Showing 1 - 20 of 63 for search: 'Editions Est-Ouest' in 0.15 seconds

Affiche uitgegeven in 1968 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de Dag van de Arbeid. Tekst: 1 mei. Hun toekomst, het socialisme. Vrij van zegel. Verantwoordelijk auteur: J. Luyten, Fazantenhoklaan, 11, St-Pieters-Woluwe. Editions Est-Ouest, Brussel.

By Editions Est-Ouest(drukker); BSP(uitgever); Luyten, Jan(verantwoordelijke uitgever)
Date 1968-1968
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1968 door de Parti Socialiste Belge (PSB) voor de Dag van de Arbeid. Afbeelding: kinderen in uniform van jeugdbeweging. Tekst: 1r mai: leur avenir, le socialisme. Exempt de timbre. Auteur responsable : R. Dechamps, place M. Van Meenen, St-Gilles. Editions Est-Ouest, Bruxelles.

By Editions Est-Ouest(drukker); PSB(uitgever); Dechamps, Roger(verantwoordelijke uitgever)
Date 1968-1968
affiche
Add to Favorites

Affiche van Fernand Cheneval uitgegeven in 1945 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de overwinning van de Labour Party bij de parlementsverkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Afbeelding: kaart van het Verenigd Koninkrijk waarop een vlag met letter V geplant staat. Tekst: Socialistische victorie! Arbeiderspartij 390 zetels. Communisten 2 zetels. Conservatieven 195 zetels. Andere partijen 40 zetels. Victorie van den arbeid en van den vrede. C. André H.R. 11.42.30 Brussel. Het Bureau der B.S.P.

By Cheneval, Fernand(ontwerper); Editions Est-Ouest(drukker); BSP(uitgever)
Date 1945-1945
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1964 door Parti Socialiste Belge (PSB)-section de Saint-Gilles voor de gemeenteraadsverkiezingen. Tekst: Confiance à Jacques Franck, votre Bourgmestre. Votez socialiste. Elections communales 1964. Auteur resp.: G. Lebrun, 141, av. Ducpétiaux, Bruxelles 6. Ed. Est-Ouest, Bruxelles 6.

By Editions Est-Ouest(drukker); PSB-section de Saint-Gilles(uitgever); Lebrun, Gilbert(verantwoordelijke uitgever)
Date 1964-1964
affiche
Add to Favorites

Affiche van Salomon (Momon) Grunhard uitgegeven tussen 1961 en 1975 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) voor de Dag van de Arbeid. Afbeelding: wapperende vlag. Tekst: 1 mei. Met het socialisme vooruit. Verantwoordelijk auteur: J. Luyten, Fazantenhoklaan 11, St-Pieters-Woluwe. Editions Est-Ouest Brussel.

By Grunhard, Salomon(tekenaar); Editions Est-Ouest(drukker); BSP(uitgever); Luyten, Jan(verantwoordelijke uitgever)
Date 1961-1975
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Salomon (Momon) Grunhard uitgegeven in de jaren 1960 door de Parti Socialiste Belge (PSB) voor de Dag van de Arbeid. Afbeelding: hoofden van jongens en meisjes. Tekst: 1er mai. Socialisme, jeunesse, paix. Editions Est-Ouest Bruxelles. Auteur responsable: R. Dechamps, place M. Van Meenen, St-Gilles.

By Grunhard, Salomon(ontwerper); Editions Est-Ouest(drukker); PSB(uitgever); Dechamps, Roger(verantwoordelijke uitgever)
Date 1960-1969
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche van Wilchar (Willem Pauwels) uitgegeven in 1958 door Entraide Socialiste voor Kerstmis voor de kinderen. Afbeelding: kind met muts op en handschoenen aan die een groot pakket draagt. Tekst: Pour la Noël de nos enfants. Souscription nationale. C.C.P. 125.25 Coop-Dépôts «Entr'aide Socialiste» 17, Place Emile Vandervelde, Bruxelles. F.G.T.B. - S.G.C. - U.N.M.S. - P.S.B. Editions Est-Ouest - Dir. C. André - 192, rue Royale, Bruxelles.

