Showing 1 - 15 of 15 for search: 'Wilchar' in 0.06 seconds

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1958 door Entraide Socialiste voor Kerstmis voor de kinderen. Afbeelding: kind met muts op en handschoenen aan die een groot pakket draagt. Tekst: Pour la Noël de nos enfants. Souscription nationale. C.C.P. 125.25 Coop-Dépôts «Entr'aide Socialiste» 17, Place Emile Vandervelde, Bruxelles. F.G.T.B. - S.G.C. - U.N.M.S. - P.S.B. Editions Est-Ouest - Dir. C. André - 192, rue Royale, Bruxelles.

By Wilchar(ontwerper); Editions Est-Ouest(drukker); Entraide Socialiste(uitgever)
Date 1958-1958
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1958 door Entraide Socialiste voor Kerstmis voor...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar uitgegeven in 1938 door POB voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afbeelding: tekening van een man die insectenverdelger naar 2 reuzenspinnen spuit die aan hun spindraad afzakken met op de achtergrond een gemeentehuis. Tekst op de spinnen: V.N.V. REX. Tekst: Pas de saletés dans nos maisons communales. Un moyen efficace! Votez socialiste. Élections Communales 1938. Exempt du Timbre. I.C.O. La Louvière Dir. A. ANDRÉ.

By Wilchar(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); POB(uitgever)
Date 1938
...Affiche van Wilchar uitgegeven in 1938 door POB voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afbeelding...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1950 door de Parti Socialiste Belge (PSB) voor de parlementsverkiezingen. Tekst: Fisc, Boerenbond, trusts des engrais, gros propriétaires. Ecrasez ces doryphores. Votez socialiste 1. Elections législatives 1950. I.C.O. 6-8 - Ave. Rêve d'Or à La Louvière - Directeur: A. André. Auteur responsable: S. Legrand - 187 Ave. du Roi.

By Wilchar(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); PSB(uitgever); Legrand, S.(verantwoordelijke uitgever)
Date 1950-1950
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1950 door de Parti Socialiste Belge (PSB) voor...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Willem Pauwels (Wilchar) uitgegeven in 1950 door Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de parlementsverkiezingen. Afbeelding: tekening van een landbouwer stappend achter drie paarden met eronder enkele aardappelplanten waar een massa steeds kleiner wordende colloradokevers naartoe kruipen. Tekst: Fiscus. Boerenbond. Trusts der meststoffen. Grooteigenaars. Verdelgt deze coloradokevers stemt voor de Socialisten 1. EXEMPT du TIMBRE. ELECTIONS LEGISLATIVES 1950. I.C.O. 6-8 AVe. RÊVE D'OR A LA LOUVIERE - DIRECTEUR: A. ANDRÉ. AUTEUR RESPONSABLE. S. LEGRAND - 187 AVe. du ROI.

By Wilchar(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); BSP(uitgever); Legrand, S.(verantwoordelijke uitgever)
Date 1950
...Affiche van Willem Pauwels (Wilchar) uitgegeven in 1950 door Belgische Socialistische Partij (BSP...
affiche
Add to Favorites

Prentbriefkaart in kleur voorstellend een helm met belgisch insigne met erachter een kruis.

By Thill(uitgever); Wilchar(ontwerper); Navormings- en Studiecentrum voor de geschiedenis van de tweede wereldoorlog(opdrachtgever)
Other Authors: '; ...Wilchar...
postkaart
Add to Favorites

Affiche van Willem Pauwels (Wilchar) uitgegeven in 1938 door de Parti Ouvrier Belge (POB) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tekst: Vieillards! Pour le maintien de vos pensions, pour une situation meilleure, votez socialiste. Élections communales 1938. Exempt du timbre. I.C.O. La Louvière Dr. A. André.

