1
Date 1977-1985
Subjects: '; ...ruimtelijke ordening...
periodiek
2
Vrijzinnige Werkmansbibliotheek Leren Vereert
Bevat geannoteerde bibliografieën ; Ondertitel: Populair wetenschappelijk tijdschrift op gebied van staathuishoudkunde en staatsleven, natuurwetenschappen, uitvindingen ...

Full description

Date 1902-1913
Subjects: '; ...ruimtelijke ordening...
periodiek
3
Bibliotheek E. Anseele
Eerste nummer: Na WO1: maa 1924 "Le Home reprend sa publication régulière. Soumis après l'armistice, comme tant ...

Full description

Date 1924-1925
Subjects: '; ...ruimtelijke ordening...
periodiek
4
Periodiciteit: tweemaandelijks Redactie: M. Bronzini, C. Carrara, S. Garbaripo, G. Grillo (...) Bureau van administratie: Via San Bernardino 59, Bergams S/91/188 ...

Full description

Date 1989-
Subjects: '; ...ruimtelijke ordening...
periodiek
5
6
Verantw. uitg.: Jules SpoorenS/91/205 Date 1979-
Subjects: '; ...ruimtelijke ordening...
periodiek
7
Ondertitel wisselend Date 1982-1987
Subjects: '; ...ruimtelijke ordening...
periodiek
8
S/91/205 Date 1980-
Subjects: '; ...ruimtelijke ordening...
periodiek
9
Fonds VCIM
Periodiciteit : 3-maandelijks Date 1996-2002
Subjects: '; ...ruimtelijke ordening...
periodiek
10
DIGITAAL TE RAADPLEGEN IN DE LEESZAAL Date [2013-...]
Subjects: '; ...ruimtelijke ordening...
Get full text
nieuwsbrief
11
Gepubliceerd in het kader van de Europese campagne voor het heropleven van de stad. Date 1981-1982
Subjects: '; ...ruimtelijke ordening...
periodiek
12
13
Subjects: '; ...ruimtelijke ordening...
artikel
14
Subjects: '; ...ruimtelijke ordening...
artikel
16
Date 1979
Subjects: '; ...ruimtelijke ordening...
brochure
17
Catalogus uitgeg. n.a.v. de tentoonstelling te Gent van 5 maart tot 10 mei 1983 By Capiteyn, André, Decavele, Johan, Van Coile, Christine
Date 1983
Subjects: '; ...ruimtelijke ordening...
catalogus
18
19
Afstudeerwerk voorgelegd voor het bekomen van het getuigschrift van Stedebouwkundige By Buggenhout, Florent
Date 1983
Subjects: '; ...ruimtelijke ordening...
scriptie
20
Date 1985
Subjects: '; ...ruimtelijke ordening...
brochure