1
Affiche uitgegeven in 1949 door de Socialistische Vooruitziende Vrouwen (SVV) voor de parlementsverkiezingen. Afbeelding: kaart van België waarin een pasgehuwd ...

Full description

By Imprimerie Coopérative Ouvrière, SVV, Blume, Isabelle
Date 1949
affiche
2
Affiche uitgegeven in 1947 door de Centrale van de Metaalindustrie van België (CMB) voor het 60-jarig bestaan van het Algemeen ...

Full description

By Imprimerie Coopérative Ouvrière, CMB
Date 1947
affiche
3
Affiche van Wilhem Pauwels (Wilchar) uitgegeven in 1950 door Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de parlementsverkiezingen. Afbeelding: landbouwer stappend achter ...

Full description

By Pauwels, Wilhem, Imprimerie Coopérative Ouvrière, BSP, Legrand, S.
Date 1950-1950
affiche
4
Affiche uitgegeven in 1946 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de parlementsverkiezingen. Tekst: De socialisten in de regeering hebben ...

Full description

By Imprimerie Coopérative Ouvrière, BSP
Date 1946-1946
affiche
5
Affiche uitgegeven in 1950 door de Parti Socialiste Belge (PSB) voor de parlementsverkiezingen. Afbeelding: de Waalse haan met verbroken ketens ...

Full description

By Imprimerie Coopérative Ouvrière, PSB, Legrand, Frédéric
Date 1950
affiche
6
Affiche uitgegeven in 1949 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de parlementsverkiezingen. Tekst: Voor ons kind stemt socialisten nr. ...

Full description

By Imprimerie Coopérative Ouvrière, BSP
Date 1949-1949
affiche
7
Affiche uitgegeven in 1984 door de Algemene Centrale der Openbare Diensten (ACOD) en de Federatie van de Christelijke Syndicaten van ...

Full description

By Imprimerie Coopérative Ouvrière, ACOD, FCSOD, Piton, Roger
Date 1984-1984
affiche
8
Affiche van Bozi uitgegeven in 1939 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) voor de parlementsverkiezingen. Tekst: t' Is simpel: ik houd ...

Full description

By Bozi, Imprimerie Coopérative Ouvrière, BWP
Date 1939-1939
affiche
9
Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1950 door de Parti Socialiste Belge (PSB) voor de parlementsverkiezingen. Tekst: Fisc, Boerenbond, ...

Full description

By Pauwels, Wilhem, Imprimerie Coopérative Ouvrière, PSB, Legrand, S.
Date 1950-1950
affiche
10
Affiche uitgegeven in 1946 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de parlementsverkiezingen. Tekst: "Voor uw welvaart en uw veiligheid" ...

Full description

By Imprimerie Coopérative Ouvrière, BSP
Date 1946-1946
affiche
11
Affiche uitgegeven in 1961 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de wetgevende verkiezingen. Afbeelding: foto van een bejaard koppel; ...

Full description

By Imprimerie Coopérative Ouvrière, BSP, Luyten, Jan
Date 1961
affiche
12
Affiche uitgegeven in 1958 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de parlementsverkiezingen. Tekst: 1 Mei. Socialistische opmarsch. I.C.O., La ...

Full description

By Imprimerie Coopérative Ouvrière, BSP, Luyten, Jan
Date 1958-1958
affiche
13
Affiche uitgegeven in 1949 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de parlementsverkiezingen. Afbeelding: zwart-witfoto van Paul-Henri Spaak zittend aan ...

Full description

By Imprimerie Coopérative Ouvrière, BSP
Date 1949
affiche
14
Affiche uitgegeven in 1961 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de parlementsverkiezingen. Tekst: Eyskens buiten! Stem socialist. Verantwoordelijke auteur: ...

Full description

By Imprimerie Coopérative Ouvrière, BSP, Luyten, Jan
Date 1961-1961
affiche
15
Affiche uitgegeven in 1961 door BSP voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afbeelding: tekening van een boer op een tractor wijzend naar de ...

Full description

By Imprimerie Coopérative Ouvrière, BSP, Bary, Jules
Date 1961
affiche
16
Affiche uitgegeven in (1946) of (1948) door PSB met als trefwoord 1 mei.
Tekening: Arm met opgestroopte mouw. De hand plant ...

Full description

By Imprimerie Coopérative Ouvrière, PSB
Date 1946-1948
affiche
17
Affiche uitgegeven in 1936 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) voor de provincieraadsverkiezingen. Tekst: Op voor de macht in de provincies. ...

Full description

By Imprimerie Coopérative Ouvrière, BWP
Date 1936-1936
affiche
18
Affiche uitgegeven in 1952 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tekst: BSP. CVP. Gemeenteverkiezingen 12 october 1952. ...

Full description

By Imprimerie Coopérative Ouvrière, BSP, Bary, Jules
Date 1952-1952
affiche
19
Affiche uitgegeven in 1954 door Parti Socialiste Belge (PSB) voor de parlementsverkiezingen. Afbeelding: bejaard echtpaar en jong gezin. Tekst: Bonne ...

Full description

By Imprimerie Coopérative Ouvrière, PSB, Piot, Ernest
Date 1954-1954
affiche
20
Affiche van P. Daemen uitgegeven in 1935 door het Nationaal Actiebureau voor het Plan van den Arbeid voor de parlementsverkiezingen. ...

Full description

By Daemen, P., Imprimerie Coopérative Ouvrière, Nationaal Actiebureau voor het Plan van den Arbeid
Date 1935-1935
affiche