1
Archiefcollectie Bibliotheekcollectie Museale collectie
3
4
Date 1973
...Belgische Transportarbeidersbond (BTB)...
monografie
6
Date [1938]
...Belgische Transportarbeidersbond (BTB)...
monografie
7
Blad bestemd voor de autovoerders, de zeelieden en de binnenvaart
Periodiciteit: maandelijks Date 1956-1960
...Belgische Transportarbeidersbond (BTB)...
periodiek
8
Date 1942
...Belgische Transportarbeidersbond (BTB)...
periodiek
9
Online raadpleegbaar
Periodiciteit : tweemaandelijks, vanaf 1995 : driemaandelijks Date 1992-2011
...Belgische Transportarbeidersbond (BTB)...
periodiek
10
11
Voortgezet als: Transport
Periodiciteit: Verschijnt om de 14 dagen / (15 nov 1950) maandelijks
Redactie: Georges De Crom, Paardenmarkt 66, Antwerpen Verantwoordelijke uitgever: ...

Full description

Date 1938-1960
...Belgische Transportarbeidersbond (BTB)...
periodiek
12
Periodiciteit: varieert
Ondertitel vanaf 1946: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond - afdeeling Binnenvaart. Vanaf juli 1947: orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond ...

Full description

Date 1937-1951
...Belgische Transportarbeidersbond (BTB)...
periodiek
13
Voortzetting van: "De Haven" en "Transport" bestemd voor de autovervoerders, de zeelieden en de binnenvaart Eerste nr.: 1 nov 1960 Periodiciteit: ...

Full description

Date 1960-1969
...Belgische Transportarbeidersbond (BTB)...
periodiek
14
Franstalige editie: Le travail en images : distribué gratuitement par l'UBOT à ses membres, pour favoriser leur développement intellectuel ...

Full description

Date 1930-1938
...Belgische Transportarbeidersbond (BTB)...
periodiek
15
Voortzetting van: Transport
Periodiciteit: maandelijks. Verschijnt niet op 1 aug en 1 sep / (1977) drie maal per jaar / (1980) ...

Full description

Date 1969-2007
...Belgische Transportarbeidersbond (BTB)...
periodiek
16
Date 1948-1968
...Belgische Transportarbeidersbond (BTB)...
periodiek
17
Bijvoegsel D aan "De Arbeid in Beeld". Fotokopieën ; Wijziging ondertitel: Maandelijksch Orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond, vakgroep voor ...

Full description

Date 1930-1937
...Belgische Transportarbeidersbond (BTB)...
periodiek
18
Periodiciteit: maandelijks
Redactie: Paardenmarkt 66, Antwerpen
Drukker/Drukkerij: Excelsior, Somersstraat 22, Antwerpen ...

Full description

Date 1936
...Belgische Transportarbeidersbond (BTB)...
periodiek
19
Date 1955
...Belgische Transportarbeidersbond (BTB)...
congres
20
Date 1987
...Belgische Transportarbeidersbond (BTB)...
monografie