1
Date 1987
...Socialistische Arbeiderspartij (SAP)...
monografie
2
Date 1988
...Socialistische Arbeiderspartij (SAP)...
monografie
3
Date 1985
...Socialistische Arbeiderspartij (SAP)...
monografie
4
Periodiciteit: Vier maal per jaar. Wat de jaargangnummering betreft, wordt er geteld vanaf het stichtingsjaar van het tijdschrift, nl. ...

Full description

Date 1989-2001
...Socialistische Arbeiderspartij (SAP)...
periodiek
6
Verantwoordelijke uitgever: F. Slegers, Plantinstraat 29, 1070 Brussel
Periodiciteit: tweemaandelijks behalve juli-augustus ...

Full description

Date 1988
...Socialistische Arbeiderspartij (SAP)-afdeling Limburg...
periodiek
7
Extra nr september 1990 is regionaal nummer van SAP-Gent
Periodiciteit : tweemaandelijks Date 1986-2007
...Socialistische Arbeiderspartij (SAP)...
periodiek
8
Bijlage van "Rood", verschijnt voor het eerst als bijlage bij "Rood" nr 21 van 18-11-1992
Redactie: Ida Dequeecker, Leen Vandamme
Periodiciteit: viermaandelijks ...

Full description

Date 1992-1993
...Socialistische Arbeiderspartij (SAP)...
periodiek
9
Date 1984
...Socialistische Arbeiderspartij (SAP)...
periodiek
10
Date 1999-2001
...Socialistische Arbeiderspartij (SAP)-afdeling Antwerpen...
periodiek
11
Date 1986-1994
...Socialistische Arbeiderspartij (SAP)-afdeling Mechelen...
periodiek
12
Periodiciteit: driemaandelijks Date 1987-1998
...Socialistische Arbeiderspartij (SAP)-afdeling Antwerpen...
periodiek
13
Bibliotheek François Vercammen Date 1992
...Socialistische Arbeiderspartij (SAP)...
brochure
14
Date [2014]
...Socialistische Arbeiderspartij (SAP)...
brochure
15
Dossier "Rood" Date 1985
...Socialistische Arbeiderspartij (SAP)...
brochure
16
Bibliotheek François Vercammen
...Socialistische Arbeiderspartij (SAP)...
brochure
17
18
...Socialistische Arbeiderspartij (SAP)-afdeling Limburg...
brochure
19
Date [s.a.]
...Socialistische Arbeiderspartij (SAP) (Nederland)...
monografie
20
Persoverzicht over de Britse mijnstaking van 1984, verzameld door de SAP Date [1985]
...Socialistische Arbeiderspartij (SAP)...
monografie