ws0491: Snapshot van de website www.bondbeterleefmilieu.be van Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBL), genomen op 24/04/2020

Saved in:
Bibliographic Details
Raadpleegbaarheid:raadpleegbaar intra muros
Reference code:ws0491
Level of description:bestanddeel
By: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen (BBL)
Type: website
Date:2020-2020
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Reserveren

Description
Date:2020-04-24
Physical description:2,90 GiB
Notes:Biografie: Op 25 september 1971 werd de nationale koepelorganisatie Bond Beter Leefmilieu/ Inter-Environnement (BBL/IE) opgericht te Brussel in aanwezigheid van vertegenwoordigers van 38 natuur- en milieuverenigingen. Op 9 december verschenen de statuten in het Belgisch Staatsblad en een week later, op 15 december, werd de Bond op een druk bijgewoonde persconferentie te Brussel voorgesteld. De Bond werd opgericht als een nationale organisatie met daarbinnen drie gewestelijke raden: Vlaanderen, Wallonië en Brussel/Bruxelles. In augustus 1974 sloot ook de Bral zich aan. De bond van vier federaties was hiermee een feit. De federaties konden zelf beslissen over hun juridische vorm, statuten en huishoudelijk reglement. Reeds van bij de oprichting werd dus de regionale autonomie van Vlaanderen, Wallonië en Brussel ingebouwd door het opzetten van gewestelijke federaties: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, Inter-Environnement Wallonie, Inter-Environnement Bruxelles en de Brusselse Raad voor het Leefmilieu. Dit is opmerkelijk gezien België nog niet gefederaliseerd was en het milieubeleid nog bijna volledig tot de nationale bevoegdheden behoorde. Wegens een gebrek aan financiële middelen werd het secretariaat wel nationaal opgevat. Geleidelijk aan groeiden de gewestelijke raden uit elkaar, wat gepaard ging met het steeds meer naar zich toetrekken van bevoegdheden en het verder uitbouwen van de gewestelijke secretariaten. De bevoegdheden van het nationaal secretariaat werden hierdoor meer en meer uitgehold. Deze groeiende federalisering leidde uiteindelijk, op 17 juni 1976, tot de oprichting van de afzonderlijke vzw Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen. Sindsdien zijn er in België vier onafhankelijke milieukoepels. Wel bleven de gewestelijke federaties zichzelf beschouwen als onderdeel van BBL België, waarvan ze trouwens materieel volledig afhankelijk waren. Voor BBL Vlaanderen veranderde er in de praktijk trouwens weinig, daar het nationaal secretariaat tegelijkertijd ook fungeerde als secretariaat van de Vlaamse koepel. De organisatiestructuur bleef dus nagenoeg onveranderd. De nationale overkoepeling BBL/IE stierf uiteindelijk eind 1979 een stille dood in een financiële put. Officieel werd de koepel pas in januari 1981 ontbonden door de Algemene Vergadering. Er bleef wel maandelijks overleg tussen de koepels bestaan, wat vergemakkelijkt werd doordat BBL Vlaanderen en IE Wallonie tot 1997 hetzelfde gebouw deelden in Brussel. De interne organisatie van BBL Vlaanderen is gelijklopend aan die van BBL-nationaal. Op het hoogste niveau is er de Algemene Vergadering en de Raad van Beheer, tot eind 1984 respectievelijk Gewestelijke Raad en Gewestelijk Uitvoerend Comité geheten. Daarnaast staat het secretariaat in voor de dagelijkse werking.
***********
Geharvest met Heritrix-3.4.0