1
DIGITAAL TE RAADPLEGEN IN DE LEESZAAL Date 2004-
...Instituut voor Marxistische Studies (IMAST)...
Get full text
nieuwsbrief
2
Date 1998
...Instituut voor Marxistische Studies (IMAST)...
brochure
3
Eerste nummer: maart 1984 Periodiciteit: driemaandelijks Date 1983-1987
...Instituut voor Marxistische Studies (IMAST)...
periodiek
4
Periodiciteit: tweemaandelijks
Redactiecomité: Jo Cottenier, Herwig Lerouge, Nadine Rosa-Rosso Redactieadres: Kazernestraat 68, 1000 Brussel
Verantwoordelijke uitgever: Renaat Willockx, Kazernestraat 68, 1000 ...

Full description

Date 1995-2016
...Instituut voor Marxistische Studies (IMAST)...
Get full text
periodiek
5
Affiche uitgegeven in 1989 door de Marxistisch-Leninistische Beweging (MLB) voor de filmvertoning 'Du Zaïre au Congo'. Afbeelding: zittende zwarte man ...

Full description

By MLB, IMAST, Verwimp, Hugo
Date 1989-1989
affiche
6
Affiche uitgegeven in 1996 door Open Grenzen voor de toneelvoorstelling "Een Klein Kasteeltje" door De Vieze Gasten. Afbeelding: 3 reuzen ...

Full description

By Open Grenzen, Geneeskunde voor de Derde Wereld, IMAST, Werkgroep voor Vormingstheater, Buysse, Nadine
Date 1996-1996
affiche
7
Affiche uitgegeven in 1991 door het Instituut voor Marxistische Studies (IMAST) en de Ligue Anti-Impérialiste (LAI)/Anti-Imperialistische Bond (AIB) tegen de ...

Full description

By IMAST, LAI, AIB, Verwimp, Hugo
Date 1991-1991
affiche
8
Affiche uitgegeven in 1993 door het Initiatiefkomitee voor een Onderzoekscommissie over Peru voor solidariteit met Peru. Afbeelding: een groep strijders ...

Full description

By Initiatiefkomitee voor een Onderzoekscommissie over Peru, AIB, MLB, IMAST, Werkgroep Latijns-Amerika Internationaal Centrum, Van Overveldt, Mieke
Date 1993
affiche
10
Affiche uitgegeven in 1988 door de Marxistisch-Leninistische Beweging (MLB) en de Partij van de Arbeid (PVDA) voor het debat "Multinationals. ...

Full description

By MLB, PVDA, IMAST, Verwimp, Hugo
Date 1988-1988
affiche
11
Affiche uitgegeven in 1988 door Geneeskunde voor de Derde Wereld (G3W), Anti-Imperialistische Bond (AIB), Steunkomitee Jan Cools en Geneeskunde voor ...

Full description

By Geneeskunde voor de Derde Wereld, AIB, Steunkomitee Jan Cools, Geneeskunde voor het Volk, IMAST, Maes, Eddy
Date 1988-1988
affiche
12
Affiche uitgegeven in (jaren 1990) door Imast, AIB, Groene Waterman en EPO met als trefwoord internationale solidariteit: Cuba.
Uitvergrote foto van ...

Full description

By IMAST, AIB, Groene Waterman, EPO, Lever, Luc
Date 1990-1999
affiche
13
Affiche uitgegeven in 1989 door de Marxistisch-Leninistische Beweging (MLB) voor een lezing over de Bende van Nijvel. Afbeelding: een rijkswachter ...

Full description

By MLB, IMAST, Verwimp, Hugo
Date 1989-1989
affiche
14
Affiche uitgegeven in 1990 door het Instituut voor Marxistische Studies (IMAST) voor de debatten "De toekomst van het socialisme" en ...

Full description

By IMAST, Van Damme, Mia
Date 1990-1990
affiche
15
Affiche uitgegeven in 1994 door de Partij Van De Arbeid (PVDA) (België) en de Rode Jeugd voor solidariteit met de ...

Full description

By PVDA, Rode Jeugd, IMAST, Eligius, Marie-Rose
Date 1994-1994
affiche
16
Affiche uitgegeven in 1991 door de Coördinatie voor Steun aan de Volkeren van de Derde Wereld, de Anti-Imperialistische Bond (AIB) ...

Full description

By Coördinatie voor Steun aan de Volkeren van de Derde Wereld, AIB, IMAST, Van Overveldt, Mieke
Date 1991-1991
affiche
17
Affiche uitgegeven in 1992 door Anti-Imperialistische Bond (AIB) en Internationale Solidariteit voor een studiedag. Tekst: Anti-Imperialistische Bond, vzw Internationale Solidariteit ...

Full description

By AIB, Internationale Solidariteit, IMAST, Van Overveldt, Mieke
Date 1992-1992
affiche