af002435: Marche des jeunes pour l'emploi

Affiche van Bob Geets (Bop) uitgegeven in 1982 door Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ)/Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), Mutualiteit der Jonge Arbeiders (MJA), ABVV-jongeren/FGTB-jeunes, ACV-jongeren/CSC-jeunes tegen de jeugdwerkloosheid. Afbeelding: tekening van een hand met uitgestoken wijsvinger...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Reference code:af002435
By: Geets, Bob (ontwerper); KAJ (uitgever); JOC (uitgever); MJA (uitgever); ABVV-jongeren (uitgever); FGTB-jeunes (uitgever); ACV Jongeren (uitgever); CSC-jeunes (uitgever); Thyré, Annick (verantwoordelijke uitgeefster)
Type: affiche
Date:1982
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Reserveren

Description
Summary:Affiche van Bob Geets (Bop) uitgegeven in 1982 door Katholieke Arbeiders Jeugd (KAJ)/Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC), Mutualiteit der Jonge Arbeiders (MJA), ABVV-jongeren/FGTB-jeunes, ACV-jongeren/CSC-jeunes tegen de jeugdwerkloosheid. Afbeelding: tekening van een hand met uitgestoken wijsvinger dat het woord 'emploi' toont. Tekst: MARCHE DES JEUNES POUR L'EMPLOI. BRUXELLES, 24 AVRIL 1982. Appel aux jeunes. TUB ES JEUNE, TU VEUX QUE ÇA CHANGE... La vie, c'est pas toujours drôle quand on est jeune. -Tu vas à l'école... et c'est pas la joie. -Tu travailles huit heures par jour et c'est pas toujours la joie. -Tu pointes et c'est jamais la joie. Pour tous, les journées sont longues..., pour beaucoup les fins de mois difficiles. PASSIONNANT... Un chômeur sur trois a moins de 25 ans. Deux jeunes chômeurs sur trois sont des femmes. Des milliers de jeunes sont occupés dans des emplois au rabais (stagiaires, C.S.T., ...). A QUI LA FAAUTE...? Ce n'est pas la faute des jeunes. Ni des femmes, ni des immigrés. Ni du syndicat. ni des travailleurs... MAIS, À QUI LA FAUTE ALORS? Aux responsables du monde économique et financier. Aux holdings belges et aux sociétés multinationales, coupables: -du vieillissement de l'industrie; -du gaspillage de l'énergie et de la contruction de centrales nucléaires; -de la fraude fiscale; -de la course aux armements; -de la pollution; tous en tirent profit. Malgré cela ils parviennent à faire croire aux gens que c'est la faute: -de l'Etat "qui dépense trop"; -du travailleur "qui gagne trop..."; -des chômeurs qui "sont des fainéants"; -de la sécurité sociale "qui coûte trop chèr"; -de Houthuys et de Debunne "qui exigent trop". ET POURTANT... Quand tu quittes l'école et que tu as plus de 18 ans, tu dois attendre 7 mois avant d'avoir droit aux allocations de chômage. Trouver du travail est impossible, sans piston peu de chance. Conclusion: tu dépends de tes parents, avec tout ce que cela signifie. Les jeunes sont toujours visés. Pour eux, pas de travail, pas d'allocations de chômage, pas de perspectives d'avenir, ...! ON EN A MARRE! RÉAGISSONS! Nous voulons être prix au sérieux! Nous voulons une existence offrant des perspectives d'avenir dans un monde plus humain. Nous voulons un emploi dans une société qui accorde une large place à la qualité de la vie. C'est pourquoi nous serons tous à la Marche des Jeunes à Bruxelles le samedi 24 avril 1982. ET TOI? La marche des jeunes est une initiative du: KAJ-JOC, MJA, ABVV-Jongeren, FGTB-Jeunes, ACV-Jongeren, CSC-Jeunes. Pour tous les contacts: CJEF Galerie Ravenstein 78 1000 Bruxelles - Tél. 02/513.97.40 (app. 230). Edit. respon.: Annick Thyré Rue Haute 42 1000 Bruxelles. Vertaalde tekst: JONGERENMARS VOOR WERK. BRUSSEL, 24 APRIL 1982. Oproep aan de jongeren. JE BENT JONG, EN JE WIL WAT... 't Is allemaal niet makkelijk. Als je jong bent, dan heb je drie mogelijkheden: - of je zit in een les, je broek te verslijten en vakken te blokken die je niet interesseren; - of je werkt in een fabriek of op kantoor, 8 uur per dag tegen een steeds hoger tempo; - of je gaat doppen, en dat zijn lange dagen... Schone mogelijkheden, hé! 1 OP 3 WERKLOZEN IS JONGER DAN 25 JAAR. 2 op 3 werklozen zijn vrouwen. Duizenden jongeren worden beziggehouden als stagiair of BTK-er... 'T IS ALLEMAAL DE SCHULD VAN... Wiens schuld is 't niet? Het is niet de schuld van de jongeren. Niet van de vrouwen. Niet van de gastarbeiders. Niet van 't syndicaat. Niet van de arbeiders. WIENS SCHULD IS 'T DAN WEL? De economische leiders, de grote financiers: de Belgische holdings en de multinationale ondernemingen. Zij bepalen wat, hoeveel, waar, door wie en voor wie geproduceerd wordt. Zij zorgden en zorgen nog steeds voor: - de veroudering van de industrie; - de energieverkwisting en de kerncentrales; - de belastingsfraude; - de bewapeningswedloop; - de milieuvervuiling; want ze hebben er belang bij. En toch slagen ze erin - via de mond van hun broodschrijvers - de gewone mensen te doen geloven dat het de schuld is van: - "De staat die boven zijn stand leeft", - "De hoge loonkost van de Belgische arbeiders", - "De werklozen die niet willen werken", - "De veel te dure sociale zekerheid", - "Houthuys en Debunne met hun onredelijke voorstellen". "SOCIALE ZEKERHEID", ZEI JE? Wie meer dan 18 jaar is en van school afkomt kan 7 maand wachten op dopgeld. Werk vinden doe je toch niet! Je blijft afhankelijk van thuis. Met alle gevolgen vandien. Als je niet de juiste studies gevolgd hebt, dan kan je trouwens blijven wachten. Je bent als jongere snel het zwarte schaap: geen werk, geen dop, geen vooruitzichten, geen toekomst, niks...! DIT KAN NIET MEER... We moeten reageren. We willen dat er met ons rekening wordt gehouden. Dan willen we meewerken aan de opbouw van een ander leven, met menselijke toekomstperspectieven. We willen jobs, in een maatschappij met voldoende aandacht voor de kwaliteit van het leven. Daarom zullen wij er zijn op de Jongerenmars op zaterdag 24 april 1982 in Brussel. JIJ OOK!!! De jongerenmars is een initiatief van: KAJ-JOC, MJA, ABVV-Jongeren, FGTB-Jeunes, ACV-Jongeren, CSC-Jeunes. Contactadres: CJEF Ravensteingalerij 78 1000 Brussel. Tel.: 02/513.94.90 (app. 230). Verant. uitg. Annick Thyré Hoogstraat 42 1000 Brussel.
Physical description:offset
papier
geheel: hoogte, 21 cm
geheel: breedte, 30 cm
Notes:Zie ook: af002434