1
Verantwoordelijke uitgever: Raymond De Smet Date 1944-1945
...Voor Recht en Vrijheid : weekblad der Kommunistische Partij Aalst...
krant
2
Wijziging ondertitel : Kosteloos orgaan der Kommunistische Partij Aalst
Verantwoordelijke uitgever: Bert Van Hoorick Date 1936-1939
periodiek