181
Archief ABVV-Culturele Centrale Hasselt Redactie: Justus Lipsiusstraat 71, 3000 Leuven Verantwoordelijke uitgever: Mon V.D.Keybus, Justus Lipsiusstraat 71, 3000 Leuven ...

Full description

Date 1980-
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
182
Voortzetting van: De Krant Verantwoordelijke uitgever: Eric Van der Smissen, Edingensesteenweg 16, 1500 Halle Date 1994-
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
183
Wijziging ondertitel: dec 1984: Tijdschrift voor Dokumentatie van de syndikale afgevaardigden der banken = Périodique de Documentation des ...

Full description

Date 1970-1988
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
184
Archief CSC Periodiciteit: tweemaandelijks Date 1981-1985
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
185
Periodiciteit: tweemaandelijks Date 1953-1985
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
186
Periodiciteit: tweewekelijks Date 1982-
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
187
Wijziging ondertitel: aug 1936: Maandelijksch orgaan van den Algemeenen Bond voor Bedienden, Techniekers en Handelsreizigers van België 1 jan 1938: ...

Full description

Date 1932-1940
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
188
Motto: Education...Entr'aide. Connaître son but. Vouloir le réaliser jan 1927: Education-Solidarité. Etude-Agrément Eerste nr.: apr 1925 Periodiciteit: maandelijks Redactie: Jean De Boé, pl. Saint-Géry ...

Full description

Date 1925-1930
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
189
Andere ondertitels: Landelijk orgaan van de Centrale Vereeniging der Werklieden en Werksters der Voedingsnijverheid
jan.1919: Bulletijn der Centrale Vereeniging ...

Full description

Date 1913-1923
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
190
Bibliotheek E. Anseele
Bevat Nederlandstalige bijdragen
Hoofdredactie: Galerie du Commerce 48, Bruxelles
Redactie: P. Deutcher (Fédération Belge des Artistes Musiciens
Beheer/Administratie: Galerie du Commerce ...

Full description

Date 1932-
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
191
Zie ook: Combattre ; Voortgezet als: De Bediende Wijziging ondertitel: (apr 1950) Officieel orgaan Bond der Bedienden, Technici en Kaders ...

Full description

Date 1947-1952
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
192
Periodiciteit: tweemaandelijks Verantwoordelijke uitgever: André Langenus, D. Boucherystraat 13, Mechelen Organisatie: BBTK-afdeling Mechelen ...

Full description

Date 1978-1980
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
193
Archief KP Verantwoordelijke uitgever: Ray De Smet, Begijnhof 46, Aalst Date 1970-1971
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
194
Date 1981-1982
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
195
Periodiciteit: maandelijks Date 1952
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
197
AANWEZIG: edities A,C,D Date 1946-1958
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
198
Periodiciteit: maandelijks. In de praktijk kon men dit niet waarmaken Redactie: Frans Lauwers Verantwoordelijke uitgever: Frans Lauwers, Ommeganckstraat 49, Antwerpen Organisatie: ACOD-gewest Antwerpen Drukker: ...

Full description

Date 1948-1978
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
199
Periodiciteit: tweemaal per maand Redactie: algemeen directeur: André Renard Frans Bruyninckx, Jean Burton Uitgever: Société d'Impression et d'Edition, rue de la Régence 55, ...

Full description

Date 1961-1962
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
200
Archief KP Verantwoordelijke uitgever: Ray De Smet, Begijnhof 46, Aalst Date 1972-1973
Subjects: '; ...syndicale pers KPB-afdeling Wetteren...
periodiek