101
Periodiciteit : tweemaandelijks, vanaf 1992 driemaandelijks Date 1980-1995
... Antwerpen ...
periodiek
104
Date 1992-1995
... Antwerpen ...
periodiek
105
Periodiciteit : verschijnt 10x per jaar Date 1993-2010
... Antwerpen ...
periodiek
106
Periodiciteit : maandelijks
Nieuwe nummering vanaf mei 2008 Date 2003-2012
... Provincie Antwerpen ...
periodiek
108
109
Date 1980-2001
... Antwerpen ...
periodiek
110
112
Periodiciteit: driemaandelijks
In samenwerking met De Brug (Brug- en gepensioneerdenwerking ABVV-Antwerpen) Verantwoordelijke uitgever: Dirk Schoeters Redactie: Ommeganckstraat 35, 2018 Antwerpen ...

Full description

Date 1999-2020
... Antwerpen ...
periodiek
113
114
Date [1930]
... Antwerpen ...
periodiek
115
Periodiciteit: maandelijks Date 1898
... Antwerpen ...
periodiek
116
Beheer/Administratie: Breughelstraat 31, 2018 Antwerpen Organisatie: Hand in Hand is het samenwerkingsverband van ABVV, ACW, Nat. Comité Algemeen Stemrecht, NCOS, ...

Full description

Date 1992-2021
... Antwerpen ...
periodiek
117
Date 1978-1979
... Antwerpen ...
periodiek
118
119
Fotocopie ; Archief 'Belgische Afdeling van de Vierde Internationale' Motto: Proletariërs aller landen vereenigt U! ...

Full description

Date 1930
... Antwerpen ...
periodiek
120
Date 1978
... Antwerpen ...
periodiek