Showing 1 - 20 of 63 for search: 'Editions Est-Ouest' in 0.14 seconds

Affiche van Eugène Laermans uitgegeven in 1960 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de tentoonstelling "Het sociaal drama in de kunst. Van Goya tot Picasso". Bijschriften: Vooravond van de staking. Baron Eug. Laermans (1860-1940). Kleuren foto, Uitg. Est-Ouest, Brussel. Tekst: Paleis voor Schone Kunsten Brussel. Tentoonstelling: Het sociaal drama in de kunst. Van Goya tot Picasso. Opstelling van het Monument aan de Arbeid van Constantin Meunier. Van 21 mei tot 30 juni 1960. Elke dag van 10 tot 18 uur. Ingang: 10 f. - Kunstenaars, groepen en scholen: 5 f. Verantwoordelijk auteur: J. Luyten, 11, Fazantenhoklaan, St Pieters-Woluwe. Uitgeverij Est-Ouest, Brussel.

By Laermans, Eugène(schilder); Editions Est-Ouest(drukker); BSP(uitgever); Luyten, Jan(verantwoordelijke uitgever)
Date 1960-1960
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1963 door het Emile Vandervelde Instituut (EVI) voor een tombola. Afbeelding: fotomontage in kleur van drie auto's (Renault Rambler, Renault R8 en Renault R4) in het heelal. Tekst: TEN VOORDELE VAN ZIJN GEWESTELIJKE SCHOLEN EN VAN DE PLAATSELIJKE GROEPERINGEN VOOR ARBEIDERSOPVOEDING GROTE TOMBOLA VAN HET E. VANDERVELDE INSTITUUT. KOSTELOOS OMSLAGBILJET. PER BOEKJE 50F. PER BILJET 10 F. TREKKING: 29 JUNI 1963. 2200 PRIJZEN. OMSLAGBILJET 1 RAMBLER RENAULT. BILJETTEN 2 R8 RENAULT. BILJETTEN 28 R4 RENAULT. TOEGESTAAN BIJ KONINKLIJK BESLUIT. VRIJ VAN ZEGEL. VERANTWOORDELIJK AUTEUR: W. FRAEYS, 50, NIEUWELAAN, BRUSSEL 4. UITGEVERIJ EST-OUEST, BRUSSEL.

By Editions Est-Ouest(drukker); Emile Vandervelde Instituut(uitgever); Fraeys, William(verantwoordelijke uitgever)
Date 1963
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1964 door het Emile Vandervelde Instituut (EVI) voor een tombola. Afbeelding: drie kleurenfoto's van mensen bij een auto. Tekst: TEN VOORDELE VAN ZIJN GEWESTELIJKE SCHOLEN EN VAN DE PLAATSELIJKE GROEPERINGEN VOOR ARBEIDERSOPVOEDING. GROTE TOMBOLA VAN HET E. VANDERVELDE INSTITUUT. PER BOEKJE: 50 F. (KOSTELOOS OMSLAGBILJET) PER BILJET: 10 F. TREKKING: 3 Juli 1964. OMSLAGBILJET 1 FIAT 1800. BILJET 2 FIAT 1300. BILJET 28 FIAT 600. 2200 PRIJZEN. TOEGESTAAN BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 OCTOBER 1963. VRIJ VAN ZEGEL. VERANTWOORDELIJK AUTEUR: W. FRAEYS, 50, NIEUWELAAN, BRUSSEL 4. UITGEVERIJ EST-OUEST, BRUSSEL.

