1
Redactie : Franz Gurtensstraat, Dendermonde (6 mei 1934) , Volkshuis, Brusselstraat 24, Dendermonde (13 mei 1934), Veerstraat 43, Dendermonde ...

Full description

Date 1934-1940
Subjects: '; ...krant BWP-federatie Dendermonde...
krant
2
Periodiciteit: maandelijks Hoofdredactie: Van Eyndonck, De Keyserlei 13, Antwerpen Redactie: Urbain Jaman, G. Laroche Beheer/Administratie: Van Eyndonck, De Keyserlei 13, Antwerpen Drukker/Drukkerij: Excelsior, Somersstraat ...

Full description

Date 1933-1960
Subjects: '; ...krant...
krant
3
Fonds Suzan Daniel (FSD)
Waarin opgenomen: La Tribune libre de Bruxelles
Wijziging ondertitel: 11 dec.1935: Hebdomadaire littéraire, artistique, politique et social
Periodiciteit: ...

Full description

Date 1930-1938
Subjects: '; ...krant...
krant
4
Date 1941-1944
Subjects: '; ...krant Unie van Hand- en Geestesarbeiders (UHGA)...
krant
5
Ondertitels: Protestnummer tegen de Bloedwet (okt.1894) ; Protestnummer tegen de Bloedwet, Troon, Beurs en Altaar (okt .1895) ; Orgaan der ...

Full description

Date 1894-1923
Subjects: '; ...krant...
krant
6
Periodiciteit: wekelijks
Hoofdredactie: Edgard Missiaen, Handelskwartier, Yper
Beheer/Administratie: R. Debunne (beheerder), "De Ontvoogding", Yper
5 okt.1930: J. Clement (beheerder), Yper ...

Full description

Date 1925-1934
Subjects: '; ...krant...
krant
7
Raadpleeg de microvorm
Zie ook: L' Emancipation ; Wijziging ondertitel: jan 1921: (Maandelijksch) Orgaan der Centrale Vereeniging van Bouw- en ...

Full description

Date 1919-1940
Subjects: '; ...krant...
krant
8
Volledige titel: Voor Allen : speciale editie uitgegeven door de BSP arrondissement Kortrijk-Menen
Andere titel: BSP-CSC arrondissement Kortrijk
In 1986 wordt ...

Full description

Date 1946-1992
Subjects: '; ...krant BSP-federatie Kortrijk...
krant
10
Redactie : J. Goffin Drukker/Drukkerij: Berger et Cie rue de Collège 17-416, Verviers ; Imp. de J. Goffin, rue de Collège ...

Full description

By Goffin, J.
Date 1850-1855
Subjects: '; ...krant...
krant
11
Onderbreking van publicatie tijdens WO1
Wijziging ondertitel: feb.1914: Bulletin de l'Union Centrale des Ouvriers et Ouvrières de l'Alimentation de Belgique
Motto: Pas ...

Full description

Date 1912-1923
Subjects: '; ...krant...
krant
12
Zie ook : Le Métallurgiste Wijziging ondertitel: 1 feb 1911: maandelijksch orgaan van de Landelijke Federatie der Belgische Metaalbewerkers (1 ...

Full description

Date 1910-1939
Subjects: '; ...krant...
krant
13
Bibliotheek Camille Huysmans
Periodiciteit: twee maal per maand
15 jun. 1948: maandelijks
Wijziging ondertitel : 14 mei 1947: Orgaan der Algemeene Centrale van ...

Full description

Date 1946-1960
Subjects: '; ...krant...
krant
14
Ondertitel: Orgaan der PGV (enkel op 1 dec 1920) Redactie: Frans Engels, Fr. Van Dijck, Jos. Stas Beheer/Administratie: Ommeganckstraat 49, bureel 7, ...

Full description

Date 1920-1921
Subjects: '; ...krant...
krant
15
Op 29 april 1911 verandert de ondertitel in "Orgaan van den Algemeenen Belgischen Diamantbewerkersbond". In oktober 1912 begint het blad, ...

Full description

Date 1910-1914
Subjects: '; ...krant Algemene Diamantbewerkersbond van België (ADB)...
periodiek
16
Wijziging ondertitel : maandblad der Algemeene Centrale van BA & GV ; orgaan der Algemeene Centrale van BA & ...

Full description

Date 1921-1940
Subjects: '; ...krant...
krant
17
Motto: Travailleurs de la Pierre, réclamez la journée de 10 heures ! Travailleurs de la Pierre, réclamez la journée ...

Full description

Date 1913-1964
Subjects: '; ...krant...
krant
18
Wijziging ondertitel: 4 jul.1886: Organe des Sociétés Ouvrières Démocratiques
Periodiciteit: weekblad (1885). - halfmaandelijks (1891)
Hoofdredactie: Th. Blanvalet
Redactie: V. Baire, C. De ...

Full description

Date 1889
Subjects: '; ...krant Liberale Partij...
krant
19
Zie ook: Le Travailleur.
Wijziging ondertitel: maandblad van de Algemene Centrale (gewestelijke afdeeling van het Arrondissement Brussel)
Hoofdredactie: Emiel Marchand, ...

Full description

Date 1927-1930
Subjects: '; ...krant...
krant
20
Zie ook: De Arbeider
Wijziging ondertitel: jul.1930: Organe mensuel de la Centrale Générale (Section régionale de l'Arrondissement de Bruxelles)
Periodiciteit: ...

Full description

Date 1927-1933
Subjects: '; ...krant...
krant