af001503: Geestesarbeiders! De Belgische Werkliedenpartij, die de Partij is van alle arbeiders, zoowel geestes- als handarbeiders, richt dezen oproep tot U!

Affiche uitgegeven in 1924 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) tegen het kapitalisme. Tekst: Geestesarbeiders! De Belgische Werkliedenpartij, die de Partij is van alle arbeiders, zoowel geestes- als handarbeiders, richt dezen oproep tot U! Zij vraagt u deel te nemen aan den strijd dien zij voer...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Reference code:af001503
By: Samenwerkende drukkerij Lucifer (drukker); BWP (uitgever)
Type: affiche
Date:1924-1924
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Reserveren

Description
Summary:Affiche uitgegeven in 1924 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) tegen het kapitalisme. Tekst: Geestesarbeiders! De Belgische Werkliedenpartij, die de Partij is van alle arbeiders, zoowel geestes- als handarbeiders, richt dezen oproep tot U! Zij vraagt u deel te nemen aan den strijd dien zij voert om de heerschappij van het geld te vervangen door die van den arbeid. De economische wanorde, die zes jaren na den oorlog voortduurt, heeft duizenden onder U in het proletariaat geworpen. Uwe belangen verschillen niet meer van die der handarbeiders! Uwe onrust, uwe zorgen, uwe ellende zijn dezelfde geworden als die der werklieden. Evenals de arbeiders hebt gij vóór U en tegen U een rijke burgerij, die voordeel haalt uit de armoede van het volk zooals zij voordeel haalt uit den oorlog, en voor dewelke de waarde van den frank mag dalen of het leven altijd maar duurder worden zonder dat zij er door getroffen wordt; Evenals de arbeiders betaalt gij belastingen op het verbruik, in het Parlement gestemd door een burgerijmeerderheid die hare klasse de opofferingen en het Staatstoezicht wil sparen, noodig om den financiëelen toestand van het land te redden; Evenals de arbeiders lijdt gij van de beruchte « politiek van besparingen », die uitgevoerd wordt ten nadeele van het openbaar onderwijs, de gezondheidswerken, de toerusting van het land en de werken van algemeen nut; Evenals de arbeiders zoudt gij het slachtoffer zijn van de reaktionairen, de vijanden der demokratie, zoo hunne pogingen moesten gelukken! Het Belgische volk gaat gebukt onder een schuld van 40 milliard, die het krediet van ons land aantast, het waardeverlies van den frank veroorzaakt en daardoor onrechtstreeks de levensduurt verwekt! Zonder opofferingen van de bezittende klasse loopt het land naar het bankroet; dit zou de volledige ondergang zijn voor al de arbeiders, de bezitters van kleine inkomens, de kleine spaarders. Maar de burgerij wil niets! Zij doet geen voorstel! Zij wil van hare rijkdommen genieten! Het lot van de loontrekkenden en bezoldigden laat haar onverschillig! Geestesarbeiders! Helpt zooveel gij kunt diegenen die het zedelijk en stoffelijk bestaan van al de voortbrengers willen verzekeren en ze willen beschermen tegen de zelfzucht en de vadsigheid der genieters! Helpt diegenen die aan den geestes- en handarbeid de plaats willen geven die hem toekomt! De Algemeene Raad der B.W.P. 15094 Samenwerkende drukkerij Lucifer, 8 Kapellemarkt, Brussel. Bestuurder: S. Vanden Bosch.
Physical description:papier
geheel: hoogte, 126 cm
geheel: breedte, 87.5 cm