625.2441: Dossier betreffende de conferentie van de socialistische partijen van de geallieerde landen in februari 1915 te Londen

Saved in:
Bibliographic Details
Raadpleegbaarheid:raadpleegbaar
Reference code:625.2441
Level of description:bestanddeel
By: Huysmans, Camille
Date:1915-1915
Online access:http://hdl.handle.net/10796/EB3B62D9-3AA0-485D-845A-C9FFC59B496D?locatt=view:level2
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Reserveren

Description
Date:1915
Physical description:1 omslag
Notes:Biografie: Huysmans studeerde Germaanse filologie te Luik. Van 1893 tot 1897 stond hij in het onderwijs. Tussenin keerde hij terug naar de universiteit om er de doctorsgraad in de Germaanse filologie te halen. Huysmans sloot zich reeds op zeer jonge leeftijd aan bij de Belgische Werkliedenpartij (BWP), de voorloper van de Belgische Socialistische Partij (BSP). Hij was journalist voor een aantal socialistische tijdschriften tot 1904 en was daarna nog even actief in de vakbeweging. Hij werd ook vrijmetselaar.[1] De politieke doorbraak in eigen land kwam er niet zo vlot. Als socialist en flamingant moest Huysmans zijn grote persoonlijkheid eerst bewijzen in de gemeentepolitiek te Brussel en Antwerpen en in het buitenland. Van 1905 tot 1922 was Huysmans secretaris van de Tweede Internationale. In die functie had hij uitgebreide contacten met Sun Yat-sen, de leider van de eerste Chinese revolutie, in 1911. De belangrijkste taak was het creëren van een actieve vredesfunctie. In 1914 richtte Huysmans uit een fusie tussen De Werker en De Volkstribuun de Volksgazet op, waar hij vanaf 1918 de hoofdredactie voerde. In 1917 probeerde hij samen met de neutrale Nederlandse en Scandinavische socialisten een conferentie te organiseren in Stockholm om met socialisten uit de beide strijdende kampen in de Eerste Wereldoorlog een mogelijke vrede te bespreken. De tegenwerking van de Geallieerde regeringen deden dit initiatief echter mislukken. Ook het pattriottisme van de socialisten in alle oorlogvoerende landen speelde hem parten; de Russische bolsjevieken waren dit vredesinitiatief evenmin genegen [2] De rol van secretaris van de Socialistische Internationale oefende hij opnieuw uit tussen 1939 en 1944 waarbij hij toen ook de voorzittersrol waarnam, mede door zijn ervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Tweede Wereldoorlog week hij uit naar Londen. Hij was een grote voorvechter van de Vlaamse Beweging en voerde een onafgebroken strijd voor de vernederlandsing van de Universiteit Gent die uiteindelijk tot stand kwam in 1930. Dit deed hij samen met de katholiek Frans Van Cauwelaert en liberaal Louis Franck ('de drie kraaiende hanen'). Als minister van Kunsten en Onderwijs heeft hij de weg kunnen vrijmaken voor de vernederlandsing. Op 3 september 1945 werd Camille Huysmans benoemd tot minister van Staat. Het jaar nadien, hij was toen al 75 jaar, werd Huysmans eerste minister en leidde hij een regering bestaande uit socialisten, liberalen en communisten. Omdat de meerderheid veel te krap was (1 stem op overschot), hield de regering niet lang stand. In de volgende regering werd hij minister van Onderwijs. Tot op zeer hoge leeftijd bleef hij zeer populair. De nationale hulde voor zijn 80e verjaardag groeide uit tot een manifestatie met meer dan 100.000 deelnemers. Op 83-jarige leeftijd werd hij nog voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, dit in een zeer moeilijke politieke periode. Hij is een van de weinige Belgische politici die meer dan 50 achtereenvolgende jaren lid was van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Het 50-jarig jubileum werd gevierd met een academische zitting in het parlement. Het was zijn wens om als eerste eeuweling in het parlement te zetelen, maar hij werd in 1965 van de BSP-kandidatenlijst geweerd wegens zijn hoge leeftijd. Huysmans kwam daarom op met een scheurlijst "De Socialist", maar werd ondanks zijn groot aantal voorkeursstemmen (14.937) niet herkozen als volksvertegenwoordiger. Nationale mandaten : - Gemeenteraadslid te Brussel (1908-1921) - Schepen van onderwijs te Antwerpen (1921-1926) - Burgemeester van Antwerpen (1933-1940 en 1944-1946) - Gemeenteraadslid te Antwerpen (1946-1968) - Lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1910-1965) - Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (1936-1939 en 1954-1958) - Minister van Schone Kunsten en Onderwijs (1925-1927) - Eerste minister (1946-1947) - Minister van Openbaar Onderwijs (1947-1949) Eretekens : - België: Minister van Staat - België: Grootlint in de Leopoldsorde - België: Grootkruis Kroonorde - Zweden: Grootkruis Orde van de Poolster - Verenigde Staten Verenigde Staten: Medal of Freedom Briefwisseling met Lenin : tijdens zijn eerste periode als secretaris van de Tweede Internationale voerde hij tussen 1905 en 1914 een intense correspondentie met Lenin. Deze briefwisseling werd uitgegeven in 1963.