By Wilchar(ontwerper); Editions Est-Ouest(drukker); Entraide Socialiste(uitgever)
Date 1958-1958
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1956 door het Emile Vandervelde Instituut (EVI) voor een tombola. Afbeelding: fotocollage van een magneet waarop twee lotjes met de tekst "TOMBOLA INSTITUT-INSTITUUT EMILE VANDERVELDE Billet: 10 Fr.: Biljet EDUCATION, LOISIRS OUVRIERS - ARBEIDERSOPVOEDING EN VRIJE TIJDSBESTEDING", twee auto's, een televisie, een radio, een ijskast, een keukenrobot, een stofzuiger en een broodrooster. Tekst: GROTE TOMBOLA VAN HET EMILE VANDERVELDE INSTITUUT 23, REGENTLAAN BRUSSEL. TREKKING 15 JUNI 1956. 1 FIAT "1900 A" OMSLAGBILJET. 20 FRIGO'S "ADEM". 20 FIAT "600". 20 TELEVISIEPOSTEN S.B.R. 20 FONO-RADIO'S 3GRAETZ". 200 ANDERE PRACHTIGE EN NUTTIGE PRIJZEN VOOR EEN TOTALE WAARDE VAN f. 750.000. PER BOEKJE f. 50 MET KOSTELOOS OMSLAGBILJET • PER BILJET f. 10. GEORGANISEERD TEN VOORDELE VAN ZIJN GEWESTELIJKE SCHOLEN EN VAN DE PLAATSELIJKE GROEPERINGEN VOOR ARBEIDERSOPVOEDING. TOEGESTAAN BIJ KONINKLIJK BESLUIT VAN 30-1-1956 • VRIJ VAN ZEGEL. VERANTWOORDELIJKE AUTEUR: EVALENKO RENÉ 12, BOSCHSTRAAT ELSENE. EDITIONS EST-OUEST•BRUSSEL.

By Editions Est-Ouest(drukker); Emile Vandervelde Instituut(uitgever); Evalenko, René(verantwoordelijke uitgever)
Date 1956
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1957 door het Institut Emile Vandervelde (IEV, Brussel) voor een tombola ten voordele van de regionale scholen en de lokale kringen voor arbeidersopvoeding. Afbeelding: tekening van een mannenhoofd dat een geblinddoekt vrouwenhoofd kust, twee tekeningen van een auto, tekening van een televisie, tekening van een ijskast, tekening van een naaimachine en tekening van een bromfiets. Tekst: GRANDE TOMBOLA DE L'INSTITUT EMILE VANDERVELDE 23, BOULEVARD DU RÉGENT - BRUXELLES "Tirage 28 JUIN 1957" 1 FORD 1957 BILLET DE COUVERTURE. 20 VOITURES ANGLIA. 10 T.V. BELL. 10 FRIGOS FRIGEX. 20 VELOS-MOTEUR PAPERINO. 10 MACHINES A COUDRE FRIDOR. 1.400 LOTS • VALEUR 2.500.000 FRS. Le carnet 50 fr. COUVERTURE GRATUITE. Le billet 10 fr. ORGANISÉE AU PROFIT DE SES ÉCOLES RÉGIONALES ET DE SES CERCLES LOCAUX D'ÉDUCATION OUVRIÈRE. AUTORISÉ PAR ARRÊTÉ ROYAL DU 21-1-1947 • EXEMPT DU TIMBRE. AUTEUR RESPONSABLE EVALENKO RENÉ, 12, RUE FORESTIERE, IXELLES. EDITIONS EST-OUEST • BRUXELLES. (sic!)