By Editions Est-Ouest(drukker); Emile Vandervelde Instituut(uitgever); Fraeys, William(verantwoordelijke uitgever)
Date 1964
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1966 door het Emile Vandervelde Instituut (EVI) voor een tombola. Afbeelding: zwart-wittekening van vijtien autootjes en de helft van een auto. Tekst: GROTE TOMBOLA VAN HET E. VANDERVELDE INSTITUUT. TREKKING / 1 JULI 1966. 32 WAGENS. 2400 PRIJZEN. PER BILJET 10 F / PER BOEKJE 50 F. biljetten: 1R10 major 1R8 1 Dauphine G 27 R4. kosteloos omslagbiljet 1 R16 1 R4L. RENAULT. TEN VOORDELE VAN ZIJN GEWESTELIJKE SCHOLEN EN VAN DE PLAATSELIJKE GROEPERINGEN VOOR ARBEIDERSOPVOEDING. TOEGESTAAN BIJ KONINKLIJK BESLUIT. VRIJ VAN ZEGEL. VERANTWOORDELIJK AUTEUR: L. MAGITS, 15 AUWEGEMSTRAAT, MECHELEN. EDITIONS EST-OUEST, BRUSSEL.

By Editions Est-Ouest(drukker); Emile Vandervelde Instituut(uitgever); Magits, Leo(verantwoordelijke uitgever)
Date 1966
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1967 door het Emile Vandervelde Instituut (EVI) voor een tombola. Afbeelding: zwart-wittekening van tien auto's. Tekst: GROTE TOMBOLA VAN HET E. VANDERVELDE INSTITUUT. 32 wagens / 2400 prijzen. PER BILJET 10 F biljetten: 1 R10 de luxe 1 R8 de luxe 1 Dauphine G 27 R4 luxe. PER BOEKJE 50 F kosteloos omslagbiljet 1 R16 grand luxe 1 R4 luxe. TREKKING / 30/6/67. RENAULT. TEN VOORDELE VAN ZIJN GEWESTELIJKE SCHOLEN EN VAN DE PLAATSELIJKE GROEPERINGEN VOOR ARBEIDERSOPVOEDING. TOEGESTAAN BIJ KONINKLIJK BESLUIT. VRIJ VAN ZEGEL. VERANTWOORDELIJK AUTEUR: L. MAGITS, 15 AUWEGEMSTRAAT, MECHELEN. EDITIONS EST-OUEST, BRUSSEL.

By Editions Est-Ouest(drukker); Emile Vandervelde Instituut(uitgever); Magits, Leo(verantwoordelijke uitgever)
Date 1967
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1965 door het Emile Vandervelde Instituut (EVI) voor een tombola. Afbeelding: drie kleurenfoto's van een auto. Tekst: GROTE TOMBOLA VAN HET E. VANDERVELDE INSTITUUT. 2 VW 1500 "S". 28 VW 1200 'A'. 2400 PRIJZEN. OMSLAGBILJET 1 Studebaker. PER BOEKJE: 50 F. (KOSTELOOS OMSLAGBILJET) PER BILJET: 10 F. TREKKING: 2 JULI 1965. TEN VOORDELE VAN ZIJN GEWESTELIJKE SCHOLEN EN VAN DE PLAATSELIJKE GROEPERINGEN VOOR ARBEIDERSOPVOEDING. TOEGESTAAN BIJ KONINKLIJK BESLUIT. VRIJ VAN ZEGEL. VERANTWOORDELIJK AUTEUR: W. FRAEYS, 13, KEIZERSLAAN, BRUSSEL. UITGEVERIJ EST-OUEST, BRUSSEL.

