1
Date 1971-1980
...Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO)...
periodiek
2
Date 1981-1983
...Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO)...
periodiek
4
...Aktiegroep Kritisch Onderwijs - Werkgroep voor Revolutionaire Pedagogiek (AKO-WERP)...
monografie
5
...Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO)...
brochure
6
7
Affiche uitgegeven in 1983 door de Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO), Elcker-Ik en de Onderwijswinkel. Afbeelding: zwart-witfoto van drie schoolkinderen bij ...

Full description

By Aktiegroep Kritisch Onderwijs, Aktiegroep Kritisch Onderwijs, Elcker-Ik, Onderwijswinkel, De Pue, Henk
Date 1983-1983
affiche
8
Affiche uitgegeven in 1989 door de Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO) voor een debat over de onderwijskwaliteit. Tekst: Kwaliteit van het ...

Full description

By Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO), De Laet, Diane
Date 1989-1989
affiche
9
Affiche van Mark Robson uitgegeven in 1989 door de Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO) voor een studiedag en een debat over ...

Full description

By Robson, Mark, Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO)
Date 1989-1989
affiche
10
Affiche uitgegeven in 1979 door de Wereldscholen, de Onderwijswinkel van Brussel, de Onderwijswinkel van Leuven, de Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO), ...

Full description

By Drukkerskollektief De Wrikker, Wereldscholen (WS), Onderwijswinkel, Onderwijswinkel, Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO), Elcker-Ik, Interschol
Date 1979
affiche
11
12
D/82/008/DOC Date [1975?]
...Aktiegroep Kritisch Onderwijs...
monografie
13
Date 1991
...Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO)...
brochure
14
Date 1989
...Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO)...
monografie
16
Perriodiciteit : maandelijks Date 1970-1973
...Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO)...
periodiek
17
Periodiciteit: : zes maal per schooljaar
Redactie : AKO, Volksstraat 32, 2000 Antwerpen Date 1977-2013
...Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO)...
periodiek
18
Date 1981-1984
...Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO)...
periodiek
19
Katern Beweging opgenomen in AKO-Berichten is een tijdschrift voor onderwijsvernieuwing van de Freinetbeweging Date 1984-1995
...Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO)...
periodiek
20
Date [1983-1984]
...Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO)...
krant