1
Affiche uitgegeven in 1978 door Elcker-Ik (Gent) voor hun vormingsprogramma. Afbeelding: collage van politieke figuren, gewapende soldaten, vliegtuigen en een ...

Full description

By Drukkerscollectief De Wrikker, Elcker-Ik
Date 1978
affiche
2
3
Affiche uitgegeven in 1979 door Elcker-Ik voor een kamp. Afbeelding: karikatuur van twee mannen aan het schaken, een vrouw in ...

Full description

By Drukkerscollectief De Wrikker, Elcker-Ik
Date 1979
affiche
4
Affiche van Jacques Debroux uitgegeven in 1987 door Elcker-Ik voor het volwassenenonderwijs. Afbeelding: tekening van lesmateriaal en een schoolbord. Tekst: ...

Full description

By Debroux, Jacques, Grafiek, Elcker-Ik, Laureysen, Leo
Date 1987
affiche
5
Affiche uitgegeven in (1985) door de Werkgroep Grafiek Elcker-Ik (Leuven). Afbeelding: tekening van vier spelende jongetjes en een vijfde die ...

Full description

By Werkgroep Grafiek Elcker-Ik Leuven
Date 1985
affiche
6
Affiche uitgegeven in 1979 door de Wereldscholen, de Onderwijswinkel van Brussel, de Onderwijswinkel van Leuven, de Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO), ...

Full description

By Drukkerscollectief De Wrikker, Wereldscholen (WS), Onderwijswinkel, Onderwijswinkel, Aktiegroep Kritisch Onderwijs (AKO), Elcker-Ik, Interschol
Date 1979
affiche
7
Affiche uitgegeven in 1979 door de Volkshogeschool Elcker-Ik voor een opendeurdag. Afbeelding: karikatuur van een mannetje met pet op die ...

Full description

By Drukkerscollectief De Wrikker, Elcker-Ik
Date 1979
affiche
8
Affiche van Carlos Callens (Karlos) uitgegeven in (1975) door Elcker-Ik en Werkgroep Arbeid voor voordrachten. Afbeelding: karikatuur van een arbeider ...

Full description

By Callens, Carlos, Elcker-Ik, Werkgroep Arbeid
Date 1975
affiche
9
Affiche uitgegeven in 1985 door de Volkshogeschool Elcker-Ik (Gent) voor hun onderwijsaanbod. Afbeelding: tekening van een man en een vrouw. ...

Full description

By Elcker-Ik, Kasier, Marivon
Date 1985
affiche
10
Affiche uitgegeven in 1981 door Elcker-Ik (Turnhout) en het Frans Masereelfonds (Turnhout) voor lezingen over de crisis. Afbeelding: zwart-witfoto van ...

Full description

By Drukkerscollectief De Wrikker, Elcker-Ik, Masereelfonds
Date 1981
affiche
11
Affiche uitgegeven in 1980 door Elcker-Ik (Antwerpen) voor een studiedag. Afbeelding: foto van een hamer en een sikkel waaraan een ...

Full description

By Drukkerscollectief De Wrikker, Elcker-Ik
Date 1980
affiche
12
Affiche uitgegeven in 1975 door Elcker-Ik voor socialisme. Tekst: Strijd voor het socialisme. Kristenen voor het Socialisme; Revolutionaire Arbeidersliga; Links; ...

Full description

By Elcker-Ik
Date 1975-1975
affiche
13
Affiche uitgegeven in 1991 door Elcker-Ik voor een vredesbenefiet in Antwerpen ten voordele van Vlaams Aktiekomitee tegen Atoomwapens - Overlegcentrum ...

Full description

By Elcker-Ik, Steenkiste, Luc
Date 1991-1991
affiche
14
Affiche uitgegeven in 1980 door Elcker-Ik voor een studiedag over China in Antwerpen. Afbeelding: foto van vijf Chinezen. Tekst: AUDITORIUM ...

Full description

By Drukkerscollectief De Wrikker, Elcker-Ik
Date 1980
affiche
15
16
Affiche uitgegeven in 1983 door het Elcker-Ik Centrum voor de fototentoonstelling "Nicaragua van '78 tot nu" in Antwerpen. Afbeelding: zwart-witfoto ...

Full description

By Elcker-Ik Centrum, Smessaert, Dré
Date 1983
affiche
17
Affiche uitgegeven in 1984 door Elcker-Ik voor een debat over de stormstuw. Afbeelding: zwart-witfoto van een stormvloedkering. Tekst: VRIJDAG 11 ...

Full description

By Elcker-Ik
Date 1984
affiche
18
Affiche uitgegeven in 1975 door Agalev, Aktiegroep Oude Stad (AGOS), Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie (BJN), Elcker-Ik, Groene Fietsers, Mortsels Aktiekomitee ...

Full description

By Agalev, Aktiegroep Oude Stad, Belgische Jeugdbond voor Natuurstudie, Elcker-Ik, Groene Fietsers, MAL, Minder-Validen Arbeiderskomitee, Natuur 2000
Date 1975
affiche
19
Affiche uitgegeven in 1976 door het Komitee Nieuw Portugal en Elcker-Ik voor een reis naar Portugal. Tekst: KOMITEE NIEUW PORTUGAL. ...

Full description

By Drukkerscollectief De Wrikker, Komitee Nieuw Portugal, Elcker-Ik
Date 1976
affiche
20
Affiche van Carlos Callens (Karlos) uitgegeven in 1975 door Elcker-Ik Centrum voor een debat over het BSP-congres van 1974. Afbeelding: ...

Full description

By Callens, Carlos, Elcker-Ik Centrum
Date 1975-1975
affiche