101
Date 1993-
Subjects: '; ...syndicale pers...
krant
102
Periodiciteit: maandelijks Date 1949
Subjects: '; ...syndicale pers...
krant
103
Hoofdredacteur: Julien Pirnay
Beheer: André Renard Date 1938-
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
104
Verantwoordelijke uitgever: Gust Wallaert Date 1964-
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
105
Bijvoesel bij 'Vie Ouvrière' ; Periodiciteit: twee maal per maand Redactie en administratie: rue Grange-aux-Belles 33, Paris ...

Full description

Date 1930-
Subjects: '; ...syndicale pers Derde Internationale (1919-1943)...
periodiek
106
Archief Franz Tielemans Date 1948-1955
Subjects: '; ...syndicale pers Internationaal Verbond der Vrije Vakverenigingen (IVVV)...
periodiek
107
Redactie: Maison du Peuple, Hornu Uitgever: PES-section boraine of voluit 'Centrale du Personnel Enseignant Socialiste de Belgique, section boraine' ...

Full description

Date 1929-
Subjects: '; ...syndicale pers...
krant
108
Periodiciteit: maandelijks
Zie ook: Le Monde Syndical Date 1997-2002
Subjects: '; ...syndicale pers Internationaal Verbond der Vrije Vakverenigingen (IVVV)...
periodiek
109
Periodiciteit: wekelijks
Wijziging ondertitel: 1 jun.1946: Weekblad van het Algemeen Belgisch Vakverbond
Redactie: elk nummer bestaat uit een aantal algemene bladzijden (algemene ...

Full description

Date 1945-1946
Subjects: '; ...syndicale pers Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)...
krant
110
Syndicaal, socialistisch, clandestien blad Date 1940-
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
111
Date 1983-1984
Subjects: '; ...syndicale pers Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB)...
periodiek
112
Periodiciteit: wekelijks
Wijziging ondertitel: 1 jun.1946: Weekblad van het Algemeen Belgisch Vakverbond
Redactie: elk nummer bestaat uit een aantal algemene bladzijden (algemene ...

Full description

Date 1945-1946
Subjects: '; ...syndicale pers Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)...
krant
113
Date 1991-2001
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
114
Bibliotheek E. Anseele
Redactie en administratie: 30, Canal des Brasseurs, Anvers Date 1924-
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
115
Bijvoegsel D aan "De Arbeid in Beeld". Fotokopieën ; Wijziging ondertitel: Maandelijksch Orgaan van den Belgischen Transportarbeidersbond, vakgroep voor ...

Full description

Date 1930-1937
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
116
Redactie: H. Mangin, J. Lombaerts, P.-H. Spaak, L.-Eli Troclet, L. Watillon, Y. Lecocq, P. Horion, P. Finet
Beheer/Administratie: rue Joseph ...

Full description

Date 1930-1939
periodiek
117
Periodiciteit: maandelijks Redactie: J. Vanhove, Ch. Jordens, J. Dierickx (Luik), A. Dedeckers (Brussel), A. Hellinckx, A. Jaumin, F. Rogister, O. ...

Full description

Date 1927-1930
Subjects: '; ...syndicale pers...
krant
118
Online raadpleegbaar
Wijziging ondertitel: jan. 1898: Drijwekelijksch vakblad tot ontwikkeling en organisatie der leden van de Socialistische Vlasbewerkers en Bewerkstersvereeniging
jun.1898: ...

Full description

Date 1896-1912
periodiek
119
Waarin opgenomen: Le Droit Ouvrier ; Wijziging ondertitel: Bulletin officiel de la Confédération Générale du Travail (1928), Organe Officiel de ...

Full description

Date 1909-1932
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
120
Date 1917-
Subjects: '; ...syndicale pers...
krant