By Editions Est-Ouest(drukker); Institut Emile Vandervelde(uitgever); Evalenko, René(verantwoordelijke uitgever)
Date 1957
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1950 door het Comité voor Gemeenschappelijke Actie voor de koningskwestie. Afbeelding: tekening van een zegel waarop een rode vlag met vier maal hetzelfde mannenhoofd in profiel en de letter S. Tekst: VERSPERT DE WEG AAN LEOPOLD III! COMITE VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIE. STRIJDFONDS 10 Fr. VRAAGT HIER UW ZEGEL VOOR STEUN AAN HET STRIJDFONDS. EST-OUEST, 192, RUE ROYALE, BRUSSEL. NATIONAAL COMITE VOOR GEMEENSCHAPPELIJKE ACTIE.

By Editions Est-Ouest(drukker); Comité voor Gemeenschappelijke Actie(uitgever)
Date 1950
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1958 door het Socialistisch Steunfonds voor solidarisme. Afbeelding: tekening van een kind met kerstpakket, foto van een bejaard echtpaar waarvan de man een boek leest, foto van een boerderij na de overstroming en foto van voedselschenking op straat. Tekst: SOCIALISTISCH STEUNFONDS SS V.Z.W.D. SOCIALE DIENST. INTERNATIONALE HULP. P.C.R. 125.25 COOP-DEPOTS 17, E. VANDERVELDE PLEIN, BRUSSEL 1 - Tel: 11.70.05 11.05.74. Vrij van zegel. Uitgeverij EST-OUEST, Brussel. Verantwoordelijk auteur: A. GEETS, 144, Kersbeeklaan, Vorst.

By Editions Est-Ouest(drukker); Socialistisch Steunfonds(uitgever); Geets, A.(verantwoordelijke uitgever)
Date 1958
affiche
Add to Favorites

Affiche van Sarnoc uitgegeven in (1955) door Entraide Socialiste voor solidariteit. Afbeelding: tekening van een bouwvakker die de hand drukt van een fabrieksarbeider en tekening van vier kinderen spelend op het strand. Tekst: ENTR'AIDE SOCIALISTE. AIDEZ NOUS A SECOURIR L'ENFANCE MALHEUREUSE. C.C.P. 125.25 DE COOP-DEPOTS "ENTR'AIDE SOCIALISTE" 17, PLACE EMILE VANDERVELDE - BRUXELLES. EDITIONS EST-OUEST, Dteur C. ANDRE, BRUXELLES. Vertaalde tekst: SOCIALISTISCHE WEDERZIJDSE HULP. HELP ONS DE ONGELUKKIGE KINDEREN HELPEN. C.C.P. 125.25 VAN COOP-DEPOTS "SOCIALISTISCHE WEDERZIJDSE HULP EMILE VANDERVELDEPLEIN 17 - BRUSSEL. UITGAVE OOST-WEST, Dteur C. ANDRE, BRUSSEL.

By Sarnoc(ontwerper); Editions Est-Ouest(drukker); Entraide Socialiste(uitgever)
Date 1955
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1957 door de Belgische Socialistische Partij (BSP) van Brugge voor een betoging. Afbeelding: kleurenfoto van Achille Van Acker. Tekst: ACHILLE VAN ACKER. BRUGGE 21-22 SEPTEMBER 1957 NATIONALE BETOGING. Vrij van zegel. Verantwoord. Auteur: J. Luyten, Fazantenhoklaan 11, St Piet. Woluwe. Uitg. EST-OUEST, Brus.

By Editions Est-Ouest(uitgever); BSP(uitgever); Luyten, Jan(verantwoordelijke uitgever)
Date 1957
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1950 door Fédération Générale du Travail de Belgique (FGTB) voor de sociale verkiezingen. Afbeelding: tekening van een bouwvakker op de steigers van een gebouw, een kraan hijst een balk omhoog, de man houdt een keting vast. Tekst: F.G.T.B. conseils d'entreprise. Du travail pour tous. Auteur responsable: L. MAJOR, 42, rue Haute, Bruxelles. Création et impression EST-OUEST, Bruxelles. Exempt de timbre - Elections loi du 20 septembre 1948.

