1
Uit "Wetenschappelijke tijdingen" (2003) 4 By Van Velthoven, Harry
Date 2003
brochure
8
12
Uit : "Languages and intergroup relations in Flanders and in the Netherlands" By Van Velthoven, Harry
Date 1989
monografie
14
Uittreksel uit "The low countries yearbook", 2000, nr.8 By Van Velthoven, Harry
Date 2000
monografie
16
Overdruk uit Spiegel Historiael, januari 1981, 15e jaargang, nr 1. By Van Velthoven, Harry
Date 1981
brochure
19