1
Periodiciteit: wekelijks
Drukker/Drukkerij: Samenwerkende Volksdrukkerij, Hoogpoort 29, Gent (5) Date 1908-
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
krant
2
3
Aankondigingen feestelijkheden met de inhuldiging van nieuwe inrichtingen van SM Vooruit op 1 mei
Kiesblad verschenen naar aanleiding van de parlementsverkiezingen ...

Full description

Date 1904
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
krant
4
Motto: De werkelijke kracht van de köoperatieve beweging ligt in haar denkende leden, die weten wat zij willen en ...

Full description

Date 1929-1930
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
krant
5
Motto: Eén voor allen, allen voor één. Voor het volk, door het volk Date 1925-
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
krant
6
7
Periodiciteit: onregelmatig Date 1928-1929
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
periodiek
8
Date 1907-1908
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
krant
9
Periodiciteit: "Zooveel mogelijk om de veertien dagen¨ (15 sep 1928)
Hoofdredactie: E. Vergeylen
Archief BSP-federatie Gent-Eeklo ...

Full description

Date 1928-1932
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
periodiek
10
Eerste nr.: 27 apr 1926 Drukker/Drukkerij: NV Volksontvoogding, Lieve Dewinnestraat 27, Gent Archief BSP-federatie Gent-Eeklo ...

Full description

Date 1926
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
periodiek
11
Archiefcollectie Bibliotheekcollectie Museale collectie Audiovisuele collectie
12
Hoewel met kogelpen op de omslag de jaartallen 1945-46 vermeld staan gaat het wellicht om een document dat voor de ...

Full description

...BWP-federatie Gent-Eeklo...
brochure
13
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
brochure
14
Deze bundel bevat volgende liederen :
De Internationale
Sociaal Credo
Volkeren ontwaakt
Zij die niet slapen
De Roode Vlag
De Jonge Garde
Roode Turners
Uit der dagen grauwe ...

Full description

Date 1928
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
bladmuziek
15
Affiche uitgegeven in 1929 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) Gent-Eeklo voor de wetgevende verkiezingen. Tekst: Wetgevende verkiezingen van 1929. Minister ...

Full description

By SM Volksdrukkerij, BWP-federatie Gent-Eeklo
Date 1929-1929
affiche
16
Affiche uitgegeven in 1925 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) Gent, de Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden en SM Vooruit ...

Full description

By Volksdrukkerij, BWP-federatie Gent-Eeklo, Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden Gent, SM Vooruit
Date 1925-1925
affiche
17
Affiche uitgegeven in 1924 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) Gent en de Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden Gent voor ...

Full description

By Volksdrukkerij, BWP-federatie Gent-Eeklo, Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden Gent
Date 1924-1924
affiche
19
Affiche uitgegeven in 1929 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) Gent-Eeklo voor de provincieraad- en de parlementsverkiezingen. Tekst: Stemt onder nummer ...

Full description

By BWP-federatie Gent-Eeklo
Date 1929-1929
affiche