1
Affiche uitgegeven in 1994 door Alternative Libertaire voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afbeelding: karikatuur van 3 hoofden met schild waarop kenteken van ...

Full description

By Alternative Libertaire, Noël, Roger
Date 1994
affiche
2
Affiche ontworpen door Marcel Gotlieb (Gotlib), uitgegeven in 1994 door Alternative Libertaire voor een danspartij. Afbeelding: tekening van een dansend ...

Full description

By Gotlieb, Marcel, 22 Mars, Alternative Libertaire, Noël, Roger
Date 1994
affiche
3
Affiche uitgegeven in 1979 door de Association pour la Libération des Ondes (ALO) voor de vrije radio. Afbeelding recto: tekening ...

Full description

By 22 Mars, Association pour la Libération des Ondes, Noël, Roger
Date 1979
affiche
8
Affiche uitgegeven in (jaren 1990) met als trefwoord holebi.
Tekening van 2 hoofden in profiel, onder 1 arm zit een reusachtig ...

Full description

By Graphisme Schmit, Noël, Roger
Date 1990-1999
affiche
9
Affiche van J.L. Loret uitgegeven in (1980) door 22 Mars met als trefwoord media: radio.
In de letters van 'Radio Air ...

Full description

By Loret, J.L., 22 Mars, 22 Mars, Noël, Roger
Date 1980
affiche
10
Affiche van Patrick Adriaens uitgegeven in (1985) door 22 Mars voor een boekenpresentatie. Afbeelding: tekening van een rij versteende boeken ...

Full description

By Adriaens, Patrick, 22 Mars, Noël, Roger
Date 1985
affiche
11
Affiche uitgegeven in (1994) door het anarchistisch maandblad Alternative Libertaire (Etterbeek) voor solidariteit met daklozen. Afbeelding: zwart-witfoto (uit een film) ...

Full description

By 22 Mars, Alternative Libertaire, Noël, Roger
Date 1994
affiche
12
Affiche uitgegeven in 1982 door Antenne Rose voor de viering van hun 1-jarig bestaan. Afbeelding: tekening van 2 mannen in ...

Full description

By Antenne Rose, Noël, Roger
Date 1982
affiche
13
Affiche uitgegeven in 1990 door Alternative Libertaire en 22 Mars voor vrede. Afbeelding: zwart-witfoto van Albert Einstein met uitgestoken tong. ...

Full description

By Alternative Libertaire, 22 Mars, Noël, Roger
Date 1990
affiche
14
Affiche uitgegeven in 1994 door Alternative Libertaire voor een contactavond over libertarisch onderwijs. Tekst: Alternative Libertaire et le groupe Otchaïanié ...

Full description

By Alternative Libertaire, Noël, Roger
Date 1994-1994
affiche
15
Affiche uitgegeven in 1979 door de Coordination antinucléaire (CAN Etterbeek), Les Amis de la Terre (Brussel), Radio Activités (Etterbeek) en ...

Full description

By Coordination antinucléaire, Les Amis de la Terre, Radio Activités, Le Coup de Soleil, Noël, Roger
Date 1979
affiche
16
Affiche uitgegeven in 1980 door de Groupe autonome libertaire de Bruxelles en 22 mars tegen de wapenhandel. Afbeelding: foto van ...

Full description

By 22 Mars, Groupe Autonome Libertaire, 22 Mars, Noël, Roger
Date 1980
affiche