Showing 1 - 20 of 63 for search: 'Editions Est-Ouest' in 0.11 seconds

Affiche uitgegeven in 1956 door het Emile Vandervelde Instituut (EVI) voor een tombola. Afbeelding: fotocollage van een magneet waarop twee lotjes met de tekst "TOMBOLA INSTITUT-INSTITUUT EMILE VANDERVELDE Billet: 10 Fr.: Biljet EDUCATION, LOISIRS OUVRIERS - ARBEIDERSOPVOEDING EN VRIJE TIJDSBESTEDING", twee auto's, een televisie, een radio, een ijskast, een keukenrobot, een stofzuiger en een broodrooster. Tekst: GROTE TOMBOLA VAN HET EMILE VANDERVELDE INSTITUUT 23, REGENTLAAN BRUSSEL. TREKKING 15 JUNI 1956. 1 FIAT "1900 A" OMSLAGBILJET. 20 FRIGO'S "ADEM". 20 FIAT "600". 20 TELEVISIEPOSTEN S.B.R. 20 FONO-RADIO'S 3GRAETZ". 200 ANDERE PRACHTIGE EN NUTTIGE PRIJZEN VOOR EEN TOTALE WAARDE VAN f. 750.000. PER BOEKJE f. 50 MET KOSTELOOS OMSLAGBILJET • PER BILJET f. 10. GEORGANISEERD TEN VOORDELE VAN ZIJN GEWESTELIJKE SCHOLEN EN VAN DE PLAATSELIJKE GROEPERINGEN VOOR ARBEIDERSOPVOEDING. TOEGESTAAN BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-1-1956 • VRIJ VAN ZEGEL. VERANTWOORDELIJKE AUTEUR: EVALENKO RENÉ 12, BOSCHSTRAAT ELSENE. EDITIONS EST-OUEST•BRUSSEL.

By Editions Est-Ouest(drukker); Emile Vandervelde Instituut(uitgever); Evalenko, René(verantwoordelijke uitgever)
Date 1956
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1957 door het Institut Emile Vandervelde (IEV, Brussel) voor een tombola ten voordele van de regionale scholen en de lokale kringen voor arbeidersopvoeding. Afbeelding: tekening van een mannenhoofd dat een geblinddoekt vrouwenhoofd kust, twee tekeningen van een auto, tekening van een televisie, tekening van een ijskast, tekening van een naaimachine en tekening van een bromfiets. Tekst: GRANDE TOMBOLA DE L'INSTITUT EMILE VANDERVELDE 23, BOULEVARD DU RÉGENT - BRUXELLES "Tirage 28 JUIN 1957" 1 FORD 1957 BILLET DE COUVERTURE. 20 VOITURES ANGLIA. 10 T.V. BELL. 10 FRIGOS FRIGEX. 20 VELOS-MOTEUR PAPERINO. 10 MACHINES A COUDRE FRIDOR. 1.400 LOTS • VALEUR 2.500.000 FRS. Le carnet 50 fr. COUVERTURE GRATUITE. Le billet 10 fr. ORGANISÉE AU PROFIT DE SES ÉCOLES RÉGIONALES ET DE SES CERCLES LOCAUX D'ÉDUCATION OUVRIÈRE. AUTORISÉ PAR ARRÊTÉ ROYAL DU 21-1-1947 • EXEMPT DU TIMBRE. AUTEUR RESPONSABLE EVALENKO RENÉ, 12, RUE FORESTIERE, IXELLES. EDITIONS EST-OUEST • BRUXELLES. (sic!)

By Editions Est-Ouest(drukker); Institut Emile Vandervelde(uitgever); Evalenko, René(verantwoordelijke uitgever)
Date 1957
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1950 door het Comité voor Gemeenschappelijke Actie voor de koningskwestie. Afbeelding: tekening van een zegel waarop een rode vlag met vier maal hetzelfde mannenhoofd in profiel en de letter S. Tekst: VERSPERT DE WEG AAN LEOPOLD III! COMITE VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIE. STRIJDFONDS 10 Fr. VRAAGT HIER UW ZEGEL VOOR STEUN AAN HET STRIJDFONDS. EST-OUEST, 192, RUE ROYALE, BRUSSEL. NATIONAAL COMITE VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIE.

