1
4
Affiche uitgegeven in 1914 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) voor de parlementsverkiezingen. Afbeelding: tekening van dichtgebonden jutezakken, elk met een ...

Full description

By Volksdrukkerij, BWP
Date 1914-1914
affiche
5
Affiche van Robert Van Cauwenberghe uitgegeven in 1930 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) Gent voor propaganda. Tekst: Belgische Werkliedenpartij. Provincie ...

Full description

By Van Cauwenberghe, Robert, Volksdrukkerij, BWP-afdeling Gent
Date 1930-1930
affiche
6
Tekst: Begerem kwam. Begerem speculeerde. De geldzak triomfeerde. Met hem gaat zijne partij ten gronde. De geldman vervangt het kruis. ...

Full description

By Volksdrukkerij, BWP
Date 1914
affiche
7
tekst: Provinciale Verkiezingen 1925. Onzin! Klerikalen en liberalen treuren nog altijd over de groote klopping die zij opliepen den 5e ...

Full description

By Volksdrukkerij, BWP-federatie Gent-Eeklo
Date 1925
affiche
8
tekst: Provinciale Verkiezingen 1925. ???. Oost-Vlaanderen, met een klerikaal bestuur, is de provincie die het meest schulden heeft van al ...

Full description

By Volksdrukkerij, BWP-federatie Gent-Eeklo
Date 1925
affiche
9
tekst: Provinciale Verkiezingen 1925. 't Lolleken begint weer! In 1921 waren klerikalen en liberalen broederlijk 't akkoord, om op den ...

Full description

By Volksdrukkerij, BWP
Date 1925
affiche
10
tekst: Provinciale Verkiezingen 1925. Klerikale werkmansliefde. Wij staan voor de kiezing en uit oude gewoonte loopt het hart der klerikalen ...

Full description

By Volksdrukkerij, BWP
Date 1925
affiche
11
tekst: Aan de werkersbevolking van Gent en Omliggende. Werkbroeders en -Zusters! Sedert eenige weken laten de christelijke en liberale volksbedriegers ...

Full description

By Volksdrukkerij, BWP & Federatie van Socialistische & Onafhankelijke Vakbonden van Gent
Date 1925
affiche
12
tekst: Provinciale Verkiezingen 1925. Jonge kiezers. Gij zult stemmen voor de SOCIALISTEN. Meer dan 100.000 jonge kiezers hebben niet mogen ...

Full description

By Volksdrukkerij, Bond van de Vlaamse Socialistische Jonge Wachten
Date 1925
affiche
13
tekst: Provinciale Verkiezingen 1925. 't Is de moeite niet waard! Sedert 1925 is de schuld van de provincie Oost-Vlaanderen VERMEERDERD ...

Full description

By Volksdrukkerij, BWP-afdeling Gent
Date 1925
affiche
14
tekst: Provinciale Verkiezingen 1925. Hier is de Waarheid! De klerikalen beweren dat een socialistische Schepen van Gent een taks op ...

Full description

By Volksdrukkerij, BWP-afdeling Gent
Date 1925
affiche
15
Affiche uitgegeven in 1925 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) Gent voor de provincieraadsverkiezingen. Tekst: PROVINCIALE VERKIEZINGEN 1925. De Taksen op ...

Full description

By Volksdrukkerij, BWP
Date 1925-1925
affiche
16
tekst: Provinviale verkiezingen 1925. Men neme het Geld waar het is! De opbrengst der taksen die uitsluitend den luxe en ...

Full description

By Volksdrukkerij, BWP-afdeling Gent
Date 1925
affiche
17
tekst: Provinciale verkiezingen 1925. NIETS VOOR DE Werklieden! De Socialisten hebben eene vermindering van den velotaks gevraagd voor de werklieden, ...

Full description

By Volksdrukkerij, BWP-afdeling Gent
Date 1925
affiche
18
tekst: Provinciale verkiezingen 1925. Maakt de Vergelijking en oordeelt! Henegouwen bezit 29 provinciale beroeps- en vakscholen waaronder de beroemde - ...

Full description

By Volksdrukkerij, BWP-afdeling Gent
Date 1925
affiche
19
Affiche uitgegeven in 1925 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) afdeling Gent voor de provincieraadsverkiezingen. Tekst: Provinciale verkiezingen 1925. Kiezers! De ...

Full description

By Volksdrukkerij, BWP-afdeling Gent
Date 1925-1925
affiche
20
tekst: Provinciale verkiezingen 1925. Waar zijn de geldverspillers? De klerikalen beweren dat daar waar de socialisten de meesters zijn het ...

Full description

By Volksdrukkerij, BWP-afdeling Gent
Date 1925
affiche