1
Voortzetting van: Nu en JS-Kontakt Voortgezet als: Nieuwsbrief Date 1976-1986
...Jongsocialisten (JS)...
periodiek
2
3
Date 1969-1972
...Jongsocialisten (JS)...
krant
4
Vanaf 1972 voortgezet als : Informatie en argumentatie [ dossiertijdschrift ] Periodiciteit : wekelijks Date 1958-1976
periodiek
5
Eerste nummer : april 2001 Date 2001-
...Jongsocialisten (JS)...
periodiek
6
Date 1954-
...Jongsocialisten (JS)...
periodiek
7
Date 1969-
...Jongsocialisten (JS)...
periodiek
8
...Jongsocialisten (JS)...
periodiek
9
...Jongsocialisten (JS)...
periodiek
10
Date 1978-1982
...Jongsocialisten (JS)...
periodiek
11
Date 1978-
...Jongsocialisten (JS)...
periodiek
12
Extra Editie Voorwaarts ; Periodiciteit: jaarlijks Redactie: Jean-Pierre Beullens, Jan Cauwenberghs, Karin Criel, Walter Ceuppens, Marc Vermeylen, Adriaan Vermeersch, ...

Full description

Date 1991-1993
...Jongsocialisten (JS)...
periodiek
13
Date 1945-1957
...Jongsocialisten (JS)...
periodiek
14
Ondertitel en periodiciteit variëren
JS-Map verschijnt tweemaandelijks als een bijlage bij JS-Flash
Voortgezet als: Boemerang: ledenblad van Animo ...

Full description

Date 1990-2001
...Jongsocialisten (JS)...
periodiek
15
Date 1973-1986
...Jongsocialisten (JS)...
periodiek
16
Date 1986-1990
...Jongsocialisten (JS)...
periodiek
17
Voortgezet als: (feb 1986) Nu JS-kontakt
Periodiciteit : 2-maandelijks, vanaf 1983 maandelijks Date 1968-1986
...Jongsocialisten (JS)...
periodiek
18
Periodiciteit: maandelijks
...Jongsocialisten (JS)...
periodiek
19
Date [1962-...]
...Jongsocialisten (JS)...
periodiek
20
Date 1977-1979
...Jongsocialisten (JS)...
periodiek