By Editions Est-Ouest(drukker); Comité voor Gemeenschappelijke Actie(uitgever)
Date 1950
affiche
Add to Favorites

Affiche van Sarnoc uitgegeven in (1955) door Entraide Socialiste voor solidariteit. Afbeelding: tekening van een bouwvakker die de hand drukt van een fabrieksarbeider en tekening van vier kinderen spelend op het strand. Tekst: ENTR'AIDE SOCIALISTE. AIDEZ NOUS A SECOURIR L'ENFANCE MALHEUREUSE. C.C.P. 125.25 DE COOP-DEPOTS "ENTR'AIDE SOCIALISTE" 17, PLACE EMILE VANDERVELDE - BRUXELLES. EDITIONS EST-OUEST, Dteur C. ANDRE, BRUXELLES. Vertaalde tekst: SOCIALISTISCHE WEDERZIJDSE HULP. HELP ONS DE ONGELUKKIGE KINDEREN HELPEN. C.C.P. 125.25 VAN COOP-DEPOTS "SOCIALISTISCHE WEDERZIJDSE HULP EMILE VANDERVELDEPLEIN 17 - BRUSSEL. UITGAVE OOST-WEST, Dteur C. ANDRE, BRUSSEL.

By Sarnoc(ontwerper); Editions Est-Ouest(drukker); Entraide Socialiste(uitgever)
Date 1955
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1958 door het Socialistisch Steunfonds voor solidarisme. Afbeelding: tekening van een kind met kerstpakket, foto van een bejaard echtpaar waarvan de man een boek leest, foto van een boerderij na de overstroming en foto van voedselschenking op straat. Tekst: SOCIALISTISCH STEUNFONDS SS V.Z.W.D. SOCIALE DIENST. INTERNATIONALE HULP. P.C.R. 125.25 COOP-DEPOTS 17, E. VANDERVELDE PLEIN, BRUSSEL 1 - Tel: 11.70.05 11.05.74. Vrij van zegel. Uitgeverij EST-OUEST, Brussel. Verantwoordelijk auteur: A. GEETS, 144, Kersbeeklaan, Vorst.

By Editions Est-Ouest(drukker); Socialistisch Steunfonds(uitgever); Geets, A.(verantwoordelijke uitgever)
Date 1958
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1958 door Entraide Socialiste voor solidarisme. Afbeelding: kleurentekening van het hoofd van een kind met muts op en handschoenen aan die een groot kerstpakket draagt. Tekst: POUR LA NOËL DE NOS ENFANTS. Souscription Nationale. C.C.P. 125.25 Coop-Dépôts «ENTR'AIDE SOCIALISTE»17, Place Emile Vandervelde, Bruxelles. F.G.T.B. - S.G.C. - U.N.M.S. - P.S.B. EXEMPT DE TIMBRE. Editions EST-OUEST - Dir. C. ANDRÉ - 192, rue Royale, Bruxelles. Vertaalde tekst: VOOR DE KERSTMIS VAN ONZE KINDEREN. Nationale intekening. C.C.P. 125.25 Coop-Dépôts "SOCIALISTISCHE WEDERZIJDSE HULP" Emile Vanderveldeplein 17, Brussel. F.G.T.B. - S.G.C. - U.N.M.S. - P.S.B. VRIJ VAN ZEGEL. OOST-WEST uitgave - Dir. C. ANDRÉ - Koningsstraat 192, Brussel.

By Wilchar(ontwerper); Editions Est-Ouest(drukker); Entraide Socialiste(uitgever)
Date 1958
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1957 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) van Brugge voor een betoging. Afbeelding: kleurenfoto van Achille Van Acker. Tekst: ACHILLE VAN ACKER. BRUGGE 21-22 SEPTEMBER 1957 NATIONALE BETOGING. Vrij van zegel. Verantwoord. Auteur: J. Luyten, Fazantenhoklaan 11, St Piet. Woluwe. Uitg. EST-OUEST, Brus.

