Showing 1 - 20 of 36 for search: 'Wilchar' in 0.10 seconds

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1946 door de Kommunistische Partij van België (KPB) voor de provincieraads- en de parlementsverkiezingen. Afbeelding: arbeider met Belgische frank onder de arm voor een industrielandschap. Tekst: Om den frank te redden… een enkel middel! Voortbrengen, steeds meer voortbrengen. Stemt kommunist. Wetgevende verkiezingen 1946 – Verantwoordelijke uitgever: E. Hutse, 54, de Fierlandstraat, Brussel. Les Editions du Croquis, Bruxelles. Kommunistische Partij van België.

By Wilchar(ontwerper); PCB(uitgever); Éditions du Croquis(uitgever); Hutse, E.(verantwoordelijke uitgever)
Date 1946-1946
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1946 door de Kommunistische Partij van Bel...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1946 door de Parti communiste de Belgique (PCB) voor de provincieraads- en de parlementsverkiezingen. Afbeelding: arbeider met Belgische frank onder de arm voor een industrielandschap. Tekst: Pour sauver le franc… un seul moyen! Produire, produire toujours davantage. Votez communiste. Elections législatives 1946 – Editeur responsable : E. Hutse, 54, rue de Fierland, Bruxelles. Les Editions du Croquis, Bruxelles. Parti communiste de Belgique.

By Wilchar(ontwerper); PCB(uitgever); Éditions du Croquis(uitgever); Hutse, E.(verantwoordelijke uitgever)
Date 1946-1946
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1946 door de Parti communiste de Belgique (PCB...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1937 door de Centrale der Metaalbewerkers van België (CMB) voor ledenwerving en een betoging. Afbeelding: vuist. Tekst: Metaalbewerkers sluit aan bij onze centrale! Neemt in massa deel aan de nationale betooging te Brussel, op 4 juli 1937. Gaat naar de vergaderingen ingericht in uw gewest van 19 juni tot 2 juli 1937. Centrale der Metaalbewerkers van België, Jozef Stevens straat, Brussel. I.C.O. A. André, bestur. (sic), La Louvière.

By Wilchar(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); CMB(uitgever)
Date 1937-1937
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1937 door de Centrale der Metaalbewerkers van...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1937 door de Centrale des métallurgistes de Belgique (CMB) voor ledenwerving en een betoging. Afbeelding: vuist. Tekst: Métallurgistes groupez vous (sic) au sein de notre centrale ! Participez en masse à la manifestation nationale à Bruxelles, le 4 juillet 1937. Assistez aux conférences organisées dans vos régions du 19 juin au 2 juillet. Centrale des métallurgistes de Belgique, rue Joseph Stevens – Bruxelles. I.C.O. Dr. A. André, La Louvière.

By Wilchar(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); CMB(uitgever)
Date 1937-1937
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1937 door de Centrale des métallurgistes de Bel...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1937 door de Brusselse federatie van de Jeunes Gardes Socialistes (JGS) voor een betoging op de Dag van de Arbeid. Afbeelding: vuist voor vlaggen. Tekst: Jeunes, épris de liberté et de progrès social ! Manifestez le 1° mai avec les JGS fédération Bruxelloise des J.G.S. unifiées. Imp. Lucifer, Van den Bossche dir. Brux.

By Wilchar(ontwerper); Imprimerie Lucifer(drukker); JGS-federatie Brussel(uitgever)
Date 1937-1937
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1937 door de Brusselse federatie van de Jeu...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven door de Bank van Brussel ter promotie van hun reisbureau. Afbeelding: blokken met elk een vakantie; man en vrouw met valies onderweg naar trein. Tekst: Een mooie vacantietijd dank zij het reiskantoor van de Bank van Brussel. Drukkerij van de Bank van Brussel Mod. 2295 bis – c. 1386-50. Verantw. uitg. N. Delplancq, beh.-alg. best., Jupiterlaan 47, Vorst-Brussel.

By Wilchar(ontwerper); Bank van Brussel(drukker); Bank van Brussel(uitgever); Delplancq, N.(verantwoordelijke uitgever)
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven door de Bank van Brussel ter promotie van hun rei...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1937 door het Syndicat du travailleurs de la fourrure voor hun 35-jarig bestaan. Tekst: 1902-1937. 31 juillet 1937 à 20 heures fête jubilaire du Syndicat des travailleurs de la fourrure. Maison des huit heures, place Fontainas, Bruxelles. Imp. Uytterelst, 1039, Ch.sée d’Alsemberg, Brux.

