af017143: Een mei 1925

Affiche uitgegeven in 1925 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) Gent, de Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden en SM Vooruit voor de Dag van de Arbeid. Tekst: Gentsche Federatie der Belgische Werkliedenpartij. ARBEIDERSFEEST EEN MEI 1925. Programma der feestelijkheden: DONDERD...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Reference code:af017143
By: Volksdrukkerij (drukker); BWP-federatie Gent-Eeklo (uitgever); Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden Gent (uitgever); SM Vooruit (uitgever)
Type: affiche
Date:1925-1925
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Reserveren

Description
Summary:Affiche uitgegeven in 1925 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) Gent, de Federatie van Socialistische en Onafhankelijke Vakbonden en SM Vooruit voor de Dag van de Arbeid. Tekst: Gentsche Federatie der Belgische Werkliedenpartij. ARBEIDERSFEEST EEN MEI 1925. Programma der feestelijkheden: DONDERDAG 30 APRIL (Meiavond) om 7 uur in het Feestlokaal Vooruit St. Pietersnieuwstraat. GROOT KOSTELOOS PARTIJFEEST met de welwillende medewerking der "HARMONIE VOORUIT", het soc. Mannenkoor "MARXKRING" en het lyrisch kunstgezelschap "AURORA". Uitvoering van den "ROODEN LIEDERENKRANS" "Oude en nieuwe socialistische- en Meiliederen). Begeleider: JEF VANDER MEULEN. MEIREDE door gezel EDW. ANSEELE. VRIJDAG 1 MEI Om 8 uur: BEIAARD-CONCERT op het Belfort. Om 10 uur: GROOTSCHE HULDEBETOOGING aan den Arbeid en den Wereldvrede. De stoet zal verdeeld zijn in drie bijzondere groepen: 1. De turngroepen; 2. versierde kindergroepen; 3. de vakvereenigingen; de S.W. Maatschappijen en de verschillende partijgroepen met hunne kunsttransparanten. Wegwijzer: Vlaanderenstr., Limburgstr., St. Baafsplaats, Em. Braunplaats, Veldstr., Zonnestr., Kouter, Vogelmarkt, Brabantstr., Brabantdam, Van Arteveldeplein, Statiestr., Wilsonplaats, Frankrijkplaats, Lammerstr., St. Pietersnieuwstraat. Om 12 uur: BEIAARD-CONCERT op het Belfort. Sportterrein "Vooruit", Albertlaan, om 4 uur Kosteloos VELDFEEST ingericht door de Soc. Arbeidersjeugdgroepen. (PLANTING VAN EEN MEIBOOM). Lokaal "Ons Huis" Vrijdagmarkt, Donderdag 30 April (Meiavond) om 8 uur in de Groote Zaal, PRACHTIG CONCERT DOOR DE ACCORDEONISTEN (Alg. Inkomprijs 1,50 fr.). - Op Meidag van 7 tot 11 uur 's avonds SYMPHONISCH CONCERT. Prachtige verlichting van den Café. Feestlokaal Vooruit St. Pietersnieuwstraat, Vrijdag 1 Mei om 1 uur in de prachtige restaurantzaal COLLECTIEF BANKET van 1 tot 4 uur en van 7 tot 11 uur 's avonds, SYMPHONISCH CONCERT. Om 7 uur KINEMVERTOONING, bijzonder programma. Op Meiavond en Meidag, verschillende feestelijkheden in de wijklokalen alsook verlichting en versiering derzelfde. Voor de federatie van soc. en onafhankelijke vakbonden: Des. CNUDDE en Fr. TOCH. Voor de Mij Vooruit: Arth. VAN MEENEN. Voor de Partij: Em. VERGEYLEN. Volksdrukkerij - Gent.
Physical description:papier
geheel: hoogte, 180 cm
geheel: breedte, 84 cm