1
Periodiciteit: wekelijks
Drukker/Drukkerij: Samenwerkende Volksdrukkerij, Hoogpoort 29, Gent (5) Date 1908-
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
krant
2
3
Aankondigingen feestelijkheden met de inhuldiging van nieuwe inrichtingen van SM Vooruit op 1 mei
Kiesblad verschenen naar aanleiding van de parlementsverkiezingen ...

Full description

Date 1904
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
krant
4
Motto: De werkelijke kracht van de köoperatieve beweging ligt in haar denkende leden, die weten wat zij willen en ...

Full description

Date 1929-1930
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
krant
5
Motto: Eén voor allen, allen voor één. Voor het volk, door het volk Date 1925-
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
krant
6
7
Periodiciteit: onregelmatig Date 1928-1929
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
periodiek
8
Eerste nr.: 27 apr 1926 Drukker/Drukkerij: NV Volksontvoogding, Lieve Dewinnestraat 27, Gent Archief BSP-federatie Gent-Eeklo ...

Full description

Date 1926
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
periodiek
9
Archiefcollectie Bibliotheekcollectie Museale collectie Audiovisuele collectie
10
Hoewel met kogelpen op de omslag de jaartallen 1945-46 vermeld staan gaat het wellicht om een document dat voor de ...

Full description

...BWP-federatie Gent-Eeklo...
brochure
11
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
brochure
12
Deze bundel bevat volgende liederen :
De Internationale
Sociaal Credo
Volkeren ontwaakt
Zij die niet slapen
De Roode Vlag
De Jonge Garde
Roode Turners
Uit der dagen grauwe ...

Full description

Date 1928
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
bladmuziek
13
Date (1929)
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
krant
17
Date 1929
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
monografie
18
Met begeleidend schrijven ; Archief Gaston Crommen Date 1933
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
monografie
19
Publ. n.a.v. "Rooden Zondag" 2 februari 1930 ; Date 1930
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
brochure
20
By De Roo, Ach.
Date 1927
...BWP-federatie Gent-Eeklo...
brochure