By Editions Est-Ouest(uitgever); BSP(uitgever); Luyten, Jan(verantwoordelijke uitgever)
Date 1957
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1950 door Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) voor de sociale verkiezingen. Afbeelding: tekening van een bouwvakker op de steigers van een gebouw, een kraan hijst een balk omhoog, de man houdt een keting vast. Tekst: F.G.T.B. conseils d'entreprise. Du travail pour tous. Auteur responsable: L. MAJOR, 42, rue Haute, Bruxelles. Création et impression EST-OUEST, Bruxelles. Exempt de timbre - Elections loi du 20 septembre 1948.

By Editions Est-Ouest(drukker); FGTB(uitgever); Major, Louis(verantwoordelijke uitgever)
Date 1950
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in (1950) door Le Peuple, dagblad van de Parti Socialiste Belge (PSB), voor promotie. Afbeelding: tekening van een stadsomroeper met een trommel op de heup en een pet op die de krant Le Peuple toont. Tekst: Le Peuple TOUTES LES NOUVELLES DE. EST-OUEST, 192, rue Royale, BRUXELLES - Dr. C. ANDRE. (sic!)

By Editions Est-Ouest(drukker); Le Peuple(uitgever)
Date 1950
affiche
Add to Favorites

Affiche van Cheneval uitgegeven in 1946 door Nationaal 1-Meicomité voor het feest van 1 mei. Afbeelding: tekening van 2 identieke mannenhoofden naast mekaar, links met helm op en uniformkraag, rechts met pet op en open hemdskraag. Tekst: 1 MEI Feest VAN DEN Arbeid en de Overwinning. C. ANDRE R.C. 11 42 30 BRUSSEL. VRIJ VAN ZEGEL. NATIONAAL 1 MEI-COMITÉ. CHENEVAL.

By Cheneval, Fernand(ontwerper); Editions Est-Ouest(drukker); 1 mei-comité(uitgever)
Date 1946
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in (1954) door Action Commune met als trefwoord 1 mei.

By Editions Est-Ouest(drukker); Action Commune Socialiste(uitgever); Rahier, Charles(verantwoordelijke uitgever)
Date 1954
affiche
Add to Favorites

Affiche van Salomon Grunhard (Momon) uitgegeven in (1960) door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor het feest van 1 mei. Afbeelding: tekening van een wapperende vlag waarop 1 mei. Tekst: 1 mei MET HET SOCIALISME VOORUIT Vrij van zegel. Verantwoordelijk auteur: J. Luyten, Fazantenhoklaan 11, St-Pieters-Woluwe. Editions EST-OUEST Brussel. Grunhard.

By Grunhard, Salomon(tekenaar); Editions Est-Ouest(drukker); BSP(uitgever); Luyten, Jan(verantwoordelijke uitgever)
Date 1960
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Salomon Grunhard (Momon) uitgegeven in (1960) door Parti Socialiste Belge (PSB) voor het 1 meifeest. Afbeelding: tekening van een wapperende vlag waarop 1 mei. Tekst: 1ER mai PRIORITE AU SOCIALISME. Exempt de timbre. Auteur responsable: R. Dechamps, place M. Van Meenen, St-Gilles. Editions EST-OUEST, Bruxelles. Grunhard.

By Grunhard, Salomon(tekenaar); Editions Est-Ouest(drukker); PSB(uitgever); Dechamps, Roger(verantwoordelijke uitgever)
Date 1960
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1960 door Parti Socialiste Belge (PSB) voor het 1-meifeest. Afbeelding: tekening van een vlaggenzee. Tekst: 1r mai TOUS à BRUXELLES le 29 mai. 75eme anniversaire du P.S.B. Exempt de timbre. Auteur responsable: J. Bary, rue du Déversoir 8, Nivelles. Editions EST-OUEST, Bruxelles.