By Editions Est-Ouest(drukker); FGTB(uitgever); Major, Louis(verantwoordelijke uitgever)
Date 1950
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1970 door Parti Socialiste Belge (PSB) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afbeelding: zwart-witfoto van Joseph Wiard in zijn bureau. Tekst: Un vote raisonné Joseph Wiard. EXEMPT DE TIMBRE - Elections communales 1970. Auteur responsable Editions "EST-OUEST", 66, rue Saint-Bernard - 1060 Bruxelles

By Editions Est-Ouest(drukker); PSB(uitgever); Editions Est-Ouest(verantwoordelijke uitgever)
Date 1970
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1952 door Belgische Socialistische Partij (BSP) (Anderlecht) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afbeelding: kleurenfoto van het stadhuis van Anderlecht. Tekst: Le Socialisme y construit votre Bonheur. Hier bouwt het Socialisme uw Geluk. EXEMPT DE TIMBRE. Elections Communales Octobre 1952. Editions "EST-OUEST" Bruxelles. Auteur resp. H. GENESSE, 409A, Ch. de Mons, Anderlecht.

By Editions Est-Ouest(drukker); BSP(uitgever); Genesse, H.(verantwoordelijke uitgever)
Date 1952
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1952 door Belgische Socialistische Partij (BSP) (Aalst) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afbeelding: zwart-witfoto van Oscar De Bunne. Tekst: Oscar De Bunne 1ste socialistische candidaat te Aalst. Gemeenteverkiezingen October 1952. Vrij van Zegel. Ed. EST-OUEST Bruxelles. Verantwoordelijke uitgever: Antoon Van Melkebeke, Moorselbaan 78, Aalst.

By Editions Est-Ouest(drukker); BSP(uitgever); Van Melkebeke, Antoon(verantwoordelijke uitgever)
Date 1952
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1958 door Parti Socialiste Belge (PSB) (Moeskroen) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afbeelding: zwart-witfoto van Joseph Vandevelde. Tekst: Joseph Vandevelde bourgmestre. Tête de liste socialiste. Toujours à vos cotés. EXEMPT DE TIMBRE. ELECTIONS COMMUNALES 1958. EDITIONS EST-OUEST, BRUXELLES. AUTEUR RESPONSABLE: MARCEL DEMETS, 27, RUE DE TOURCOING, MOUSCRON.

By Editions Est-Ouest(drukker); PSB(uitgever); Demets, Marcel(verantwoordelijke uitgever)
Date 1958
affiche
Add to Favorites

Affiche van Herman Harz-Dus uitgegeven in 1958 door Parti Socialiste Belge (PSB) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afbeelding: kleurenfoto van Victor Larock. Tekst: Victor Larock. Votez socialiste. EXEMPT DE TIMBRE. ELECTIONS COMMUNALES 1958. PHOTOS COULEURS HERMAN HARZ-DUS. EDITIONS EST-OUEST, BRUXELLES. AUTEUR RESPONSABLE: J. WIARD, 47, SQUARE DES LATINS, IXELLES.

By Harz-Dus, Herman(fotograaf); Editions Est-Ouest(drukker); PSB(uitgever); Wiard, Joseph(verantwoordelijke uitgever)
Date 1958
Other Authors: '; ...Editions Est-Ouest...
affiche
Add to Favorites

Affiche uitgegeven in 1958 door de Parti Socialiste Belge (PSB) voor de gemeenteraadsverkiezingen. Afbeelding: zwart-witfoto van Frans Gelders. Tekst: Frans Gelders échevin des travaux publics. Le promoteur de l'embellissement et de l'expansion de Vilvorde. Exempt de timbre. Elections Communales 1958. Editions Est-Ouest, Bruxelles. Auteur responsable: J. WALRAEVENS, rue Ledeganck, Vilvorde. (sic!)

By Editions Est-Ouest(drukker); PSB(uitgever); Walraevens, J.(verantwoordelijke uitgever)
Date 1958
affiche
Add to Favorites
Search Tools: Get RSS Feed Email this Search