121
Date 1919-
Subjects: '; ...syndicale pers...
krant
122
Redactie: Corn. Mertens, Theo Bergers, Jean Nihon, Ger Schmook, V. Thijs, Fd. Noppens, Friedrich Wagner, Jef Engel, Jef Rens, ...

Full description

Date 1933-1936
periodiek
123
Wijziging ondertitel : Organe bi-mensuel de la Centrale Belge des Tramways, Vicinaux et Autobus (1 jun. 1933), affiliée à la ...

Full description

Date 1919-1967
Subjects: '; ...syndicale pers...
krant
124
Wijziging ondertitel : maandblad der Algemeene Centrale van BA & GV ; orgaan der Algemeene Centrale van BA & ...

Full description

Date 1921-1940
Subjects: '; ...syndicale pers...
krant
125
Motto: L'émancipation des travailleurs sera l'oeuvre des travailleurs eux-mêmes
Periodiciteit: maandelijks ...

Full description

Date 1919-1940
Subjects: '; ...syndicale pers...
krant
126
Date 1976-1977
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
127
Voortgezet als: Tribune Post, Tribune Telecom Vliegwezen en Tribune Tram Buurtspoorwegen Autobussen Metro Wijziging titel: (10 sep 1948) De Tribune ...

Full description

Date 1946-1967
Subjects: '; ...syndicale pers ACOD-sector Post...
periodiek
128
Eerste nr.: dec 1988 Periodiciteit: maandelijks Redactie: verantwoordelijke uitgever = éditeur responsable: A. Vanden Broucke Wijziging redactie: (jan 1990) verantwoordelijke uitgever = ...

Full description

Date 1989-1990
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
129
Periodiciteit: twee maal per maand Date 1977-
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
130
Periodiciteit: driemaandelijks Eerste nr.: dec 1992 Date 1992-1993
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
131
Extra Editie Voorwaarts ; Periodiciteit: jaarlijks Redactie: Jean-Pierre Beullens, Jan Cauwenberghs, Karin Criel, Walter Ceuppens, Marc Vermeylen, Adriaan Vermeersch, ...

Full description

Date 1991-1993
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
132
Voortzetting van: De Tribune van de Gemeentediensten en Gazelco Andere titel: 1968-1987: Tribune (van de ACOD) Sector Gazelco ...

Full description

Date 1968-1995
Subjects: '; ...syndicale pers ACOD-sector Gazelco...
periodiek
133
134
Zie ook: CMB-Bulletin pour Militants Date 1953-1956
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek
135
136
Date 1955-1990
Subjects: '; ...syndicale pers...
krant
137
Date 1947-
Subjects: '; ...syndicale pers...
krant
138
Het nulnummer verschijnt in februari 1976 Date 1976-
Subjects: '; ...syndicale pers...
krant
139
140
Date 1973-
Subjects: '; ...syndicale pers...
periodiek