1
Affiche van Philip Boël uitgegeven in 1989 door Regenboog voor de Europese parlementsverkiezingen. Afbeelding: tekening van een stuk van een ...

Full description

By Boël, Philip, Drukkerskollektief De Wrikker, Regenboog, Courteaux, Willy
Date 1989
affiche
2
Affiche van Jan Janssens uitgegeven in 1981 voor een tentoonstelling. Afbeelding: zwart-witfoto van een dichtgeknoopte jas achter een zinken dag ...

Full description

By Janssens, Jan, Drukkerskollektief De Wrikker, Calliauw, Koen
Date 1981
affiche
3
Affiche uitgegeven in (1980) door Onkruit (Ronse) voor de rechten van de dienstplichtigen. Afbeelding: tekening van apothekersproducten met antidemocratische doeleinden. ...

Full description

By Drukkerskollektief De Wrikker, Onkruit
Date 1980
affiche
4
Affiche uitgegeven in 1984 door de Bond Beter Leefmilieu (BBL), de Verenigde Aktiegroepen voor Kernstop (VAKS), de Brugse Aktiegroep voor ...

Full description

By Drukkerskollektief De Wrikker, Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, Verenigde Actiegroepen voor Kernstop (VAKS), BAKS, Greenpeace België
Date 1984
affiche
5
Affiche uitgegeven in 1979 door de volkshogeschool Elcker-Ik (Gent) voor hun vormingsprogramma. Afbeelding: karikatuur van een leeuw met hoed en ...

Full description

By Drukkerskollektief De Wrikker, Elcker-Ik
Date 1979
affiche
6
Affiche uitgegeven in 1982 door de Anti-Imperialistische Bond (AIB), het Katholiek Universitair Centrum (KUC), het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS) ...

Full description

By Drukkerskollektief De Wrikker, AIB, KUC, NCOS, Oxfam-Wereldwinkel, Socialistische Solidariteit
Date 1982
affiche
7
Affiche uitgegeven in 1976 door Onkruit (Antwerpen) tegen het fascisme. Afbeelding: zwart-witfoto van chargerende rijkswachters te paard. Tekst: Gezocht wegens ...

Full description

By Drukkerskollektief De Wrikker, Onkruit, Penitentiair Schoolcentrum (PSC), Torfs, Dirk
Date 1976
affiche
8
Affiche uitgegeven in 1980 door het Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens (VAKA) voor een vredesbetoging. Afbeelding: fotomontage van een atoombom boven ...

Full description

By Drukkerskollektief De Wrikker, VAKA, Rutgeerts, Jan
Date 1980
affiche
9
Affiche uitgegeven in 1984 door Vlaams El Salvador Komitee met als trefwoord film.
Tekening van het logo: gestileerde man met rund ...

Full description

By Drukkerskollektief De Wrikker, Vlaams El Salvador Komitee, Van Keymeulen, Cathy, De Clerck, René
Date 1984
affiche
10
Affiche uitgegeven in (jaren 1980) door Elcker-Ik en SAGO met als trefwoord internationale solidariteit: Latijns-Amerika.
Foto: inlandse arme vrouw blootsvoets in ...

Full description

By Drukkerskollektief De Wrikker, Elcker-Ik, SAGO
Date 1980-1989
affiche
11
No Cover Image
Affiche uitgegeven in 1984 door Elcker-Ik voor een debat over het EGW-bedrijf in Gent. Tekst: DE TOEKOMST VAN DE EGW. ...

Full description

By Drukkerskollektief De Wrikker, Elcker-Ik, Van Damme, Wim
Date 1984
affiche
12
No Cover Image
Affiche uitgegeven in 1976 door Boycot Outspan Aktie (BOA Antwerpen) voor solidariteit met de Surinamers. Tekst: surinaamse poësie proza muziek ...

Full description

By Drukkerskollektief De Wrikker, BOA
Date 1976
affiche
13
Affiche van Toon Van Wambeke uitgegeven in 1992 door Vlaamse Koördinatie 500 Jaar voor Solidariteit met de Volkeren van Amerika ...

Full description

By Van Wambeke, Toon, Drukkerskollektief De Wrikker, Vlaamse Koördinatie 500 Jaar voor Solidariteit met de Volkeren van Amerika, Bauwens, Gerda
Date 1992
affiche
14
Affiche van Koen Panier uitgegeven in 1984 door de Gentse afdeling van het Roze Aktie Front (GRAF) voor een homofilmfestival. ...

Full description

By Panier, Koen, Drukkerskollektief De Wrikker, Gentse afdeling van het Roze Aktie Front, Houben, Harrie
Date 1984-1984
affiche
15
Affiche van VVL BBDO uitgegeven in 1993 door Hand in Hand voor een festival voor verdraagzaamheid in Gent. Afbeelding: zwart-witfoto ...

Full description

By VVL BBDO, Drukkerskollektief De Wrikker, Hand in Hand
Date 1993
affiche
16
Affiche uitgegeven in 1987 door het Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens (VAKA) voor een fuif in Boom. Afbeelding: foto van een ...

Full description

By Drukkerskollektief De Wrikker, VAKA
Date 1987
affiche
17
Affiche uitgegeven in 1984 door de Bond der Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK), de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) ...

Full description

By Drukkerskollektief De Wrikker, BBTK, ACOD, LBC, Wyckmans, Ferre
Date 1984
affiche
18
Affiche van Gerard Alsteens (Gal) uitgegeven in 1984 door Oxfam-Wereldwinkel Gent voor eerlijke productenhandel. Afbeelding: tekening van een afgezaagde boomstam ...

Full description

By Alsteens, Gerard, Drukkerskollektief De Wrikker, Oxfam-Wereldwinkel, Dreezen, Jan
Date 1984-1984
affiche
19
Affiche van X-oc uitgegeven in 1987 door het Antwerps Initiatief Tegen Apartheid (ANITA). Afbeelding: zwart-witfoto van een blanke militair aan ...

Full description

By X-oc, Drukkerskollektief De Wrikker, Antwerps Initiatief Tegen Apartheid, Janssens, Ludo
Date 1987-1987
affiche
20
Affiche van Karel (Sjarel) Huet (Sjah) uitgegeven in 1980 door Oxfam-Wereldwinkel Hoogstraten voor hun 2-jarig bestaan. Afbeelding: detailtekening van een ...

Full description

By Huet, Karel, Drukkerskollektief De Wrikker, Oxfam-Wereldwinkel
Date 1980-1980
affiche