1
Affiche uitgegeven in 1982-1983 door de Anti-Imperialistische Bond (AIB) voor de filmvertoning "Waarom?". Afbeelding: vrouw met kind en een gewapend ...

Full description

By AIB, Lambreghts, Karl
Date 1982-1983
affiche
2
Affiche uitgegeven in (1986) door de Anti-Imperalistische Bond (AIB)/Ligue anti-impérialiste (LAI) tegen apartheid. Afbeelding: foto's van zwarte jongemannen, een vrouw ...

Full description

By AIB, LAI, Lambreghts, Karl
Date 1986-1986
affiche
3
Affiche vermoedelijk uitgegeven in 1985 door de Anti-Imperialistische Bond (AIB) tegen apartheid. Tekst: Anti-Imperialistische Bond (AIB) tel.: 02/217.51.54. Boycot apartheid. ...

Full description

By AIB, Lambreghts, Karl
Date 1985-1985
affiche
4
Affiche uitgegeven in 1986 door AIB met als trefwoord anti-apartheid.
Tekening: 2 bloemen.
Tekst: Zaterdag 20 december om 15u St. Joost-plein Brussel ...

Full description

By AIB, Azania-Aktiegroep, Lambreghts, Karl
Date 1986
affiche
5
Affiche uitgegeven in 1986 door LAI met als trefwoord anti-apartheid.
Tekening: 2 bloemen.
Tekst: Samedi 20 décembre à 15h Place St. Josse ...

Full description

By LAI, Groupes d'Action Azanie, Lambreghts, Karl
Date 1986
affiche
6
Affiche uitgegeven in 185 door de Anti-Imperialistische Bond (AIB) voor solidariteit met de Filippijnen. Afbeelding: tekening van een inlandse hun ...

Full description

By AIB, Lambreghts, Karl
Date 1985
affiche
7
Affiche uitgegeven in 1981 door AIB/LAI met als trefwoord internationale solidariteit: El Salvador.
Foto: 2 vrouwen bij een gekwetste man op ...

Full description

By AIB, LAI, Lambreghts, Karl
Date 1981
affiche
8
Affiche uitgegeven in 1984 door de Anti-Imperialistische Bond (AIB) voor solidariteit met Eritrea. Tekst: Solidariteitsavond met het Eritrese volk met: ...

Full description

By AIB, Lambreghts, Karl
Date 1984-1984
affiche
9
Affiche van Frits Eisenloeffel uitgegeven in 1985 door de Anti-Imperialistische Bond (AIB) voor solidariteit met Ethiopië. Afbeelding: zittende vrouw met ...

Full description

By Eisenloeffel, Frits, AIB, Lambreghts, Karl
Date 1985-1985
affiche
10
Affiche met foto van Frits Eisenloeffel uitgegeven in (jaren 1970) door AIB met als trefwoord internationale solidariteit: Ethiopië.
Foto: zittende vrouw ...

Full description

By Eisenloeffel, Frits, AIB, Lambreghts, Karl
Date 1970-1979
affiche
11
Affiche uitgegeven in 1984 door het Steunfonds Filippijnen, het Filippijnenkomitee België, de Anti-Imperialistische Bond (AIB), Internationale Solidariteit en de Filippijnengroep ...

Full description

By Steunfonds Filippijnen, Filippijnenkomitee, AIB, Internationale Solidariteit, Filippijnengroep Nederland, Lambreghts, Karl
Date 1984-1984
affiche
12
Affiche uitgegeven in 1987 door Geneeskunde voor het Volk (Mechelen) voor een bal. Afbeelding: tekening van een injectiespuit en een ...

Full description

By Geneeskunde voor het Volk, Lambreghts, Karl
Date 1987
affiche
13
Affiche uitgegeven in 1984 door de Partij van de Arbeid (PVDA), de Marxistisch-Leninistische Beweging (MLB) en de Anti-Imperialistische Bond (AIB) ...

Full description

By PVDA, MLB, AIB, Lambreghts, Karl
Date 1984
affiche
14
Affiche uitgegeven in 1986 door de Anti-Imperialistische Bond (AIB) Gent en de Marxistisch-Leninistische Beweging (MLB) Gent voor solidariteit met Palestina. ...

Full description

By Drukte, AIB, MLB, Lambreghts, Karl
Date 1986-1986
affiche