By Wilchar(ontwerper); Drukkerij Uytterelst(drukker); Syndicat des travailleurs de la fourrure(uitgever)
Date 1937-1937
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1937 door het Syndicat du travailleurs...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1938 door de Nationale plaatsingsdienst voor bedienden voor arbeidsbemiddeling. Afbeelding: vrouw en man onderweg naar man zittend aan bureau in fabrieksgebouw. Tekst: Werkgevers zoekt gy bedienden? Bedienden zoekt gy een betrekking? Wendt u tot den Nationalen plaatsingsdienst voor bedienden. Officieel – Kosteloos. Gedrukt door Les Établissements Jean De Vos, s.a. Vorst-Brus. Téléph. 44.01.28.

By Wilchar(ontwerper); Établissements Jean De Vos(drukker); Nationale plaatsingsdienst voor bedienden(uitgever)
Date 1938-1938
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1938 door de Nationale plaatsingsdienst voor...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1945 voor vrede. Afbeelding: soldatenhelm en Latijns kruis. Tekst: Un mot de trop … un mort de plus. Taisez-vous, des oreilles ennemies vous écoutent. Imprimerie J.-E. Goossens, s.a., 27, rue Haberman, Bruxelles.

By Wilchar(ontwerper); Goossens, J.E.(drukker)
Date 1945-1945
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1945 voor vrede. Afbeelding: sol...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1935 door de stad Antwerpen voor de 1e theater tentoonstelling “Kunst, nijverheid, handel”. Afbeelding: maskers. Tekst: Stad Antwerpen • 1935. 1e Theater tentoonstelling Kunst • Nijverheid • Handel. ‘Luna Theater’ St. Jacobsmarkt, 91 van 13 tot 28 april (Paschen). Onder bescherming der wettelyk erkende maatschappy “De Penning van den Tooneelspeler”. Inkom: 1 fr. Kinderen: 50 c.men. Alle dagen open van 14 tot 20u. zondag’s van af 10 uur. Reklaamontwerpen Lambrechts – Antwerpen, T 28484. Hanz – Antwerpen.

By Wilchar(ontwerper); Stad Antwerpen(uitgever)
Date 1935-1935
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1935 door de stad Antwerpen voor de 1e the...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1935 voor de theatervoorstelling van “Le blé” door het Théâtre de l’équipe. Afbeelding: rode boeren zakdoek met stippen waarop een brood en tarwe. Tekst: Le blé. Dimanche 17 & lundi 18 mars 1935 à 20h.30. Palais des beaux-arts. Création en langue française par « le Théâtre de l’équipe ». Pièce à grand spectacle en 3 actes & 9 tableaux de Kirschorn, traduction de S. Katz. Le plus gros succès actuel du théâtre soviétique. Location au Palais des beaux-arts.

By Wilchar(ontwerper)
Date 1935-1935
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1935 voor de theatervoorstelling van “Le blé...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1946 door de Éditions du Croquis voor een tentoonstelling van Wilchar en Henri Dresselaers. Afbeelding: gezichten in profiel. Tekst: Wilchar et Henri Dresselaers exposent du 10 au 19 avril 1946 à l’Écrin d’art, 4, rue Van der Meulen, Brux. Les Éditions du Croquis, Bruxelles. Affiches Marci, 32, rue Bara, Bruxelles.

By Wilchar(ontwerper); Marci(drukker); Éditions du Croquis(uitgever)
Date 1946-1946
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1946 door de Éditions du Croquis voor een...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1972 door de gemeente Vorst voor een tentoonstelling van Wilchar. Afbeelding: marktkramer met duiven. Tekst: Gemeentebestuur van Vorst. 20 platen getekend, uitgesneden en afgedrukt op handpers door Wilchar. Tentoonstelling. In de lokettenzaal van het Gemeentehuis. Van 18 maart tot 15 april 1972. Van maandag tot zaterdag van 9 tot 13 uur. Vrije toegang. Gemeentedrukkerij van Vorst. Verantwoordelijke uitgever: André Degroeve, Domeinlaan 163 Vorst.

By Wilchar(ontwerper); Gemeente Vorst(drukker); Gemeente Vorst(uitgever); Degroeve, André(verantwoordelijke uitgever)
Date 1972-1972
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1972 door de gemeente Vorst voor een...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1979 door het Cultureel Centrum Anderlecht voor de vertoning van “Ma nuit au jour le jour” door de Jeunesses poétiques. Afbeelding: mijnwerker met sigaret in de mond. Tekst: Au Centre culturel d’Anderlecht, 147, avenue De Scheut du 23 au 31 octobre à 20h.30 Ma nuit au jour le jour de Constant Malva par Alain Lecot. Réalisation : Philippe Berling. Un spectacle des Jeunesses poétiques asbl, 30, rue d’Ecosse, 1060 Bruxelles, tél : 538.63.58. En coproduction avec le Centre culturel d’Anderlecht, avec l’aide du Ministère de la culture française et de la Commission française de la culture de l’agglomération de Bruxelles.