By Wilchar(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); POB(uitgever)
Date 1938-1938
...Affiche van Willem Pauwels (Wilchar) uitgegeven in 1938 door de Parti Ouvrier Belge (POB) voor...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Willem Pauwels (Wilchar) uitgegeven in 2000 door de Fondation Joseph Jacquemotte en Les Territoires de la Mémoire voor een tentoonstelling. Afbeelding: collage van kunstwerken van Wilchar. Tekst: wilchar. Peintures – Gravures – Affiches – Pamphlets. Avec en support, une exposition photographique et historique. L'artiste résistant. Toute une vie de résistance contre les conformismes. A l'ancienne église Saint-André, Place du Marché à Liège. Du samedi 4 mars au mercredi 29 mars 2000 du lundi au samedi, de 12h à 18h. ENTREE LIBRE. Mercerde 15 mars 20h00, "WILCHAR, résistance en arme et peinture", conférence débat animée par Paul Aron, historien de la littérature, chercheur au FNRS; film « Wilchar les larmes noires » de Richard Olivier. Organisé par la Fondation J. Jacquemotte et les Territoires de la Mémoire avec l'aide du CEGES (Guerre et sociétés contemporaine – centre d'étude et de documentation), du Mémorial de Breendonk, de l'AMSAB (Instituut voor Sociale Geschiedenis), du CARCOB (Centre des Archives Communistes de Belgique), du cercle photographique « Priorité à l'Ouverture » et de la Galerie Paul Renotte. Avec la soutien de la Commune de Beersel, de la Province de Liège et de son Service des Affaires Culturelles, de la Ville de Liège & de la Communauté Française. AFFICHAGE CULTUREL – EXEMPT DE TIMBRE – EDITEURS RESPONSABLES: Jean-Michel Heuskin, Bd d'Avroy, 86 4000 Liège – Jean-Christophe YU, rue St Léonard, 102 – 4000 Liège. Vertaalde tekst: Wilchar. Schilderijen – Gravures – Affiches – Pamfletten. Met ter ondersteuning een fotografische en historische tentoonstelling. Resistent kunstenaar. Een levenslang verzet tegen conformisme. In de oude kerk Sint-André, Marktplein te Luik. Van zaterdag 4 maart tot woensdag 29 maart 2000 van maandag tot zaterdag, van 12u tot 18u. GRATIS TOEGANG. Woensdag 15 maart 20u00, "Wilchar, verzet tegen wapen en verf", debat gemodereerd door Paul Aron, literatuurhistoricus, onderzoeker bij FNRS; film "Wilchar zwarte tranen" van Richard Olivier. Georganiseerd door Stichting J. Jacquemotte en Les Territoires de la Mémoire met de hulp van CEGES (Oorlog en Hedendaagse Maatschappij – studie- en documentatiecentrum), Memorial van Breendonk, AMSAB (Instituut voor Sociale Geschiedenis), CARCOB (Communistisch Archiefcentrum van België), fotokring « Priorité à l'Ouverture » de Galerie Paul Renotte. Met steun van de gemeente Beersel, de provincie Luik en zijn Cultuurdienst, de stad Luik en de Franse Gemeenschap. Cultureel doel – Vrij van zegel – Verantwoordelijke uitgevers: Jean-Michel Heuskin, Avroyboulevard 86, 4000 Luik – Jean-Christophe YU, St. Leonardstraat 102 – 4000 Luik.

By Wilchar(ontwerper); Fondation Joseph Jacquemotte(uitgever); Les Territoires de la Mémoire(uitgever); Heuskin, Jean-Michel(verantwoordelijke uitgever)
Date 2000
...Affiche van Willem Pauwels (Wilchar) uitgegeven in 2000 door de Fondation Joseph Jacquemotte en Les...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Willem Pauwels (Wilchar) uitgegeven in 1938 door de Belgische Werklieden Partij (BWP) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afbeelding: tekening van rokende fabrieksschoorstenen. Tekst: SYNDIKALE. COOPERATIEVE. MUTUALISTISCHE. VROUWEN. JEUGD. POLITIEKE BEWEGING. 100.000 NIEUWE LEDEN IN DE BWP. PROPAGANDA CENTRALE DER B.W.P. Vrij van zegel. GEMEENTELIJKE VERKIEZINGEN 1938. Imp. par Ets. Jean De Vos brux.

