4
Date 1992
...Socialistische Harmonie De Werker...
meerdelige publicatie
5
Periodiciteit: maandelijks Date 1977-1985
...Socialistische Harmonie De Werker...
periodiek
6
Date 1985-1986
...Socialistische Harmonie De Werker...
periodiek
7
Date 1978
...Socialistische Harmonie De Werker...
periodiek
8
Periodiciteit: maandelijks Date 1978
...Socialistische Harmonie De Werker...
periodiek
9
Date 1992
...Socialistische Harmonie De Werker...
meerdelige publicatie
10
Date 1989
...Socialistische Harmonie De Werker...
brochure
11
Date 1993
...Socialistische Harmonie De Werker...
brochure
12
Affiche uitgegeven in 1958 door de socialistische organisaties van Mechelen voor hun verjaringsfeesten. Afbeelding: man met reuzenkorenaar in de handen. ...

Full description

By De Eendracht, Mutualiteit De Voorzorg Mechelen, PMB-afdeling Mechelen, Gelijkheid en Recht, Socialistische Harmonie De Werker Mechelen, De Toekomst, SVV-afdeling Mechelen, ATB De Natuurvrienden, Vrije Zwemmers
Date 1958-1958
affiche
13
Affiche uitgegeven in 1992 door de Socialistische Harmonie De Werker Essen voor een concert. Afbeelding: partituurhouders. Tekst: Soc. Harmonie "De ...

Full description

By Socialistische Harmonie De Werker Essen, Jaspers, Helmut
Date 1992-1992
affiche