By Editions Est-Ouest(drukker); PSB(uitgever); Bary, Jules(verantwoordelijke uitgever)
Date 1960
affiche
Add to Favorites

Affiche van Salomon Grunhard (Momon) uitgegeven in 1964 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor het 1 meifeest. Afbeelding: tekening van het gezicht van twee jongens en twee meisjes in en over elkaar. Tekst: 1 MEI SOCIALISME JEUGD VREDE. Grunhard. Editions EST-OUEST Brussel. Verantwoordelijk auteur: J. Luyten, Fazantenhoklaan, 11, St-Pieters-Woluwe. Vrij van zegel.

By Grunhard, Salomon(tekenaar); Editions Est-Ouest(drukker); BSP(uitgever); Luyten, Jan(verantwoordelijke uitgever)
Date 1964-1964
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Salomon Grunhard (Momon) uitgegeven in (1975) door de Parti Socialiste Belge (PSB) voor het 1 meifeest. Afbeelding: tekening van het gezicht van twee jongens en twee meisjes, in en over elkaar. Tekst: 1ER MAI SOCIALISME JEUNESSE PAIX. Grunhard. Editions EST-OUEST Bruxelles. Auteur responsable: R. Dechamps, place M. Van Meenen, St-Gilles. Exempt de timbre.

By Grunhard, Salomon(tekenaar); Editions Est-Ouest(drukker); PSB(uitgever); Dechamps, Roger(verantwoordelijke uitgever)
Date 1975
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche van J. Duwaerts uitgegeven in (1955) door Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant voor de kliniek Cesar de Paepe. Afbeelding: tekening van moderne gebouwen met middenin een grote baksteen waarop 5 fr. Tekst: Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant. Clinique César De Paepe. Possedez votre brique dans votre clinique - 5 fr. Ed. EST-OUEST BRUXELLES. Aut. Resp. G. DEVUYST, Rue de THAEL, VILVORDE.

By Duwaerts, J.(ontwerper); Editions Est-Ouest(drukker); Fédération des Mutualités Socialistes du Brabant(uitgever); Devuyst, Gustavus(verantwoordelijke uitgever)
Date 1955
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Freddy Conrad uitgegeven in 1952 door Jeunes Gardes Socialistes (JGS) voor een jongerendag. Afbeelding: tekening van een jong paartje dat hand in hand en zwaaiend op een paasei met strik errond staat. Tekst: Journées de la Jeunesse Socialiste. PAQUES 1952 BRUXELLES. PARTICIPEZ AUX MANIFESTATIONS ET RÉUNIONS DES J.G.S. EXEMPT DE TIMBRE. Aut. Resp. GUY CUDELL, 44, R. du Vallon, St-JOSSE-TEN-NOODE. Ed. EST-OUEST, BRUXELLES. (sic!)

By Conrad, Freddy(ontwerper); Editions Est-Ouest(drukker); Jeunes Gardes Socialistes(uitgever); Cudell, Guy(verantwoordelijke uitgever)
Date 1952
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Freddy Conrad uitgegeven in 1952 door de Socialistische Jeugd (SJ) voor een jongerendag. Afbeelding: tekening van een jong paar dat hand in hand en zwaaiend op een paasei met strik errond staat. Tekst: Hoogdagen van de Socialistische Jeugd. PASEN 1952 BRUSSEL. NEEMT DEEL AAN DE BETOGINGEN EN VERGADERINGEN VAN S.J. VRIJ VAN ZEGEL. Aut. Resp. GUY CUDELL, 44, R. du Vallon, St-JOSSE-TEN-NOODE. Ed. EST-OUEST, BRUXELLES.

By Conrad, Freddy(ontwerper); Editions Est-Ouest(drukker); Socialistische Jeugd(uitgever); Cudell, Guy(verantwoordelijke uitgever)
Date 1952
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1970 door Parti Socialiste Belge (PSB) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afbeelding: zwart-witfoto van Joseph Wiard in zijn bureau. Tekst: Un vote raisonné Joseph Wiard. EXEMPT DE TIMBRE - Elections communales 1970. Auteur responsable Editions "EST-OUEST", 66, rue Saint-Bernard - 1060 Bruxelles

By Editions Est-Ouest(drukker); PSB(uitgever); Editions Est-Ouest(verantwoordelijke uitgever)
Date 1970
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites
Search Tools: Get RSS Feed Email this Search