By Wilchar(ontwerper); Établissements Jean De Vos(drukker); BWP(uitgever)
Date 1938
...Affiche van Willem Pauwels (Wilchar) uitgegeven in 1938 door de Belgische Werklieden Partij (BWP...
affiche
Add to Favorites

Affiche ontworpen door Willem Pauwels (Wilchar), uitgegeven in 1994 door AMSAB voor de tentoonstelling "Wilchar. Een geëngageerd kunstenaar in een bewogen periode" in Gent. Afbeelding: zwart-witfoto van een affiche van Wilchar uit 1936 over antifascisme: een hemd met mouwbanden van REX, LNB en VNV. Tekst: wilchar. EEN GEËNGAGEERD KUNSTENAAR IN EEN BEWOGEN PERIODE. TENTOONSTELLING 4 MAART TOT 31 MEI. AMSAB-museum Bagattenstraat 174, Gent tel.: 09/224 00 79. Open ma. tot vrij.: 9-17. Gesl. op zon- en feestdagen. Toegang gratis. Verantwoordelijke uitgever: Wouter Steenhaut, vzw AMSAB, Bagattenstraat 174, 9000 Gent.

By Wilchar(ontwerper); Amsab(uitgever); Steenhaut, Wouter(verantwoordelijke uitgever)
Date 1994
...Affiche ontworpen door Willem Pauwels (Wilchar), uitgegeven in 1994 door AMSAB voor...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Willem Pauwels (Wilchar) uitgegeven in 1938 door de Parti Ouvrier Belge (POB) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tekst: Pour que les capitalistes payent les taxes industrielles, votez socialiste. Elections communales1938. Exempt du timbre. I.C.O. La Louvière Dr. A. André.

By Wilchar(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); POB(uitgever)
Date 1938-1938
...Affiche van Willem Pauwels (Wilchar) uitgegeven in 1938 door de Parti Ouvrier Belge (POB) voor...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1938 door de Parti Ouvrier Belge (POB) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tekst: Pour la joie & la santé de nos enfants, votez socialiste. Élections communales 1938. Exempt du timbre. I.C.O. La Louvière Dr. A. André.

By Wilchar(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); POB(uitgever)
Date 1938-1938
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1938 door de Parti Ouvrier Belge (POB) voor...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Willem Pauwels (Wilchar) uitgegeven in 1938 door de Parti Ouvrier Belge (POB) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tekst: En masse. Votez socialiste. Élections communales 1938. Exempt du timbre. I.C.O. La Louvière Dr. A. André.

By Wilchar(ontwerper); Imprimerie Coopérative Ouvrière(drukker); POB(uitgever)
Date 1938-1938
...Affiche van Willem Pauwels (Wilchar) uitgegeven in 1938 door de Parti Ouvrier Belge (POB) voor...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1936 door de Belgische Werkiedenpartij (BWP) voor de parlementsverkiezingen. Tekst: Zij hebben verschillende maskers maar eenzelfde doel... De verdediging van bank en monopolie machten. Tegen het groot-kapitaal, sluit het front van den arbeid. Stemt voor de socialisten. Belgische werkliedenpartij. Wetgevende verkiezingen 1936 - Vrij van zegel. Ets. Jan Devos, Steenbeukstraat, 34, Brussel.

By Wilchar(ontwerper); Établissements Jean De Vos(drukker); BWP(uitgever)
Date 1936-1936
...Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1936 door de Belgische Werkiedenpartij (BWP...
affiche
Add to Favorites
...Brussel: Les Amis de Wilchar...
periodiek
Add to Favorites

Archief André De Smet

By Marbaix, Edgard; Wilchar(dessins de)
Date 1944
Other Authors: '; ...Wilchar...
monografie
Add to Favorites
Search Tools: Get RSS Feed Email this Search