3
Bibliotheek Camille Huysmans By Kosovel, Josip, Jež, Janko
Date 1952
... Trieste ...
brochure
4
Bibliotheek Camille Huysmans Date 1954
... Trieste ...
brochure
5
Bibliotheek Camille Huysmans By Kardelj, Edvard
Date 1953
... Trieste ...
brochure
6
Bibliotheek Camille Huysmans Date 1953
... Trieste ...
brochure
7
Bibliotheek Camille Huysmans By Taylor, A.J.P.
... Trieste ...
brochure
14
Bibliotheek Camille Huysmans Date [1950]
... Trieste ...
brochure
15
Bibliotheek Camille Huysmans
Map, losbladig Date [1946]
... Trieste ...
meerdelige publicatie
17
Bibliotheek Camille Huysmans Date [1946]
... Trieste ...
monografie
20