1
Het bevat naast stukken betreffende zijn toespraken en lezingen en enige persoonlijke briefwisseling ook dossiers over de werking van August ...

Full description

By Major, Arseen
Date 1941-2001
Get full text
2
Personalia zoals enkele brieven, persoonlijke documenten en curiosa, zoals het ouderlijk trouwboekje, oproepingsbrieven voor de militaire dienst en medailles van ...

Full description

By Deconinck, Romain
Date 1911-1997
Get full text
5
Het archief bevat materiaal dat voornamelijk de periodes 1975-1984 en 1991-1994 beslaat. Van de tussentijdse periode is er quasi niets ...

Full description

By Federatie voor Milieubescherming van het Gewest Gent
Date 1975-1994
Get full text
6
7
Het bevat voornamelijk boekhoudkundige stukken, maar ook enkele notulenboeken en een aantal dossiers betreffende het beheer van de vakantiehomes (in ...

Full description

By Les Vacances Ouvrières
Date 1928-1953
8
Het archief bevat voornamelijk dossiers m.b.t. vrouw en arbeid. Het bevat tevens een dossier omtrent Dolle Mina in het Gentse ...

Full description

By Crappé, Nadine
Date 1970-1980
9
Het bevat vooral materiaal over zijn activiteiten in de gemeenteraad en in de coöperatieve. Belangrijk zijn de toespraken die hij ...

Full description

By Roels, Germain
Date 1902-1983
10
Het bevat een ruime hoeveelheid briefwisseling naast verslagen van de Raad van Bestuur en de Algemene Vergaderingen. De werkingsverslagen vertonen ...

Full description

By SOCAK
Date 1978-1995
11
Dit archief werd samengesteld uit documentatiemateriaal, afkomstig uit het archief van de Société Générale Coopérative. Het oudste stuk dateert uit ...

Full description

By Union Coopérative
Date 1917-1981
12
Het archiefschema weerspiegelt het takenpakket van de regeringscommissaris, met de drie officiële beleidsterreinen. Daarnaast zijn er nog de stukken die ...

Full description

By Willockx, Freddy
Date 1999-2000
13
Het archief dat Wim Geldolf aan het Amsab schonk bevat dossiers betreffende de socialistische beweging in Antwerpen en het arrondissement ...

Full description

By Geldolf, Wim
Date 1913-2000
14
Het archief bevat voornamelijk stukken met betrekking op de organisatie van colloquia en studiedagen voor leraars en briefwisseling betreffende het ...

Full description

By Office National de la Coopération à l'Ecole-Fédération Provinciale Liègeoise
Date 1954-1968
Get full text
16
Het deelarchief betreft de progressieve actie die Rita Mulier ondernam als redactielid van de Nieuwe Maand. Het tijdschrift van de ...

Full description

By Mulier, Rita
Date 1972-1996
17
Met uitzondering van een aantal vooroorlogse balansen bevat dit archief vooral materiaal met betrekking op het einde van de maatschappij ...

Full description

By sc Union Des Coopérateurs Borains (UCB) en sa SEMEL Quaregnon
Date 1910-1978
18
Het archief bevat voornamelijk stukken uit de jaren zestig met betrekking op cursussen en examens voor de werknemers van de ...

Full description

By Centre d'Etudes Coopératives asbl / Institut Coopératif
Date 1945-1968
19
Dit archief is afkomstig van de arrondissementsfederatie zelf, waaronder de verslagboeken van het Federaal Comiteit (1909-1914) en het Uitvoerend Bestuur ...

Full description

By BWP-federatie Antwerpen, BSP-federatie Antwerpen, SP-federatie Antwerpen
Date 1908-1989
Get full text
20
Dit archief geeft de plaatselijke partijwerking weer en bevat onder meer verslagen van de Centrale voor Arbeidersopvoeding (1933-1934, 1938-1940), de ...

Full description

By BWP-afdeling Kruibeke
Date 1889-1983
Get full text