1
Date 1903
... Antwerpen ...
krant
2
Periodiciteit: maandelijks. In de praktijk kon men dit niet waarmaken Redactie: Frans Lauwers Verantwoordelijke uitgever: Frans Lauwers, Ommeganckstraat 49, Antwerpen Organisatie: ACOD-gewest Antwerpen Drukker: ...

Full description

Date 1948-1978
... Antwerpen ...
periodiek
3
Periodicitiet: driemaandelijks Date 1975-1976
... Antwerpen ...
krant
4
Periodiciteit: tweemaandelijks Date 1976-
... Antwerpen ...
periodiek
5
Date 1966
... Antwerpen ...
periodiek
6
Scholierenblaadje Date 1974-1975
... Antwerpen ...
periodiek
7
Date 1958-1976
... Antwerpen ...
krant
8
Date 1953-1957
... Antwerpen ...
periodiek
9
Date 1982-1984
... Antwerpen ...
periodiek
10
11
Date 1921
... Antwerpen ...
krant
12
Date 1978-1979
... Antwerpen ...
periodiek
13
14
Date 1978
... Antwerpen ...
periodiek
15
Wijziging ondertitel : maandblad der Algemeene Centrale van BA & GV ; orgaan der Algemeene Centrale van BA & ...

Full description

Date 1921-1940
... Antwerpen ...
krant
16
Periodiciteit: wekelijks
Beheer/Administratie: B. De Clerck (beheerder), Frilinglei 24, Brasschaat
Pompstraat 2-14, Antwerpen (administratie)
Drukker: Patria, Pompstraat 2-14, Antwerpen ...

Full description

Date 1939
... Antwerpen ...
krant
17
Date 1975-1983
... Antwerpen ...
periodiek
18
Archief 'Belgische afdeling van de Vierde Internationale' Date 1975
... Antwerpen ...
krant
19
Periodiciteit: maandelijks Date 1927
... Antwerpen ...
periodiek
20
Periodiciteit: driemaandelijks Date 2002-2014
... Antwerpen ...
Get full text
periodiek