trefwoord internationale solidariteit: Afghanistan.
Fotomontage: groepje mannen op een tank, zwaaien met ...

Full description

By Afghanistan Komitee, Van Doorslaer, Rudi
Date 1981
affiche
3
Affiche uitgegeven in 1982 door de Anti-Imperialistische Bond (AIB), de Derde Wereldgroep en het Afghanistan Komitee voor solidariteit met Afghanistan. ...

Full description

By AIB Leuven, Derde Wereldgroep, Afghanistan Komitee, AIB Leuven
Date 1982-1982
affiche