By Editions Est-Ouest(drukker); Emile Vandervelde Instituut(uitgever); Fraeys, William(verantwoordelijke uitgever)
Date 1965
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1956 door het Emile Vandervelde Instituut (EVI) voor een tombola. Afbeelding: fotocollage van een magneet waarop twee lotjes met de tekst "TOMBOLA INSTITUT-INSTITUUT EMILE VANDERVELDE Billet: 10 Fr.: Biljet EDUCATION, LOISIRS OUVRIERS - ARBEIDERSOPVOEDING EN VRIJE TIJDSBESTEDING", twee auto's, een televisie, een radio, een ijskast, een keukenrobot, een stofzuiger en een broodrooster. Tekst: GROTE TOMBOLA VAN HET EMILE VANDERVELDE INSTITUUT 23, REGENTLAAN BRUSSEL. TREKKING 15 JUNI 1956. 1 FIAT "1900 A" OMSLAGBILJET. 20 FRIGO'S "ADEM". 20 FIAT "600". 20 TELEVISIEPOSTEN S.B.R. 20 FONO-RADIO'S 3GRAETZ". 200 ANDERE PRACHTIGE EN NUTTIGE PRIJZEN VOOR EEN TOTALE WAARDE VAN f. 750.000. PER BOEKJE f. 50 MET KOSTELOOS OMSLAGBILJET • PER BILJET f. 10. GEORGANISEERD TEN VOORDELE VAN ZIJN GEWESTELIJKE SCHOLEN EN VAN DE PLAATSELIJKE GROEPERINGEN VOOR ARBEIDERSOPVOEDING. TOEGESTAAN BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-1-1956 • VRIJ VAN ZEGEL. VERANTWOORDELIJKE AUTEUR: EVALENKO RENÉ 12, BOSCHSTRAAT ELSENE. EDITIONS EST-OUEST•BRUSSEL.

By Editions Est-Ouest(drukker); Emile Vandervelde Instituut(uitgever); Evalenko, René(verantwoordelijke uitgever)
Date 1956
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1957 door het Institut Emile Vandervelde (IEV, Brussel) voor een tombola ten voordele van de regionale scholen en de lokale kringen voor arbeidersopvoeding. Afbeelding: tekening van een mannenhoofd dat een geblinddoekt vrouwenhoofd kust, twee tekeningen van een auto, tekening van een televisie, tekening van een ijskast, tekening van een naaimachine en tekening van een bromfiets. Tekst: GRANDE TOMBOLA DE L'INSTITUT EMILE VANDERVELDE 23, BOULEVARD DU RÉGENT - BRUXELLES "Tirage 28 JUIN 1957" 1 FORD 1957 BILLET DE COUVERTURE. 20 VOITURES ANGLIA. 10 T.V. BELL. 10 FRIGOS FRIGEX. 20 VELOS-MOTEUR PAPERINO. 10 MACHINES A COUDRE FRIDOR. 1.400 LOTS • VALEUR 2.500.000 FRS. Le carnet 50 fr. COUVERTURE GRATUITE. Le billet 10 fr. ORGANISÉE AU PROFIT DE SES ÉCOLES RÉGIONALES ET DE SES CERCLES LOCAUX D'ÉDUCATION OUVRIÈRE. AUTORISÉ PAR ARRÊTÉ ROYAL DU 21-1-1947 • EXEMPT DU TIMBRE. AUTEUR RESPONSABLE EVALENKO RENÉ, 12, RUE FORESTIERE, IXELLES. EDITIONS EST-OUEST • BRUXELLES. (sic!)

By Editions Est-Ouest(drukker); Institut Emile Vandervelde(uitgever); Evalenko, René(verantwoordelijke uitgever)
Date 1957
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1950 door het Comité voor Gemeenschappelijke Actie voor de koningskwestie. Afbeelding: tekening van een zegel waarop een rode vlag met vier maal hetzelfde mannenhoofd in profiel en de letter S. Tekst: VERSPERT DE WEG AAN LEOPOLD III! COMITE VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIE. STRIJDFONDS 10 Fr. VRAAGT HIER UW ZEGEL VOOR STEUN AAN HET STRIJDFONDS. EST-OUEST, 192, RUE ROYALE, BRUSSEL. NATIONAAL COMITE VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIE.

