1
Date 1944-1945
...De Waarheid : orgaan der Vlaamsche Kommunistische Partij (V.K.P.) federatie Leuven-Mechelen...
periodiek
2
Originele exemplaren worden niet geraadpleegd. Enkel de kopie is raadpleegbaar Date 1943-
periodiek