By Wilchar(ontwerper); Centre Culturel d'Anderlecht(uitgever)
Date 1979-1979
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1979 door het Cultureel Centrum Anderlecht voor...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1946 door de Parti communiste de Belgique (PCB) voor de provincieraads- en de parlementsverkiezingen. Afbeelding: strip i.v.m. arbeidsomstandigheden. Bijschriften: La Libération! Grande joie pour les travailleurs. Graves soucis pour les magnats de la Finance qui tout en sabotant la production, regrettent le temps où la feldgendarmerie était leur alliée. Moins on produit, plus on vend cher ; voilà la maxime des patrons saboteurs. « Production d’abord », dit le Parti Communiste. Ainsi on pourra bientôt augmenter les salaires. Malgré les conditions terribles, les travailleurs produisent avec acharnement. « Avant la fin de l’année, nous augmenterons les salaires parallèlement à la production », dit le Premier Ministre. Travail intensif. La production augmente considérablement. Bientôt arrive le moment d’exécuter la promesse gouvernementale. Les patrons s’y refusent ! Oui, on peut augmenter les salaires, aux dépens des bénéfices patronaux. Tekst: Pour augmenter vos salaires et vos pensions. Votez Communiste. Elections législatives 1946. Editeur responsable : E. Hutse, 54, rue de Fleriant, Bruxelles.

By Wilchar(ontwerper); PCB(uitgever); Hutse, E.(verantwoordelijke uitgever)
Date 1946-1946
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1946 door de Parti communiste de Belgique (PCB...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1937 door de Commission syndicale de Belgique en de Parti ouvrier belge (POB) voor ledenwerving. Afbeelding: vlag van Rex met hakenkruis. Tekst: Travailleurs, voilà la couronne que Rex vous réserve. Contre les pantins, à la solde du fascisme international. Restez unis, renforcez vos organisations syndicales. Commission syndicale de Belgique. Parti ouvrier belge. Lith. W. Colier – rue st. Roch 4, St. Denis-Westrem (lez Gand).

By Wilchar(ontwerper); Colier, W.(drukker); Commission Syndicale de Belgique(uitgever); POB(uitgever)
Date 1937-1937
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1937 door de Commission syndicale de Bel...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1938 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afbeelding: insectenverdelger spuit op spinnen Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV) en Rex. Tekst: Geen vuiligheid op ons gemeentehuis. Een goed middel! Stemt voor de socialisten. Gemeentekiezingen 1938. I.C.O. La Louvière Dir. A. André.

By Wilchar(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); BWP(uitgever)
Date 1938-1938
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1938 door de Belgische Werkliedenpartij (BWP...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1945 voor vrede. Afbeelding: soldatenhelm en Latijns kruis. Tekst: Een woord te veel … een doode meer. De vijand luistert mee. Druk. J.-E. Goossens, n.v., 27, Habermanstraat, Brussel.

By Wilchar(ontwerper); Goossens, J.E.(drukker)
Date 1945-1945
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1945 voor vrede. Afbeelding: sol...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1935 door de Belgische afdeling van de Internationale Rode Hulp voor solidariteit met politieke vluchtelingen (meer bepaald Ernst Thälmann). Afbeelding: hakbijl en hakenkruis. Tekst: Internationale Roode Hulp (afd. België). Door de eenheid in de solidariteit. Redden wy Thaelmann. Steunen wy de politieke vluchtelingen. Impr. Et éditeur responsable: De Backer, 3a, rue du Relais, Ixelles.

By Wilchar(ontwerper); De Backer(drukker); Internationale Rode Hulp(uitgever); De Backer(verantwoordelijke uitgever)
Date 1935-1935
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1935 door de Belgische afdeling van...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1946 door de Parti communiste de Belgique (PCB) voor de provincieraads- en de parlementsverkiezingen. Afbeelding: wijsvinger en fascist. Tekst: Le Parti communiste lutte pour l’épuration, pour le châtiment des collaborateurs économiques. Elections législatives 1946 – Editeur responsable : E. Hutse, 54, rue de Fierland, Bruxelles. Les Editions du Croquis Bruxelles. Parti communiste de Belgique.

By Wilchar(ontwerper); Éditions du Croquis(drukker); PCB(uitgever); Hutse, E.(verantwoordelijke uitgever)
Date 1946-1946
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1946 door de Parti communiste de Belgique (PCB...
affiche
Add to Favorites
Search Tools: Get RSS Feed Email this Search