By Editions Est-Ouest(drukker); Comité voor Gemeenschappelijke Actie(uitgever)
Date 1950
affiche
Add to Favorites

Affiche van Sarnoc uitgegeven in (1955) door Entraide Socialiste voor solidariteit. Afbeelding: tekening van een bouwvakker die de hand drukt van een fabrieksarbeider en tekening van vier kinderen spelend op het strand. Tekst: ENTR'AIDE SOCIALISTE. AIDEZ NOUS A SECOURIR L'ENFANCE MALHEUREUSE. C.C.P. 125.25 DE COOP-DEPOTS "ENTR'AIDE SOCIALISTE" 17, PLACE EMILE VANDERVELDE - BRUXELLES. EDITIONS EST-OUEST, Dteur C. ANDRE, BRUXELLES. Vertaalde tekst: SOCIALISTISCHE WEDERZIJDSE HULP. HELP ONS DE ONGELUKKIGE KINDEREN HELPEN. C.C.P. 125.25 VAN COOP-DEPOTS "SOCIALISTISCHE WEDERZIJDSE HULP EMILE VANDERVELDEPLEIN 17 - BRUSSEL. UITGAVE OOST-WEST, Dteur C. ANDRE, BRUSSEL.

By Sarnoc(ontwerper); Editions Est-Ouest(drukker); Entraide Socialiste(uitgever)
Date 1955
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1958 door het Socialistisch Steunfonds voor solidarisme. Afbeelding: tekening van een kind met kerstpakket, foto van een bejaard echtpaar waarvan de man een boek leest, foto van een boerderij na de overstroming en foto van voedselschenking op straat. Tekst: SOCIALISTISCH STEUNFONDS SS V.Z.W.D. SOCIALE DIENST. INTERNATIONALE HULP. P.C.R. 125.25 COOP-DEPOTS 17, E. VANDERVELDE PLEIN, BRUSSEL 1 - Tel: 11.70.05 11.05.74. Vrij van zegel. Uitgeverij EST-OUEST, Brussel. Verantwoordelijk auteur: A. GEETS, 144, Kersbeeklaan, Vorst.

By Editions Est-Ouest(drukker); Socialistisch Steunfonds(uitgever); Geets, A.(verantwoordelijke uitgever)
Date 1958
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1958 door Entraide Socialiste voor Kerstmis voor de kinderen. Afbeelding: kind met muts op en handschoenen aan die een groot pakket draagt. Tekst: Pour la Noël de nos enfants. Souscription nationale. C.C.P. 125.25 Coop-Dépôts «Entr'aide Socialiste» 17, Place Emile Vandervelde, Bruxelles. F.G.T.B. - S.G.C. - U.N.M.S. - P.S.B. Editions Est-Ouest - Dir. C. André - 192, rue Royale, Bruxelles.

By Pauwels, Wilhem(ontwerper); Editions Est-Ouest(drukker); Entraide Socialiste(uitgever)
Date 1958-1958
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1950 door het Algemeen Belgische Vakverbond (ABVV) voor de sociale verkiezingen. Tekst: Voor een beter bestaan! Stemt A.B.V.V. Sluit aan. Verantwoordelijke auteur: L. Major, 42, Hoogstraat, Brussel. Est-Ouest - Brussel.

By Editions Est-Ouest(drukker); ABVV(uitgever); Major, Louis(verantwoordelijke uitgever)
Date 1950-1950
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in (1950) door Le Peuple, dagblad van de Parti Socialiste Belge (PSB), voor promotie. Afbeelding: tekening van een stadsomroeper met een trommel op de heup en een pet op die de krant Le Peuple toont. Tekst: Le Peuple TOUTES LES NOUVELLES DE. EST-OUEST, 192, rue Royale, BRUXELLES - Dr. C. ANDRE. (sic!)

By Editions Est-Ouest(drukker); Le Peuple(uitgever)
Date 1950
affiche
Add to Favorites

Affiche van Salomon Grunhard (Momon) uitgegeven in (1960) door Parti Socialiste Belge (PSB) voor het 1 meifeest. Afbeelding: tekening van een wapperende vlag waarop 1 mei. Tekst: 1ER mai PRIORITE AU SOCIALISME. Exempt de timbre. Auteur responsable: R. Dechamps, place M. Van Meenen, St-Gilles. Editions EST-OUEST, Bruxelles. Grunhard.

