af003775: Arbeiders, bedienden, ambtenaren, met het B.V.V. vooruit

Affiche uitgegeven in 1944 door het Belgisch Vakverbond (BVV) Antwerpen voor ledenwerving. Tekst: Belgisch Vakverbond - Gewest. Bureel Paardenmarkt, 66, Antwerpen. Arbeiders, bedienden, ambtenaren, Voor het eerst sedert vier jaar oorlog spreken wij weer vrij tot U. Wij treden uit de illegaliteit, in...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Reference code:af003775
By: Drukkerij Excelsior (drukker); BVV Antwerpen (uitgever)
Type: affiche
Date:1944-1944
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!

Reserveren

Description
Summary:Affiche uitgegeven in 1944 door het Belgisch Vakverbond (BVV) Antwerpen voor ledenwerving. Tekst: Belgisch Vakverbond - Gewest. Bureel Paardenmarkt, 66, Antwerpen. Arbeiders, bedienden, ambtenaren, Voor het eerst sedert vier jaar oorlog spreken wij weer vrij tot U. Wij treden uit de illegaliteit, in den dageraad van een betere toekomst. Eere aan de arbeidende bevolking, zij heeft op prachtige wijze het voorbeeld van den weerstand gegeven, aldus bijdragend tot de vrijmaking van ons land. Het Unie-verraad is gewroken. Het B.V.V. leefde voort in de harten der honderdduizenden gesyndikeerden, zijn organisaties staan opnieuw paraat. Sociaal willen wij: Gansch de bevolking bevrijden van vrees en nood. De bestaanszekerheid organiseeren. Het recht op arbeid en op een viraal loon in de Grondwet inschrijven. Economisch willen wij: Deelname der vakbeweging in de leiding der economie. Alle monopolies van macht en bezit aan banden leggen. Kultureel willen wij: De scheppende waarden van den arbeid doen erkennen. De menschelijke waardigheid der arbeiders in eere doen herstellen. Arbeidsvreugde scheppen. Aan de regeering stellen wij volgende onmiddellijke, voorloopige eischen: Loonsverhooging van 60% op de loonen van Mei 1940, met een minimum van Frs. 8.- per uur voor ongeschoolden en Frs. 10.- voor geschoolden. Met dien verstande dat de verworven rechten behouden blijven. Verhooging der ouderdomspensioenen met 100%. Deelname van het B.V.V. aan het repatrieeren van onze gedeporteerde arbeiders. Wederinvoering van den arbeidsduur van Mei 1940. Uitbetaling, door de patroons, van één maand loon aan al wie aan 't werk was, zelfs indien er voorloopig geen werk is. Afschaffing van de zwarte markt. Rechtvaardige verdeeling der stocks. Geen hulp meer in den vorm van steungeld van den Openbaren Onderstand. Kameraden, Allen in de rijen van één groote organisatie: het B.V.V. Geen verdeeldheid. In de eenheid ligt onze kracht. Sluit aan. Met het B.V.V. vooruit. B.V.V.-Gewestelijk Comité Antwerpen. G. Laroche, L. Major, L. Bries, W. Coens, W. Cassiers, P. Van den Bergh, A. Reyntjens, C. Chauliac, F. Schoeters. Drukk. « Excelcior » (sic), n.v., Somersstraat, 22, Antw.
Physical description:papier
geheel: hoogte, 86 cm
geheel: breedte, 62 cm