Michel Vermote

Michel Vermote (born 31 March 1963) is a former Belgian racing cyclist. He rode in ten Grand Tours between 1987 and 1996. Provided by Wikipedia
1
Zwart-witfoto van de opslagruimten, waar zich de Belgische archieven bevinden die werden meegenomen tijdens de tweede wereldoorlog. Reportage over de ...

Full description

By Vermote, Michel
Date 1992-05-1992-05
fotografische afdruk
2
Kleurenfoto van een affiche in de tentoonstelling van "Wilchar". By Vermote, Michel
fotografische afdruk
3
Zwart-witfoto van opzoekingen door Wouter Steenhaut (AMSAB) in Belgische archieven die tijdens de tweede wereldoorlog werden meegenomen naar Moskou, mei ...

Full description

By Vermote, Michel
Date 1992-05-1992-05
fotografische afdruk
4
Kleurenfoto van de tentoonstelling "Wilchar". By Vermote, Michel
fotografische afdruk
6
Licentiaatsverhandeling RUG By Vermote, Michel
Date 1979
monografie
7
Catalogus van de tentoonstelling "Sites Brutaux" gehouden te Luik van 6 nov. tot 19 dec. 1998 By Vermote, Michel, Vermandere, Martine
Date 1998
monografie
12
Fotoboek uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel van 23 maart tot 20 april 1985 ...

Full description

By Vermote, Michel, Van Goethem, Geert, Balthazar, Herman, Lemaire, Henri
Date 1985
monografie
14
Congres gehouden van 30 juni tot 2 juli 1996 By Steenhaut, Wouter, Vermote, Michel, Gobyn, Ronny
Date 1994
brochure
18
Uittreksel uit : Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis. (2011) nr. 177 By Vermote, Michel
Date 2011
Get full text
brochure
19
Overdruk uit Sasies, spoliations er restitutions : archives et bibliothèques au 20e siècle, sous la direction de Alexandre Sumpf et ...

Full description

By Vermote, Michel
Date [2012]
brochure