By Grunhard, Salomon(tekenaar); Editions Est-Ouest(drukker); PSB(uitgever); Dechamps, Roger(verantwoordelijke uitgever)
Date 1960
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1968 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de Dag van de Arbeid. Tekst: 1 mei. Hun toekomst, het socialisme. Vrij van zegel. Verantwoordelijk auteur: J. Luyten, Fazantenhoklaan, 11, St-Pieters-Woluwe. Editions Est-Ouest, Brussel.

By Editions Est-Ouest(drukker); BSP(uitgever); Luyten, Jan(verantwoordelijke uitgever)
Date 1968-1968
affiche
Add to Favorites

Affiche van Salomon Grunhard (Momon) uitgegeven in 1964 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor het 1 meifeest. Afbeelding: tekening van het gezicht van twee jongens en twee meisjes in en over elkaar. Tekst: 1 MEI SOCIALISME JEUGD VREDE. Grunhard. Editions EST-OUEST Brussel. Verantwoordelijk auteur: J. Luyten, Fazantenhoklaan, 11, St-Pieters-Woluwe. Vrij van zegel.

By Grunhard, Salomon(tekenaar); Editions Est-Ouest(drukker); BSP(uitgever); Luyten, Jan(verantwoordelijke uitgever)
Date 1964-1964
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Freddy Conrad uitgegeven in 1952 door Jeunes Gardes Socialistes (JGS) voor een jongerendag. Afbeelding: tekening van een jong paartje dat hand in hand en zwaaiend op een paasei met strik errond staat. Tekst: Journées de la Jeunesse Socialiste. PAQUES 1952 BRUXELLES. PARTICIPEZ AUX MANIFESTATIONS ET RÉUNIONS DES J.G.S. EXEMPT DE TIMBRE. Aut. Resp. GUY CUDELL, 44, R. du Vallon, St-JOSSE-TEN-NOODE. Ed. EST-OUEST, BRUXELLES. (sic!)

By Conrad, Freddy(ontwerper); Editions Est-Ouest(drukker); Jeunes Gardes Socialistes(uitgever); Cudell, Guy(verantwoordelijke uitgever)
Date 1952
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Freddy Conrad uitgegeven in 1952 door de Socialistische Jeugd (SJ) voor een jongerendag. Afbeelding: tekening van een jong paar dat hand in hand en zwaaiend op een paasei met strik errond staat. Tekst: Hoogdagen van de Socialistische Jeugd. PASEN 1952 BRUSSEL. NEEMT DEEL AAN DE BETOGINGEN EN VERGADERINGEN VAN S.J. VRIJ VAN ZEGEL. Aut. Resp. GUY CUDELL, 44, R. du Vallon, St-JOSSE-TEN-NOODE. Ed. EST-OUEST, BRUXELLES.

By Conrad, Freddy(ontwerper); Editions Est-Ouest(drukker); Socialistische Jeugd(uitgever); Cudell, Guy(verantwoordelijke uitgever)
Date 1952
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1958 door de Parti Socialiste Belge (PSB) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afbeelding: zwart-witfoto van Frans Gelders. Tekst: Frans Gelders échevin des travaux publics. Le promoteur de l'embellissement et de l'expansion de Vilvorde. Exempt de timbre. Elections Communales 1958. Editions Est-Ouest, Bruxelles. Auteur responsable: J. WALRAEVENS, rue Ledeganck, Vilvorde. (sic!)

By Editions Est-Ouest(drukker); PSB(uitgever); Walraevens, J.(verantwoordelijke uitgever)
Date 1958
affiche
Add to Favorites
Search Tools: Get RSS Feed Email this Search